Výstavy

11. 5. / 17:30 Levice, Dobóovský kaštieľ, Sv. Michala 1 www.roslevice.sk     Tento rok sa bude konať už 12. ročník Dní fotografie organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach. Ide o projekt spolupráce fotografov mladšej generácie, v rámci ktorého sú pripravené profesionálne, amatérske, autorské, ale aj kolektívne výstavy, a divadelné a filmové predstavenia. So samostatnými výstavami sa predstavia aj poľskí fotografi Paweł Sokołowski a Arek Gola pod kurátorským vedením Dr. Eweliny Gmerek. Výstava potrvá do 2. júna.

15. 5. / 17:00 Bratislava, Slovenské národné divadlo, Pribinova 17 www.snd.sk     Piotr Leczkowski predstaví v Bratislave (SND, Foyer Opery a baletu, 3. nadzemné podlažie) výstavu fotografií Ballet Dancers z posledných troch rokov, ktorých hrdinami sú tanečníci, a najmä tí klasickí. Autor má veľkú česť spolupracovať s najvýznamnejšími poľskými tanečníkmi, a predovšetkým s členmi Poľského národného baletu. Jeho práce, ktoré sa vyznačujú dynamizmom a plastickosťou tanečníkov, získali svetové uznanie, o čom svedčia početné ceny a vyznamenania na medzinárodných fotografických súťažiach. Výstava potrvá do 6. júna.

18. 5. / 12:00 – 18:00 Bratislava, Galéria ÚĽUV, Obchodná 64 www.uluv.sk     Ústredie ľudovej umeleckej výroby v spolupráci so združením Serfenta z Cieszyna priniesla do Bratislavy jedinečnú výstavu košikárskeho remesla, ktorá prostredníctvom výrobkov a veľkoformátových fotografií predstavuje toto tradičné remeslo z pohľadu výrobkov, remeselníkov ako aj súčasných umelcov a dizajnérov. Súčasťou výstavy bude v máji v rámci Noci múzeí a galérii workshop košikárov z Poľska, ktorí predvedú košikársku výrobu a priblížia prírodné pletivá.

21. – 30. 5. Štefanov, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Štefanov 413   Výstava, ktorú pripravilo Múzeum Rodného domu Sv. Otca Jána Pavla II. vo Wadowiciach, bude súčasťou každoročných slávností a 5. ročníka Novény za rodinu k sv. Jánovi Pavlovi II., patrónovi rodín vo farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Štefanove pri Šaštíne. Expozícia približuje rodisko a rodný dom poľského pápeža vo Wadowiciach, vybrané momenty z jeho detstva, kňazskej služby a pontifikátu, ako aj cesty Svätého Otca do Poľska. Obsahom novény budú liturgické obrady vo farskom kostole so začiatkom každý deň o 18.00 hod., pričom pol hodiny pred začiatkom sa bude vysielať modlitba s hlasom sv. Jána Pavla II. Okrem toho budú nainštalované aj zábery od fotografa Damiána Bereca a ďalších spoluautorov, ktoré priblížia historické okamihy z pápežovej prvej návštevy na Slovensku vo Vajnoroch v roku 1990.

Do 14. 6. Bratislava, Temporary Parapet, Vlastenecké nám. 7 www.temporaryparapet.sk     Marta Krześlak je poľská vizuálna umelkyňa so zameraním na fotografiu, videoart, inštaláciu a site-specific projekty. Vo svojich dielach reflektuje pojem prírody a to, ako súvisí so sférou kultúry. Využíva hotové predmety z plastu, smeti alebo každodenných predmetov, aby vytvorila prírodné kompozície, ktoré sa podobajú koralovým útesom, a ryby a morské riasy plávajúce na vode. Jej koncepty sú plné irónie, vtipu a humoru. V projekte Garage sketches vytvorila vlastnú verziu fosílií z budúcnosti.

3. – 28. 6. Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27   vernisáž 4. 6. / 17:00 www.polinst.sk     Fotografická výstava, ktorú pripravilo Európske centrum Solidarity, predstavuje najdôležitejšie udalosti z rokov 1980 – 1989 v Poľsku, ktoré viedli k pádu komunizmu a demokratickým zmenám spoločnosti. Expozícia je obohatená o dobové artefakty (napr. oznámenie o zavedení stanného práva, ilegálne tlačoviny – letáky, knihy, periodiká, poštové známky či plagát z volieb 4. júna 1989).

