Literatúra

30. 11. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.vlna.sk     V dňoch 30. 11 až 2. 12. sa v Bratislave a Budmericiach uskutoční festival Novotvar, ktorý si kladie ambíciu predstavovať to najzaujímavejšie z aktuálnych trendov v súčasnej domácej i zahraničnej literatúre. Program festivalu sa začne v prvý deň v Poľskom inštitúte. O 17:00 sa uskutoční krst slovenského vydania knihy Józefa Czechowicza Balada z tamtej strany. Hosťom stretnutia bude Marian Andričík a moderuje Zbigniew Machej. O 19:00 bude nasledovať literárny večer, ktorého sa zúčastní aj mladá poľská spisovateľka Aleksandra Zielińska (autorka románov Przypadek Alicji a Bura i szał). V rámci ďalšieho programu festivalu Novotvar sa Aleksandra Zielińska zúčastní ešte Literárneho večera 2. 12. v Budmericiach.

4. 12. / 17:00 Bratislava, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11 www.polinst.sk   28 piesní z prvého evanjelického spevníka vytlačeného na Slovensku v roku 1636 v Levoči sa dočkalo svojho poľského vydania vo vydavateľstve Oficyna Efemeryczna v Tešíne. Cithara sanctorum alebo ľudovo Tranoscius (autorom spevníka je evanjelický farár Juraj Tranovský) obsahuje myšlienky o svetskej márnosti, pominuteľnosti, o utrpení, nebeskej večnosti, ale aj radosti. Piesne v spevníku majú tiež sociálny podtón, keďže autor v nich často vyjadruje sympatiu s chudobou. Výber z nich do poľštiny preložil básnik Zbigniew Machej, ktorý vydanie doplnil o rozsiahly esejistický komentár.

13. 3. / 16:00, Bratislava, Poľský inštitút, knižnica, Nám. SNP 27 www.polinst.sk Od augusta 2017 bola knižnica a čitáreň Poľského inštitútu z dôvodu rekonštrukcie zatvorená. Po obnovení priestorov sa v polovici marca uskutoční slávnostné otvorenie knižnice a čitárne. Pozývame teda všetkých záujemcov o poľskú literatúru a preklady – študentov, čitateľov a lektorov na slávnostné otvorenie a diskusiu s názvom Poľská knižnica blízko nás o poľskej literatúre. Zároveň sa účastníci stretnutia dozvedia viac o knižnej zbierke Poľského inštitútu v Bratislave – knihách poľských autorov v origináli ale aj v slovenskom preklade.

12. 4. / 17:30, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 Otvorením nových priestorov čitárne a knižnice Poľského inštitútu sa začínajú cyklické štvrťročné tematicky zamerané stretnutia. V apríli sa uskutoční prezentácia poľských a zahraničných historických komiksov venovaných téme holokaustu a záchrany Židov počas druhej svetovej vojny, ako aj prvkom či motívom šoa a pomoci Židom v umeleckých žánroch ako sú street art či populárna hudba v Poľsku.

16. 5. / 18:00 – 22:00 Bratislava, Bon Bon Jazz Bar, Štefánikova 31   www.nocliteratury.sk   Noc literatúry organizovaná Českým centrom v spolupráci s EUNICom je obľúbené každoročné celoslovenské podujatie, na ktorom si návštevníci vypočujú úryvky prekladov súčasnej európskej literatúry do slovenčiny v podaní známych slovenských osobností. Poľskú literatúru zastupuje toho roku najslávnejšie dielo poľského spisovateľa Antoniho Ferdynanda Ossendowského s názvom Krajinou ľudí, zvierat a bohov. Je to akýsi denník zážitkov, ktoré boli autorovým údelom, keď ako niekdajší tajomník admirála Kolčaka utekal počas občianskej vojny v Rusku pred boľševikmi cez Sibír, Mongolsko a Čínu. Kniha bola v dvadsiatych rokoch preložená až do sedemnástich jazykov sveta. V Bratislave číta úryvok z knihy herec Richard Stanke. Slovenský preklad pripravil Karol Chmel a knihu vydalo vydavateľstvo F. R. & G. nedávno zosnulého Olega Pastiera.

  8. 9. / 10:00 – 12:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Podujatie Národné čítanie organizuje od roku 2012 prezident Poľskej republiky. Postupne boli literárnymi predlohami Pán Tadeáš Adama Mickiewicza, diela Aleksandra Fredra, Trilógia Henryka Sienkiewicza, Bábka Bolesława Prusa a napokon román Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Tento rok vybral prezident Poľskej republiky Andrzej Duda s manželkou Agatou Kornhauser-Duda Predjarie Stefana Żeromského. Román, ktorý priniesol o. i. tému spoločnej diskusie o forme a hraniciach II. Poľskej republiky, bol doteraz vydaný v 120 poľských a 10 cudzojazyčných vydaniach spolu s dvomi filmovými spracovaniami. Stretnutie bude sprevádzať výstava kníh poľského prozaika, dramaturga, publicistu a spoločenského aktivistu, a jedného z najlepších poľských spisovateľov prelomu 19. a 20. storočia, zo zbierky knižnice Poľského inštitútu.

19. – 20. 10., Košice, Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2 www.tabacka.sk   V Košiciach sa už po tretíkrát chystá sviatok literatúry! Rok 2018 je rokom výročí a LiKE sa preto zameriava na 100. rokov Československa. Domácimi preto nebudú len slovenskí, ale aj zahraniční hostia. Pozvanie prijala poľská reportérka Katarzyna Surmiak-Domańska z Poľska, ktorá porozpráva o svojej knihe Ku-klux-klan. Tady bydlí láska. Táto kniha sa dostala okrem iného do finále prestížnej poľskej literárnej ceny Nike. Podrobný program LiKE – festivalu súčasnej literatúry bude zverejnený v priebehu októbra.

23. 10. / 16:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Stretnutie venované tvorbe Zbigniewa Herberta z cyklu Poľská knižnica blízko nás sa uskutoční v spolupráci s Katedrou slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandka Zuzana Obertová predstaví tvorbu Zbigniewa Herberta v kontexte poľskej súčasnej poézie a zameria sa na vybrané básne poľského básnika. Účastníci stretnutia sa pokúsia predstaviť vlastnú interpretáciu poézie, pričom ju následne budú konfrontovať s úryvkami vedeckých prác zameraných na vybrané verše, ktoré boli zároveň preložené do slovenčiny.

11. 12. / 19:00 Banská Bystrica, Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14 www.bdnr.sk   V decembri sa v Banskej Bystrici uskutoční scénické čítanie z knihy Papuša poľskej reportérky Angeliky Kuźniak (z vyd. Absynt). Papuša je rodinné a zároveň umelecké meno poľskej rómskej poetky Bronislawy Wajs, ktorá písala a žila do r. 1987. Je prvou známou poetkou, ktorá písala v rómskom jazyku. Reportáž približuje osud umelkyne, ktorý sa odohráva na pozadí najzlomovejších udalostí pre rómske etnikum v povojnovom Poľsku – vydaní zákona o zákaze kočovania.

FaLang translation system by Faboba