Iné

9. 5. / 10:00 – 18:00, Bratislava, (program na scéne do 22:00), Hlavné námestie   www.ec.europa.eu/slovensko   Deň Európy spoluorganizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Európskym parlamentom – Kanceláriou na Slovensku a bratislavským zoskupením zahraničných kultúrnych a diplomatických inštitúcií EUNIC je oslavou založenia Európskej únie. V rámci kultúrno-vzdelávacieho programu na Hlavnom námestí v Bratislave vystúpia základné umelecké školy a súbory. Tešiť sa môžete aj na interaktívne hry a súťaže o zaujímavé ceny. Návštevníci budú mať možnosť stretnúť sa s občianskymi mimovládnymi organizáciami a zahraničnými inštitúciami, v rámci ktorých bude mať Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku a Poľský inštitút v Bratislave spoločný stánok s vedomostným kvízom a množstvom propagačných materiálov o Poľsku, poľskej kultúre a najvýznamnejších historických pamiatkach. Deň Európy otvorí o 10:00 stretnutie a rozhovor s veľvyslancami štátov EÚ.  

15. 5. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27   Aj v máji bude pokračovať cyklus populárno-náučných prednášok o najvýznamnejších osobnostiach, udalostiach a jednotlivých procesoch histórie Poľska v 20. storočí. Prednášky v Bratislave a Banskej Bystrici bude viesť prof. Czesław Brzoza z Inštitútu histórie Jagelovskej univerzity v Krakove, ktorý sa bude tentoraz venovať tematike medzivojnového obdobia II. Poľskej republiky, pričom priblíži svetlé a tienisté stránky poľského štátu z tohto obdobia. Prednášku doplní pri príležitosti poľského národného sviatku Ústavy 3. mája hudobný koncert skladieb a aranžmánov pre dvoje huslí poľských hudobných skladateľov v podaní husľového duetu Poľské husle 1918 – 2018 Anny a Pawła Wójtowiczovcov. Tento hudobný projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska.

  16. 5. / 17:00 Banská Bystrica, Štátna a vedecká knižnica, Lazovná 9   www.svkbb.eu   Aj prednášku o medzivojnovom období II. Poľskej republiky a svetlých a tienistých stránkach poľského štátu z tohto obdobia bude v Banskej Bystrici viesť prof. Czesław Brzoza. Prednášku doplní pri príležitosti poľského štátneho sviatku Ústavy 3. mája hudobný koncert skladieb a aranžmánov pre dvoje huslí poľských hudobných skladateľov v podaní husľového duetu Poľské husle 1918 – 2018 Anny a Pawła Wójtowiczovcov. Tento hudobný projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska. Od 16. 5. bude v Štátnej vedeckej knižnici otvorená aj výstava Józef Piłsudski. Štátnik Poľska a Európy o spolutvorcovi nezávislého Poľska a povojnového európskeho usporiadania v rokoch 1918 – 1922. Od roku 1914 bol veliteľom poľských légií. Nakoniec sa stal hlavou obnoveného štátu a vrchným veliteľom poľskej armády. Ako vojak doviedol Poľsko v roku 1918 k nezávislosti a o dva roky neskôr ho ubránil pred náporom boľševického Ruska. Výstava bude otvorená do 31. mája.  

24. 5. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27   www.upn.gov.sk   Témou májového Diskusného večeru organizovaného Ústavom pamäti národa bude osobnosť generála II. stupňa Štefana Jurecha, veliteľa Rýchlej divízie na východnom fronte a vojenského diplomata. Na prelome rokov 1942 a 1943 sa pokúsil prostredníctvom svojich emisárov dohodnúť prechod celej divízie na stranu Červenej armády. Tieto prípravy však boli odhalené a gen. Jurech bol zatknutý, a v roku 1945 popravený v likvidačnom tábore Flossenbürg. Mená diskutujúcich expertov budú potvrdené v priebehu mája na stránke Ústavu pamäti národa.

25. – 27. 5. Stupava, Kaštieľsky Park, Hlavná 13   www.cirkulart.sk www.klinikalalek.art.pl   Festival cirkusového umenia Cirkul'art 2018 privíta pouličné divadlá a cirkusové skupiny z celého sveta. Aktuálny ročník uvedenie aj poľské divadlo Klinika Lalek z mesta Wolimierz, ktoré vzniklo na Bábkovej fakulte divadelnej vroclavskej školy v roku 1988, a odvtedy úspešne spája herecké a bábkové divadlo, ako aj klasické a putovné predstavenia. Na festivale v Stupave sa poľskí divadelníci predstavia s vystúpeniami Najväčší cirkus bábok na svete a Puppet Zoo hneď niekoľkokrát: 25. 5. / 16:00, 17:00, 18:30 26. 5. / 11:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:00 27. 5. / 11:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:00

28. 5. – 3. 6., Bratislava   www.daad.sk www.polinst.sk   Festival Dni Architektúry a dizajnu (28. 5. – 3. 6.) už po deviaty raz otvorí množstvo pozoruhodných pohľadov na súčasnú architektonickú a dizajnérsku tvorbu špičkových zahraničných a domácich autorov. Aktuálny ročník sa zameriava na verejný priestor a architektúru, ktorej prioritou je sociálny a verejný záujem. V rámci DAAD Poľsko predstaví návrh a realizáciu Katynského múzea vo Varšave – finalistu súťaže o prestížnu architektonickú cenu Miesa van der Rohe v roku 2017. Programu DAAD sa zúčastnia autori návrhu Konrad Grabowiecki z architektonického ateliéru BBGK Architekci, poľský maliar, sochár a scénograf Jerzy Kalina, ako aj zástupcovia múzea. Súčasťou festivalu bude aj premietanie poľského dokumentárneho filmu 1. 6.  Neón (Neon, rež. Eric Bednarski, 2014, 52 min.) o histórii varšavských neónov od predvojnových čias až po súčasnosť, ktoré sa bude konať na STU (Nám. slobody 19).