Bratislava, Neformálna galéria, Poľský inštitút, Klobučnícka ul. 3. – 28. 6. vernisáž 4. 6. / 17:00 www.polinst.sk     Fotograficko-biografická výstava, ktorú pripravilo Oddelenie Inštitútu národnej pamäti v Gdansku, približuje život a politicko-spoločenskú pôsobnosť Anny Walentynowicz, poľskej odborárskej a opozičnej aktivistky. A Walentynowicz bola tiež spoluzakladateľkou a členkou Solidarity, ako aj iniciátorkou hladovky po vražde o. Jerzyho Popiełuszku. Zahynula tragicky pri leteckej katastrofe poľského špeciálu pri Smolensku v roku 2010. A. Walentynowicz je zároveň jedným z patrónov roku 2019 zvolených poľským parlamentom.

5. – 9. 6. Bratislava, Zoya Gallery, Ventúrska 1  Vernisáž: 6. 6. / 18:00 www.bratislavadesignweek.sk     V roku 2019 oslavuje Bratislava Design Week desať rokov. V roku výročia bude festival rozvíjať tému vzťahy – v širokom slova zmysle. Nejde pritom iba o medziľudské vzťahy, ale aj o kontext – vzťahy k minulosti, budúcnosti, prítomnosti, vzťahy k prostrediu, medzi materiálmi a technológiami, kultúrne a sociálne. Súčasťou festivalu je tiež výstava Je koral farba? poľskej autorky Agnieszky Jacobson-Cieleckej, ktorá prizvala k spolupráci umelcov z vyšehradských krajín. Expozícia tak prináša analýzu koloristiky farieb podobných predmetov (vázy, šálky, vzorované tkaniny) a zároveň farebnú identitu Poľska, Slovenska, Česka a Maďarska.

17. 6. / 10:00, Sereď, Múzeum holokaustu, Kasárenská 1005 www.snm.sk/?muzeum-holokaustu-uvodna-stranka   Výstava Múzea Poliakov zachraňujúcich Židov – Múzea rodiny Ulmovcov v Markowej predstavuje dokumenty a fotografie zachytávajúce príbeh rodiny Ulmovcov a ďalších rodín z poľskej obce Markowa, v ktorej v roku 1944 nemeckí vojaci zavraždili poľské rodiny spolu so Židmi, ktorých rodiny skrývali. V Markowej sa napokon podarilo zachrániť 21 Židov. Pri príležitosti otvorenia tejto expozície sa uskutoční aj projekcia filmu Jozefov svet (Świat Józefa, rež. R. Wieczyński) o realite Markowej z 30. 40. rokoch minulého storočia z pohľadu otca rodiny Józefa Ulmu. S úvodnou prednáškou vystúpi Jakub Pawłowski z Múzea Poliakov zachraňujúcich Židov v Markowej. Všetci záujemcovia o prednášku a výstavu musia vopred nahlásiť svoj vstup zaslaním e-mailu na adresu Múzea holokaustu. Výstava potrvá do 31. júla.

Od 26. 6. Bratislava     Geometrická abstrakcia predstavuje jeden princíp a nevyčerpateľné množstvo výtvarných možností, ktoré budú predstavené na tohtoročnom festivale Konkrétne leto 2019. V Bratislave sa z Poľska predstaví hneď niekoľko autorov. V Neformálnej galérii Poľského inštitútu budú nepretržite dostupné videoprojekcie Konrada Hajdamowicza a Jakuba Matysa. V Galérii Umelka budú zase vystavovať traja poľskí umelci Mark Starel (vel Wiesław Łuczaj), Joanna Żak a Przemysław Suliga spolu s kolegami z ďalších krajín. Okrem toho bude v Galérii Z vystavená zbierka poľského zberateľa geometrického umenia Waldemara Andzelma, s ďalšími poľskými autormi: Zofia Artymowska, Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, Jakub Ciężki, Jerzy Grabowski, Jerzy Kałucki, Ryszard Winiarski.

27. 6. – 30. 9. Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 www.gmb.sk     Rozpad Rakúsko-Uhorska v roku 1918 a vznik nových štátnych útvarov sa podstatne dotkol vonkajšieho i vnútorného života jeho obyvateľov a odrazil sa vo výtvarnom umení: ovplyvnil komunikáciu umelcov, zasiahol do ich ľudských a politických postojov, podieľal sa na premene námetov a zrodu nových formálnych prístupov. Múzeum umenia Olomouc, Medzinárodné centrum kultúry v Krakove, Galéria mesta Bratislavy a Janus Pannonius Múzeum Pécs v tomto projekte mapujú podmienky a špecifiká vedúce k vzniku moderného umenia v jednotlivých nástupníckych krajinách Rakúska-Uhorska. Po Olomouci a Krakove v júni zavíta výstava malieb, grafiky, sôch a dizajnu do Bratislavy.

FaLang translation system by Faboba