Výstavy

4. – 22. 7. Bratislava, Kamenné námestie www.enrs.eu   Plenérovú výstavu venovanú obnove Európy po 1. svetovej vojne pripravila Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS) v spolupráci s historikmi z niekoľkých krajín. Expozícia ponúka ucelený výklad búrlivého začiatku medzivojnového obdobia. Nájdete na nej viac než dvesto archívnych materiálov, medzi nimi fotografie, dokumenty a filmy, ako aj osobné spomienky ľudí. Expozícia má formu bielo-strieborného pavilónu v tvare kocky s originálnou konštrukciou, pričom texty a archívne zábery sú umiestnené vo vnútri pavilónu, ako aj na vonkajších stenách. Bratislava je treťou zastávkou výstavy (po Prahe a Sarajeve) na trase po celej Európe.

10. 7. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Výstava Országhovci. Príbeh zabudnutej slovenskej elity poskytne unikátny pohľad na významnú a úspešnú, no doteraz málo známu slovenskú rodinu žijúcu v 19. a 20. storočí, ktorá stála napríklad aj za jedným z prvých obchodných domov vo Varšave, a vôbec v celom Poľsku. O tom ako súvisí olejkárstvo, Memorandum slovenského národa, Matica slovenská, obchodný dom BRATIA ORSZÁGH vo Varšave, Martinská deklarácia, textilka Slovenka, diplomacia, politika, odboj či lanovka na Lomnický štít s touto rodinou sa dozviete práve z expozície. Kurátorom výstavy je Michal Budaj z Neziskovej organizácie pre komunitný rozvoj. Výstava sa koná pod záštitou župana Bratislavského samosprávneho kraja p. Juraja Drobu. Výstava potrvá do 22. júla.

15. 7. / 17:00 Bratislava, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11 www.polinst.sk   Pri príležitosti 30. výročia pádu komunizmu pripravila Nadácia Karta expozíciu prezentujúcu cestu Poliakov a národov strednej Európy k demokracii. Výstava zachytáva dôležité poľské udalosti, ktoré doviedli do pádu komunizmu, ako napr. vznik Solidarity, apoštolské cesty Jána Pavla II., zavedenie stanného práva, rozhovory Okrúhleho stola, prvé čiastočne slobodné voľby či tiež udalosti v Nemecku, Československu, Maďarsku, Bulharsku či Rumunsku.

16. 7. – 15. 11. Košice, STM – Múzeum letectva, Letisko Košice www.stm-ke.sk, www.fhlp.org   Fotografická výstava v košickom Múzeu letectva prezentuje proces formovania sa znaku poľského vojenského letectva v rokoch 1918 – 1921, ktorý napokon vyvrcholil uznaním charakteristickej bielo-červenej šachovnice za jediné platné a záväzné označenie. Expozícia zároveň približuje prvé obdobie vojenského letectva 2. Poľskej republiky. Výstavu pripravila Historická nadácia poľského letectva. Výstava predĺžená do 15. novembra.

25. 7. – 23. 8. 8. 8. / 17:00 vernisáž, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Práce prezentované na výstave vznikli počas Dolnosliezskych workshopov umeleckého skla EXPERIMENT v dňoch 15. – 25. augusta 2018, ktoré pripravilo Stredisko kultúry a umenia vo Vroclave. Ide o pokračovanie tradície festivalov e-Glass, ktoré sa konali od roku 2008. Hlavnou ideou festivalu je výmena skúseností v oblasti umenia a dizajnu skla, a k hlavným cieľom podujatia patrí implementácia inovatívnych a zároveň rekonštrukcia starých – často zabudnutých – techník tvarovania skla za horúca, umelecké vzdelávanie, tvorivý prístup k matérii skla a jeho popularizácia. Kurátorom výstavy je Dr. Mariusz Łabiński.    

