Výstavy

25. 4. - 4. 5. Žilina, Úrad ŽSK, Komenského 48
Veľvyslanectvo Poľskej republiky spolu s Poľským inštitútom a Žilinským samosprávnym krajom organizujú v priestoroch ŽSK výstavu prác Mariana Kołodzieja, väzňa č. 432 koncentračného tábora Auschwitz, s názvom Apokalypsa 20. storočia. Vernisáž výstavy sa uskutoční za účasti p. Leszka Soczewicu, veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej republike, a Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja. Výstava potrvá do 4. mája.

17. 4. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 Výstavou Nezávislí si Poľský inštitút v Bratislave pripomína 100. výročie znovuzískania nezávislosti Poľska, prezentuje diela zakladateľa poľskej grafickej školy drevorytu Władysława Skoczylasa (1883 – 1934) a jeho dvoch žiakov Pawla Stellera (1895 – 1974), Tadeusza Cieślewského (1895 – 1944) zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Obdobie pôsobenia dnes známych poľských grafikov a maliarov sa viaže k dejinám medzivojnového Poľska a dokazuje tak vplyv politickej nezávislosti na umenie. Výstava prezentuje vizuálne príťažlivé, tematicky rôznorodé grafické prístupy kľúčových osobností poľskej grafiky. V súčasnom pohľade fascinujú diela príťažlivou vizualitou, precíznou prácou s grafickou tlačou, ktorá je už v dnešnej dobe pomerne ťažko dosiahnuteľná. Fascinujúce sú aj reminiscencie na históriu mýtizovanú v národných kultúrach Poľska aj Slovenska na príklade „jánošíkovskej tematiky“, zároveň na históriu vecnú v prípade témy pohľadov na veduty Varšavy ako dokumentácie zaniknutého urbánneho sveta. Tento rok Poľsko žije oslavami stého výročia nadobudnutia nezávislosti. Výstavná zápožička zo Slovenskej národnej galérie zároveň pripomína 25 rokov poľsko-slovenskej spolupráce.

Výstava je súčasťou osláv znovuzískania nezávislosti Poľska a programu: niepodlegla.gov.pl.
Kurátorka: Ivana Moncoľová
Vstup na vernisáž iba na pozvánky.

Od 5. 4. do 18. 4 / Bratislava, Maďarský inštitút, Štefánikova 1 Finisáž výstavy: 18. 4. / 17:00 Výstava Sławik a Antall. Hrdinovia troch národov: poľského, maďarského a židovského prezentuje príbeh poľsko-maďarského priateľstva dvoch hrdinov druhej svetovej vojny – Henryka Sławika a Józefa Antalla st., ktorí sa počas piatich rokov starali o desiatky tisíc utečencov a zachránili niekoľko tisíc Židov. Poliak H. Sławik napokon položil svoj život za túto pomoc a bol zavraždený v nemeckom nacistickom tábore Mauthausen. Ich cesty sa stretli na jeseň roku 1939 v jednom z poľských utečeneckých táborov pri Miskolci. Utečenec Henryk Sławik nadviazal kontakt s Józsefom Antallom st., riaditeľom IX. oddelenia v rezorte vnútra, ktorý sa pripravoval na úlohu vládneho splnomocnenca pre záležitosti vojenských utečencov.
Pri príležitosti finisáže výstavy sa uskutoční aj projekcia filmu Maďarské srdce.

2. – 13. 5., Levice, Dituria, Sv. Michala 5   www.esperanto.sk   Esperanto je najznámejší plánový jazyk na svete. Od jeho vzniku v roku 1887 – vydania prvej učebnice uplynulo minulý rok presne 130 rokov. Ludwik Zamenhof bol poľský očný lekár, ale okrem toho bol iniciátorom a tvorcom esperanta, za čo bol v roku 2017 pri príležitosti 100. výročia úmrtia zaradený na zoznam svetových osobností UNESCO.  Výstava predstavuje v skratke jeho život a dielo – späté najmä s jazykom esperanto.

11. 5. / 16:30, Levice, Synagóga, Ul. Kalmána Kittenbergera   www.roslevice.sk   Tento rok sa bude konať už 11. ročník Dní fotografie organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach. Ide o projekt spolupráce fotografov mladšej generácie, v rámci ktorého sú pripravené profesionálne, amatérske, autorské, ale aj kolektívne výstavy, a divadelné a filmové predstavenia. Jedným z vystavovateľov je aj poľská umelkyňa a absolventka Fakulty multimediálnej komunikácie Ewelina Gmerek, ktorá predstaví svoju fotografickú tvorbu. Jej výstava potrvá do 3. júna. Okrem toho bude ďalším poľským zástupcom aj umelecká skupina Fotoklub Słubice, ktorá v Leviciach ponúkne fotografickú tvorbu poloamatérskych a profesionálnych fotografov (12. 5. / 14:00, Dituria SC, Sv. Michala 5; výstava potrvá do 30. júna).

