Výstavy

12. – 27. január 2017  11. január 2017 / 17:00 – vernisáž   Prvá tohtoročná výstava v našej galérii je tu! Už v stredu Vás pozývame na vernisáž výstavy rómskej umelkyne a maliarky Małgorzaty Mirgy-Tas. Autorka predstaví svoju výstavu obrazov, ktorej hrdinami sú predovšetkým Rómovia. Jej práce napriek abstraktným a v istom zmysle aj dekoračným formám ponúkajú silné asociácie so skutočným svetom. V kresbe aj maľbe, ktorých technika je spojením pastelov, rôzneho druhu farieb, nalepovaných výstrižkov z časopisov, flitrov, kartónu, plátna a pod. si možno všimnúť pripútanie k ornamentálnym formám, ktoré často tvoria pozadie portrétov alebo ostávajú ako dekoračná ilustrácia.

2. 2. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27   Tadeusz Brzozowski Popredný poľský fotograf Krzysztof Gierałtowski sa už viac ako 30 rokov venuje portrétovaniu osobností poľskej kultúry, vedy, politiky a inteligencie. V Bratislave otvorí výstavu Ring, v ktorej predstaví tlačové fotografie vybraných osobností – umelcov, zaslúžilých vedcov, spisovateľov aktivistov, robotníkov či manažérov. Fotograf intenzívne spolupracoval s tlačovými periodikami, pre ktoré pripravoval portréty, reportážne fotografie či návrhy obálok. www.gieraltowski.pl

Výstava plagátov
3. – 31. marca 2017 2. 3. / 16:00 Spolupráca slovenskej a poľskej kinematografie má dlhoročnú tradíciu a jej výsledkom je množstvo kvalitných a úspešných filmov. Cieľom výstavy je prostredníctvom filmových plagátov pripomenúť verejnosti živú spoluprácu oboch kinematografií.  Vojnová dráma Boxer a smrť režiséra Petra Solana napríklad vznikla na námet poviedky poľského autora Józefa Hena a hrali v nej aj viacerí poľskí herci. Tí sa v minulosti objavili v hlavných úlohách aj v ďalších snímkach významných slovenských režisérov, či už vo filme Dušana Hanáka Ja milujem, ty miluješ (herec: Roman Kłosowski), Dušana Trančíka Koncert pre pozostalých (herci: Barbara Brylska, Marek Frąckowiak) či Karline manželstvá (herečka: Ewa Dałkowska) Vladimíra Kavčiaka. V súčasnosti vidieť prelínanie slovensko-poľskej spolupráce predovšetkým pri vzniku koprodukčných filmov. Pod mnohé z nich sa podpísali poľskí režiséri, napríklad Agnieszka Holland (Jánošík. Pravdivá história, Cez kosti mŕtvych) alebo Marcin Koszałka (Červený pavúk), v ďalších zasa svoje umenie predviedli poľskí herci Maciej Stuhr (Červený kapitán), Michalina Olszańska (Ja, Olga Hepnarová) alebo Michał Żebrowski a Paweł Deląg v len nedávno odpremiérovanom filme Všetko alebo nič. Všetky vystavené plagáty pochádzajú zo zbierok Slovenského filmového ústavu v Bratislave.

Bratislava 9. – 24. 3. Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Marek Pawłowicz, študent Krakovskej technickej univerzity, vystaví vo vstupnej časti galérii Poľského inštitútu projekt, s ktorým sa zúčastnil výstavy Audi Design UNIverse 2017. Projekt bol vybraný do skupiny 60 najlepších prác, ktoré boli vystavené na expozícii v Nemecku v sídle Audi. Marek Pawłowicz je študentom priemyselného dizajnu a v súčasnosti je na výmennom študijnom pobyte na STU v Bratislave. Vo svojom projekte Audi Iceberg predstavuje koncepciu auta ako sochu, roztápajúci sa ľadový vrch, ktorý obsahuje spojené prvky sveta motorizácie a prírody.