  26. 5. / 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27   Koncom mája sa v galérii Poľského inštitútu uskutočnia 4 zaujímavé workshopy pre deti rozličných vekových kategórií, ktoré budú zamerané na výrobu bábok (9:00 – 12:00, autorka: Beáta Zázrivcová) a tvorbu animovaného filmu (13:00 – 17:00, autori: Joanna Kożuch, Boris Šima) z detských prác inšpirovaných básňou obľúbeného detského spisovateľa Jana Brzechwu (Tańcowała igła z nitką), ktorá vznikla v medzivojnovom období. Ďalšie workshopy budú zamerané na maľbu na skle inšpirovanú vitrážou Symbol obrodeného Poľska Mieczysława Jurgielewicza (13:00 – 16:00), a napokon na vedu, fyziku a pokusy (9:00 – 12:00, workshop vedie Veda nás baví, n.o.), ktoré budú inšpirované postavou Stefana Pieńkowského, tvorcu Inštitútu experimentálnej fyziku Varšavskej univerzity. Premiéra animovaného filmu, ktorý vznikne na workshopoch a výsledky výtvarnej súťaže spolu s odovzdaním cien sa uskutočnia v júni v Kine Lumiére.   PRIHLASOVACÍ FORMULÁR: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9bgxX-IDEob5nqdV3e7URtHEXw8jknLXfKvo9qCVOr-SrSA/viewform    

16. 6. – 2. 7., Košice, Sídlisko nad jazerom, Námestie košických mučeníkov 50 www.haliganda.sk   Aj v tomto roku sa uskutoční jeden z najväčších edukačno-umeleckých projektov, ktorý organizuje združenie Pieśń Kozła z Vroclavu a slovenské združene Haliganda. Do Košíc pricestujú deti z Poľska, Rumunska, Gruzínska  a Indie, kde budú pracovať pod vedením umeleckých inštruktorov. Workshopy budú zamerané na rôzne témy – ľudské práva, práca s deťmi za hranicami normálu a i. V rámci projektu sa uskutočnia tri prezentácie krajín a organizácií, z ktorých prišli. Vyvrcholením bude prezentácie prác na workshopoch v podobe ucelenej performance 30. júna.

28. 6. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.upn.gov.sk   Témou júnového Diskusného večera organizovaného Ústavom pamäti národa bude spolupráca bezpečnostných služieb Poľska a Československa v kontexte dôležitých masových podujatí, akými boli napríklad návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. Poľským diskutujúcim expertom bude Dr hab. Tadeusz Kopyś z Ústavu europeistiky Jagelovskej univerzity.

7. – 9. 9. Humenné www.humenne.sk   Mesto Humenné oslávi v septembri 701. výročie od svojej prvej písomnej zmienky, ktorá sa našla v archívoch starodávnych listín. Pri príležitosti tohto výnimočného jubilea sa v meste predstaví mnoho zahraničných hostí z partnerských miest. Poľskými hosťami budú v sobotu členovia súboru Rytiersky rád Ziemi Bieckiej, ktorý predstaví razenie mincí v stredovekej mincovni, stredovekú bombardu z 15. storočia, ako aj ukážky rytierskeho boja, postavenie stredovekého stanu s výzbrojou, hru stredovekého šachu, či streľbu z luku. V nedeľu vystúpi v rámci koncertného bloku folklórna skupina Zespół Pieśni i Tańca Przemyśl. Návštevníci slávností by nemali obísť ani stánok s ručne vyrábanými fajkami Múzea fajok a zvonov v Przemyśli, ako aj niekoľkých dielní, ktoré sú známe v Poľsku a zahraničí, a ktoré preslávili mesto Przemyśl. K tomu sa budú podávať aj poľské gastronomické špeciality, ktoré predstaví združenie Pro carpathia.

12. 9. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   V polovici septembra sa uskutoční vernisáž výstavy Poľské legendy na Trienále plagátu Trnava, ktorej súčasťou bude aj zavŕšenie cyklu autorských večerov Polslovo, v rámci ktorého privíta autor Dušan Junek českého grafika, dizajnéra a vysokoškolského pedagóga doc. Ing. arch. Jana Rajclicha z Brna. Český umelec je úzko prepojený na slovenské i poľské kultúrne prostredie ako úspešný autor kultúrnych projektov, organizátor výstav a podujatí, člen porôt a prednášateľ na sympóziách. Je to dlhoročný prezident medzinárodného Sdružení Bienále Brno, 18 rokov viedol odbor priemyselného dizajnu na Vysokém učení technickém v Brne.

FaLang translation system by Faboba