21. 5. – 10. 6. Bratislava, Poľský inštitút, Neformálna galéria, Klobučnícka ul.   Výstava Večnosť a chvíľa. 1918 – 1939: Architektúra ako nástroj budovania poľskej národnej identity prezentuje poľskú architektúru z obdobia nezávislého Poľska. Ide o obdobie, keď od roku 1918 Poľsko znovuzískalo nezávislosť a práve architektúru možno považovať za nástroj budovania poľskej národnej identity. Názov expozície je inšpirovaný príhovorom slávneho poľského architekta a význačného bádateľa poľskej architektúry Lecha Niemojewského. Výstava je sprievodným podujatím festivalu DAAD 2018.

22. 5. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27     Iniciátorom výstavy malieb a grafiky inšpirovanej železničnou tematikou je Múzeum železničnej dopravy – Stanica múzeum vo Varšave. Expozícia vznikla po realizácii plenéru a prezentuje práce umelcov, ktorí si vo svojich prácach vybrali ako ústredný motív železnicu. Obrazy, sochy a fotografie sú výsledkom plenéru, ktorý organizovala Stanica múzeum a Múzeum úzkorozchodnej železnice v Sochaczewe v júni 2017. Umelcov inšpirovali legendárne stroje a krásna krajinka, očarujúca príroda a architektonické perly miestneho koloritu. Výstava potrvá do 12. júna.

10. 5. / 9:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27   Výstavou Nezávislí si Poľský inštitút v Bratislave pripomína 100. výročie znovuzískania nezávislosti Poľska a prezentuje diela zakladateľa poľskej grafickej školy drevorytu Władysława Skoczylasa (1883 – 1934) a jeho dvoch žiakov Pawła Stellera (1895 – 1974) a Tadeusza Cieślewského (1895 – 1944) zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Obdobie pôsobenia dnes známych poľských grafikov a maliarov sa viaže k dejinám medzivojnového Poľska a dokazuje tak vplyv politickej nezávislosti na umenie. Začiatkom mája sa ešte uskutoční kurátorská prehliadka – výstavou prevedie všetkých záujemcov kurátorka Ivana Moncoľová vo štvrtok 10. 5. / 9:00.

    8. - 25. 5., Martin, Turčianska knižnica, Divadelná 4619/5   www.turcianskakniznica.sk     Veľvyslanectvo Poľskej republiky s Poľským inštitútom a Žilinským samosprávnym krajom v spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine a Kysuckou knižnicou v Čadci organizujú výstavu prác Mariana Kołodzieja, väzňa č. 432 koncentračného tábora Auschwitz, s názvom Apokalypsa 20. storočia. Výstava je umeleckým stvárnením absolútneho utrpenia zachyteného očami svedka.

  od 29. 5. Čadca, Kysucká knižnica, 17. novembra 1258   www.kniznica-cadca.sk   Veľvyslanectvo Poľskej republiky s Poľským inštitútom Žilinským samosprávnym krajom v spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine a Kysuckou knižnicou v Čadci organizujú výstavu prác Mariana Kołodzieja, väzňa č. 432 koncentračného tábora Auschwitz, s názvom Apokalypsa 20. storočia. Výstava je umeleckým stvárnením absolútneho utrpenia zachyteného očami svedka.

  5. 6. / 17:00, Bratislava, Univerzitná knižnica, Barokové nádvorie, Ventúrska 11   Výstava Múzea Poliakov zachraňujúcich Židov – Múzea rodiny Ulmovcov v Markowej pripravená v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave predstavuje dokumenty a fotografie zachytávajúce príbeh rodiny Ulmovcov a ďalších rodín z poľskej obce Markowa, v ktorej v roku 1944 nemeckí vojaci zavraždili poľské rodiny spolu so Židmi, ktorých rodiny skrývali. V Markowej sa napokon podarilo zachrániť 21 Židov.   Pri príležitosti slávnostného otvorenia tejto expozície sa uskutoční aj diskusia o záchrane Židov počas holokaustu. Poľským hosťom bude Dr. Anna Stróż, riaditeľka Múzea Poliakov zachraňujúcich Židov v Markowej, a slovenským diskutujúcim bude Dr. Matej Beránek, vedúci vzdelávacieho oddelenia Múzea holokaustu v Seredi. Diskusiu bude moderovať Ivan Kozák.   Výstava bude prístupná na Barokovom nádvorí (o vstupe na nádvorie je potrebné informovať na vrátnici), a potrvá do 30. júna.

FaLang translation system by Faboba