Prešov 10. 3. / 10:00 Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Hollého 14 Humoroterapia ako liečba kresleným humorom je mimoriadne účinná kombinácia zdraviu prospešných látok, ktorú viete predpísať sami sebe aj svojim priateľom. Jej účinok je pre zdravie celého sveta prospešný aj napriek mnohokrát vážnym diagnózam. Neexistujú žiadne nežiaduce účinky, len koncentrácia pozitívnej energie, ktorá Vám pomôže nájsť rovnováhu a optimizmus. Humoterapia je súčasťou Svetového rekordu vernisáží kresleného humoru v Prešove pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky z roku 1247. Svoju vernisáž otvorí v Prešove aj súčasný poľský karikaturista Paweł Kuczyński.

Bratislava 29. 3. / 17:00 Galéria Satelit, Kollárovo nám. 10 www.sdc.sk Druhá celoštátna poľská výstava grafických znakov (poľ. skr. OWZG) prináša v prierezovom meradle úspechy poľského dizajnu. Súčasťou expozície budú grafické znaky, systémy vizuálnej komunikácie a ikonické projekty, ktoré vznikli v rokoch 1945 – 1969, ale aj najnovší dizajn z rokov 2000 – 2015. Cieľom výstavy je rovnako priblížiť históriu poľskej úžitkovej grafiky, ako aj konfrontovať prácu nestorov dizajnu s najnovšími projektmi. Kurátori výstavy Patryk Hardziej a Rene Wawrzkiewicz prinášajú pohľad na znak ako jeden zo základných prvkov vizuálnej komunikácie. Abstraktné symboly, plastické metafory a grafické skratky sú ako slabiky či písmená grafického jazykového systému, v ktorom sa odráža história daného spoločenstva. Od konca 60. rokov v Poľsku nevznikla nijaká výstava ani publikácia, ktorá by sa snažila priniesť celkový pohľad na históriu grafických znakov a vizuálnu identifikáciu.

7. – 24. apríl 2017 vernisáž
6. 4. 2017 17:00   Marcin Mazur Poľský fotograf sa narodil v Kluczborku v regióne Śląsk Opolski, pričom mladosť strávil v Zielonej Góre. Štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Lubline. Od roku 2002 býva a pracuje v Londýne, kde si dokončil štúdium fotografie na University of West London. Jeho veľkou vášňou a tiež umeleckou inšpiráciou sú vysoké hory. Od roku 2010 pracuje pre Konferenciu katolíckych biskupov Anglicka a Walesu. Zúčastnil sa ako fotograf mnohých pápežských ciest a naposledy bol oficiálnym fotografom na Svetových dňoch mládeže v Krakove v júli 2016. Odkedy začal pracovať pre katolícku cirkev vo Veľkej Británii, na poverenie pápeža sa každý rok zúčastňuje tzv. Coordination Meeting in Holy Land. Počas mnohých rokov práce pre cirkev mal možnosť zúčastniť sa niekoľkých desiatok ciest na Blízky východ. Práve počas nich u neho narástol záujem o tento región, a predovšetkým o Svätú zem. Výstavy: 2010      Migrant Mother, výstava fotografií 2010      fotografie na výstave organizovanej univerzitami 2011      výstava o Svätej Zemi v Lambeth Palace 2011      One Year On, výstava o pápežskej púti do Bristolu 2011      výstava fotografií na výstave v bristolskej Royal West of England Academy 2016      výstava fotografií venovaná Svetovým dňom mládeže vo Westminsterskej katedrále a v Poľskom inštitúte v Bratislave   Sacrum – Profanum – Holy Land Prečo práve Svätá zem na tejto výstave? Odpoveď sa nachádza v Midraši Tanchuma: „Jeruzalem je domovom jedného Boha, hlavným mestom dvoch národov, chrámom troch náboženstiev a je to vôbec jediné mesto, ktoré existuje dvakrát – v nebi a na zemi. Zem Izraela sa nachádza uprostred sveta; Jeruzalem sa nachádza uprostred Svätej zeme; Jeruzalemský chrám sa nachádza uprostred Jeruzalema; Svätyňa svätých je uprostred Jeruzalemského chrámu; Archa zmluvy sa nachádza uprostred Svätyne svätých, a Základný kameň, z ktorého vznikol svety, je pred Archou zmluvy.“ Midraš Tanchuma, Kedošim 10    Výstava potrvá do 24. apríla.

