Iné

6. 3. / 17:30, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk Začiatkom marca sa uskutoční moderovaná diskusia s účasťou expertov Poľského inštitútu medzinárodných záležitostí (PISM) a Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky venovaná poľskému členstvu v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2018-2019, víziách OSN a o spolupráci a medzinárodnej bezpečnosti. Z Poľska sa diskusie zúčastní Rafał Tarnogórski, analytik a hlavný špecialista PISM, zo Slovenska Fedor Rozsocha, riaditeľ Odboru OSN a medzinárodných organizácií v systéme OSN. Diskusiu bude moderovať slovenský publicista Andrej Matišák.

13. 3. / 15:00, Banská Bystrica,
miestnosť F357  Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40 www.umb.sk V marci sa začne cyklus populárno-náučných prednášok vedeckých pracovníkov Inštitútu histórie Jagelovskej univerzity v Krakove o najvýznamnejších osobnostiach, udalostiach a jednotlivých procesoch histórie Poľska v 20. storočí. Prvé prednášky bude viesť prof. Czesław Brzoza, ktorý sa bude venovať tematike poľskej otázky v období prvej svetovej vojny a ceste Poľska k znovuzískaniu nezávislosti v roku 1918. Poľsko totiž od roku 1795 neexistovalo na mape Európy a bolo rozdelené medzi európske mocnosti. Prednášky budú doplnené ukážkami krátkych filmov prezentujúcich dôležité osobnosti poľského boja za nezávislosť.

14. 3. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk V marci sa začne cyklus populárno-náučných prednášok vedeckých pracovníkov Inštitútu histórie Jagelovskej univerzity v Krakove o najvýznamnejších osobnostiach, udalostiach a jednotlivých procesoch histórie Poľska v 20. storočí. Prvé prednášky bude viesť prof. Czesław Brzoza, ktorý sa bude venovať tematike poľskej otázky v období prvej svetovej vojny a ceste Poľska k znovuzískaniu nezávislosti v roku 1918. Poľsko totiž od roku 1795 neexistovalo na mape Európy a bolo rozdelené medzi európske mocnosti. Prednášky budú doplnené ukážkami krátkych filmov prezentujúcich dôležité osobnosti poľského boja za nezávislosť.

22. 3. / 17:00, Bratislave, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.upn.gov.sk Marcový Diskusný večer ÚPN prinesie tému Sviečkovej manifestácie: protestu občanov za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom Česko-Slovensku (25. 3. 1988) na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, ktorá sa považuje za jedno z najdôležitejších vystúpení občanov a veriacich proti komunistickému režimu. O poľských reakciách na tieto udalosti a stave opozície v roku 1988 v Poľsku bude hovoriť Michał Przeperski (autor knihy Neznesiteľná ťažoba bratstva o poľsko-československých konfliktoch v 20. storočí) z Inštitútu národnej pamäti z oddelenia v Gdansku.

25. 3. / 17:00, Bratislava, Fresh Market, Rožňavská 1a www.freshmarket.sk     Gastronomicko-cestovateľský festival Ochutnaj a vypi svet (24. – 25. 3.) ponúkne návštevníkom možnosť oboznámiť sa s turistickými a kulinárskymi atrakciami z rôznych zákutí sveta. Svoje informačné miesta budú mať jednotlivé zahraničné misie na Slovensku vrátane Poľska. Poľský inštitút pozýva k poľskému stánku, kde sa návštevníci môžu oboznámiť s málo známymi turistickými atrakciami a možnosťami aktívneho oddychu v Poľsku. Budú mať tiež možnosť ochutnať vybrané poľské špecialitky. Pozornosť chceme upriamiť aj na prezentáciu venovanú turistickým zaujímavostiam, poľskému paraglajdingu či kitesurfingu

25. 4. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 Autorský cyklus Dušana Juneka pokračuje aj v roku 2018. V apríli privíta redaktora, moderátora a autora zábavných relácií Slovenského rozhlasu Mariána Grebáča. Ako spisovateľ vydal Marián Grebáč knihu Genius loci – Túry podľa literatúry o miestach, ktoré inšpirovali vznik pozoruhodných literárnych diel. V knihe autor pátra po príčinách ich magickej príťažlivosti zachovanej v povestiach a legendách, v ktorých sa skrýva história osídľovania krajiny, jej pretvárania a využívania pri poskytovaní obživy i ochrany pred nepriateľmi či iným nebezpečenstvom.