1. – 28. 8. Bratislava, Hviezdoslavovo nám. www.polinst.sk   21. augusta 1968 vkročili vojská Varšavskej zmluvy na územie Československa s cieľom potlačiť Pražskú jar. Ich súčasťou boli aj jednotky ľudového Poľského vojska, s čím väčšina Poliakov neoficiálne, ale aj oficiálne nesúhlasila, a svoj občiansky nesúhlas vyjadrovala prostredníctvom nápisov, letákov, plagátov či listov. Pri príležitosti 51. výročia týchto udalostí bude na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sprístupnená výstava Som solidárny venovaná predovšetkým poľskej podpore pre Pražskú jar a protestom v poľskej spoločnosti proti tomuto aktu agresie.

11. 7. / 18:00 vernisáž 12. 7.  – 6. 10. Bratislava, Kunsthalle, 1. poschodie, Nám. SNP 12 www.khb.sk   Výstava Orient2 s medzinárodným zastúpením rozjíma nad existenciou východoeurópskej identity. Poukazuje na potlačovaný komplex menejcennosti ako možný dôvod súčasného nárastu nacionalizmu a nedemokratických tendencií vo východnej Európe. Expozícia formou terapeutickej re-inscenácie prekvapení, sklamaní, tráum a ponížení v rámci piatich žánrových scén dramatizuje neslávnu históriu regiónu za uplynulých tridsať rokov. Poľskými vystavujúcimi umelcami sú: Zuzanna Czebatul, Wojtek Doroszuk, Marlena Kudlicka a Kwiekulik. Kurátorom výstavy je Michal Novotný.

3. 9. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Maliarska výstava Priateľstvo v Arkádii, ktorú kurátorsky pripravila Ivana Moncoľová, predstavuje diela dvoch významných súčasných maliarov zo Slovenska a Poľska – prof. Ľudovíta Hološku (1943) a prof. Mieczysława Ziomka (1941). Expozícia odkrýva samostatné, dlhoročné autorské osobnosti, ktoré formovala stredoeurópska skúsenosť, podobná historická skúsenosť, ale aj obdobná názorovosť na médium maľby, ktorému sa venujú. Výstava potrvá do 30. septembra.

11. 9. / 17:00 Banská Bystrica, Múzeum SNP, Kapitulská 23 www.muzeumsnp.sk   Pri príležitosti 80. výročia vypuknutia druhej svetovej vojny pripravilo Múzeum 2. svetovej vojny v Gdansku expozíciu Boj a utrpenie – poľskí občania počas 2. svetovej vojny, ktorá pripomína jednotlivé udalosti spojené so začiatkom vojny. Výstava je zbierkou svedectiev o poľskom boji s totalitnými režimami, pričom zachytáva výnimočnú túžbu po slobode, heroizmus pri záchrane iných, hrdinstvo vojakov a civilného obyvateľstva, spájanie sa národov pri urputnom bojovaní či boj za slobodu iných krajín. Výstava potrvá do 10. októbra.

12. 9. – 10. 11. Košice, Východoslovenské múzeum, Nám. Maratónu Mieru 2 www.vsmuzeum.sk   Poľské mesto Lublin sa stalo, vďaka uzavretej únii v 16. storočí, jedným zo základov moderného európskeho spoločenstva, ktoré je mozaikou mnohých národov a kultúr. Výstava ukazuje Lublina pri formovaní európskeho spoločenstva národov, ako aj v kontexte poľskej cesty k demokracii a integrácii s Európskou úniou. Prezentuje aj jeho súčasnú podobu – ako mesto, v ktorom sa história stretáva s modernosťou a tradičná kultúra s avantgardou. Výstavu pripravilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave.

20. 9. / 10:00 a 15:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   V priebehu trvania výstavy Priateľstvo v Arkádii diel prof. Ľudovíta Hološku a prof. Mieczysława Ziomka sa uskutočnia komentované prehliadky, ktoré bude viesť historička umenia a kurátorka tejto výstavy Ivana Moncoľová. Komentovaná prehliadka expozície je určená pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, študentov Strednej umeleckej školy J. Vydru, študentov súkromných stredných umeleckých škôl, ale aj pre širokú verejnosť.

FaLang translation system by Faboba