6. 4. / 18:00, Trnava, GJK, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2 www.gjk.sk Bienále plastiky malého formátu v Pezinku vytvárajú pôdu pre pravidelnú prezentáciu tvorby plastiky malého formátu a realizujú dialóg tvorcov – generačný i medzinárodný, ku ktorému sa rovnako pridáva dialóg publicistov a teoretikov umenia o smerovaní plastiky malého formátu na súčasnej umeleckej scéne. Medzi vystavovateľmi tohtoročného bienále budú aj poľskí umeleckí sochári z Vroclavu – Mateusz Dworski a Tomasz Niedziółka. Kurátor výstavy: Roman Popelár. Výstava potrvá do 10. mája.

27. 4. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.zpap.bielsko.pl   Združenie v Bielsku-Białej, ktoré je súčasťou Združenia poľských umelcov výtvarníkov, otvorí v Bratislave expozíciu najnovších prác 40 umelcov – predovšetkým maliarov, ale aj keramikov, sochárov, grafikov či umelcov pracujúcich s úžitkovým umením, ktorá prináša aktuálny obraz o tejto poľskej umeleckej skupine. Sídlom združenia s viac ako storočnou tradíciou je Galéria PPP v historickom centre Bielska-Białej, ktorá žije intenzívnym kultúrnym životom – organizuje individuálne, skupinové, generačné, ale aj rodinné výstavy. Expozíciu môžete navštíviť do 21. mája.   V našej galérii uvidíte práce umelcov:   Wacław Bachman
Bogusław Boba-Colin
Kazimierz Cholewa
Piotr Czadankiewicz
Krzysztof Dadak
Eugeniusz Delekta
Tomasz Grunt
Katarzyna Handzlik-Bąk
Lech Helwig
Jolanta Herma-Pasińska
Mariusz Horeczy
Antoni Konarzewski
Alan Konopczyński
Piotr Kutryba
Anna Kuzawińska-Sikora
Marcin Lesiak
Józef Łysakowski
Aleksandra
Magnuszewska-Oczko
Urszula Miącz-Sobieraj
Mirosław Mikuszewski
Tadeusz Moskała
Aleksander Oczko
Iwona Pastok
Maria Posłuszna
Wacław Sobieraj
Magdalena Solich
Magdalena Stelmaszyńska
Ewa Surowiec-Butrym
Agnieszka
Szczygielska-Mulawka
Lidia Sztwiertnia
Jerzy Talik
Mateusz Taranowski
Agata
Tomiczek-Wołonciej
Anna Wajda
Aleksandra Wiszniewska
Adam Wuttke
Jolanta Wuttke
Ernest Zawada
Leszek Zbijowski
Joanna Żochowska  

Od 27. 4. Bratislava, Poľský inštitút, Neformálna galéria, Klobučnícka ul. www.polinst.sk   Výstava Poľské letectvo prináša umelecké stvárnenia historického a súčasného poľského vojenského letectva – od prvých dvojplošníkov až po moderné polyfunkčné lietadlá. Ich autorom je poľský vynikajúci umelec Marek Ryś zaoberajúci sa počítačovou grafikou, ktorého práce dokonca videli aj návštevníci amerického Pentagonu. Poľský grafik používa pri tvorbe takmer výlučne digitálne média vzhľadom na technický, rekonštrukčný charakter práce. Výstava bude prístupná v Neformálnej galérii Poľského inštitútu do 26. mája.

27. 4. – 3. 6. Vroclav Galeria Miejska, Kiełbaśnicza 28 Galeria Neon ASP, Traugutta 20 Galeria Za Szybą, Pl. Polski 3/4   Zmyslom medzinárodného projektu Bratislava – Wratislavia je spolupráca dvoch vysokých umeleckých partnerských škôl (VŠVU Bratislava a Akadémie umení Eugeniusza Gepperta vo Vroclave) a postupné prepájanie ich pracovísk so špecifickými odbormi. Hlavnou aktivitou projektu je realizácia výstav malieb – v roku 2017 výstava bratislavskej Katedry maliarstva vo Vroclave a Fakulty maliarstva a sochárstva v Bratislave. Kurátorky:  Silvia L. Čúzyová, Klaudia Kosziba.

FaLang translation system by Faboba