  25. 4.  Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40 V apríli pokračuje cyklus populárno-náučných prednášok vedeckých pracovníkov Inštitútu histórie Jagelovskej univerzity v Krakove o najvýznamnejších osobnostiach, udalostiach a jednotlivých procesoch histórie Poľska v 20. storočí. V apríli Prof. Czesław Brzoza priblíži proces tvorenia centrálnej vlády roku 1918. Na prelome októbra a novembra 1918 totiž v Poľsku existovalo niekoľko centier, ktoré sa uchádzali o právomoci centrálnej vlády. Návratom brigádneho generála Józefa Piłsudského do Varšavy však jednotlivé strediská potvrdili zvrchovanú pozíciu Varšavy a J. Piłsudského ako náčelníka štátu. Napokon 16. novembra 1918 Józef Piłsudski poslal jednotlivým štátom depeše o vzniku nezávislého poľského štátu. Prednášky sú súčasťou osláv znovuzískania nezávislosti Poľska a programu Niepodległa.pl.

  24. 4. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 V apríli pokračuje cyklus populárno-náučných prednášok vedeckých pracovníkov Inštitútu histórie Jagelovskej univerzity v Krakove o najvýznamnejších osobnostiach, udalostiach a jednotlivých procesoch histórie Poľska v 20. storočí. V apríli Prof. Czesław Brzoza priblíži proces tvorenia centrálnej vlády roku 1918. Na prelome októbra a novembra 1918 totiž v Poľsku existovalo niekoľko centier, ktoré sa uchádzali o právomoci centrálnej vlády. Návratom brigádneho generála Józefa Piłsudského do Varšavy však jednotlivé strediská potvrdili zvrchovanú pozíciu Varšavy a J. Piłsudského ako náčelníka štátu. Napokon 16. novembra 1918 Józef Piłsudski poslal jednotlivým štátom depeše o vzniku nezávislého poľského štátu. Prednášky sú súčasťou osláv znovuzískania nezávislosti Poľska a programu Niepodległa.pl.

16. 4. Trnava, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Kollárova 1 www.bratyslawa.msz.gov.pl/sk/ V rámci dní susedských krajín organizovaných Právnickou fakultou Trnavskej univerzity sa uskutoční aj Poľský deň, ktorý bude tento rok venovaný 100. výročiu znovuzískania nezávislosti Poľska. Študenti a prednášajúci si vypočujú prednášky Dr. Juraja Marušiaka, Dr. Dušana Segeša či prof. Bogdana Szlachtu o historickom kontexte a súvislostiach znovuzískania poľskej štátnosti. Zároveň sa v tento deň uskutoční na Právnickej fakulte otvorenie výstavy s názvom Józef Piłsudski, štátnik Poľska a Európy, ktorú si bude možné pozrieť do 15. mája 2018. Organizátorom podujatia je Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Právnická fakulta Trnavskej univerzity.

11. 4. / 17:30 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 Na jar 1940 funkcionári sovietskeho NKVD zavraždili Poliakov väznených v špeciálnych táboroch v Kozielsku, Starobielsku a Ostaszkówe, ktorí sa stali vojnovými zajatcami po sovietskom útoku na Poľsko 17. septembra 1939 a obsadení východného územia Poľska Sovietskym zväzom. Bola to vražda, ku ktorej sa Sovietsky zväz nepriznával, a snažil sa zabrániť pravde o nej až do apríla 1990. O tomto masakri a ceste k hľadaniu pravdy bude hovoriť na diskusii Dr. Joanna Żelazko z Oddelenia vedeckého výskumu poľského Inštitútu národnej pamäti – Výboru pre stíhanie zločinov proti poľskému národu v Lodži. Druhým expertom bude slovenský historik a vedúci Katedry histórie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave prof. Róbert Letz, ktorý sa sústredí na percepciu katynskej vraždy v Československu a na Slovensku. Diskusiu bude moderovať Marcela Masariková. Stretnutie sa bude konať pri príležitosti 78. výročia katynského masakru.

7. 5. / 8:30 – 13:00, Bratislava, Aula Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Kostolná 1   www.tftu.sk   V máji sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Inšpirácie apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultate a pastorálne sprevádzanie v sociálnej práci, ktorej organizátorom je Katedra náuky o rodine Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Fakulta štúdia o rodine Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského z Varšavy. Členom vedeckého výboru konferencie je aj Dr. Józef Młyński z poľskej univerzity.

FaLang translation system by Faboba