Iné

27. 6. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.upn.gov.sk     Tradičný cyklus diskusných večerov, ktoré organizuje Ústav pamäti národa, predostrie na júnovom stretnutí tému 40. výročia prvej pápežskej cesty Jána Pavla II. do Poľska (2. – 10. júna 1979), keď poľský Svätý Otec navštívil Varšavu, Gniezno, Čenstochovú, Kalwariu Zebrzydowskú, Wadowice, Krakov a bývalý nemecký nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz. Návšteva mala veľký význam nielen pre slobodu cirkvi v Poľsku, ale sa tiež nepriamo pričinila k znovuzískaniu plných demokratických slobôd Poľska. V diskusii vystúpi Dr. Rafał Łatka z poľského Inštitútu národnej pamäti.

10. 9. / 13:00 – 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Keďže v tomto roku pripadá 75. výročie ako Slovenského národného povstania, tak aj Varšavského povstania, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, Poľský inštitút v Bratislave, Ústav pamäti národa a poľský Inštitút národnej pamäti pripravili pre historikov odborný seminár venovaný 75. výročiu Varšavského povstania a Slovenského národného povstania. Jeho súčasťou bude aj projekcia fabularizovaného dokumentu Cudzinci vo Varšavskom povstaní (Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim, rež. Małgorzata Brama, 2018, 40 min.). Vstup na pozvánky.

18. 9. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   V druhej polovici septembra sa v Poľskom inštitúte uskutoční stretnutie spojené s projekciou filmu ako uctenie si pamiatky poľského kňaza a bývalého rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeusza Zasępu. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ i publicista, ktorý sa zaoberal teóriou masmediálnej komunikácie. Neustále sa snažil o budovanie pozitívnych poľsko-slovenských vzťahov. Na stretnutí bude premietnutá dokumentárna snímka Pán rektor – Tadeusz Zasępa režiséra Matúša Demka (2017, 59 min.), s ktorým sa po premietaní uskutoční diskusia.

26. 9. / 9:00 – 18:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Pod záštitou Slovensko-poľskej komisie humanitných vied sa bude konať bilaterálna konferencia na tému priebehu udalostí roku 1989 a ich dôsledkov v Poľsku a v Československu (Slovensku). Predmetom budú najzávažnejšie procesy, udalosti a osobnosti, ktoré mali podiel na páde komunizmu a začiatku demokratických zmien v oboch krajinách. Súčasťou konferencie bude premietanie dokumentárneho filmu Stredná Európa ide na slobodu (Europa Środkowa idzie na wolność, 2012, 54 min.) režiséra Mirosława Jasińského. Vstup na pozvánky.

26. – 27. 9. Bratislava, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1 www.lingvafest.sk   LingvaFest’2019 je druhý ročník medzinárodného jazykového festivalu na Slovensku. Festival sa koná pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý každoročne pripadá na 26. septembra, no taktiež aj pri príležitosti toho, že rok 2019 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok domorodých jazykov. Medzi stánkami nebude chýbať ani Poľsko zastúpené Poľským inštitútom v Bratislave. V našom stánku získate okrem iného informácie o možnostiach štúdia poľského jazyka v rámci polonistických programov na Slovensku. Súčasťou festivalového programu budú prednášky, jazykové rýchlokurzy, tvorivé dielne či zaujímavý kultúrny program.

28. 9. Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.bielanoc.sk   Biela noc premení ulice Bratislavy už po piaty rok na magickú nočnú prechádzku súčasným umením, svetlom a ilumináciami. Aktuálny ročník festivalu ponúkne aj mnohé sprievodné podujatia, a jedným z nich bude prednáška zoskupenia umelcov z krajín V4, ktorí predstavia Ziggurat Project (www.zigguratproject.com). Prednáška bude zameraná na poľský výskum, ktorý sa zaoberá neuropsychológiou umelca počas umeleckého výkonu.

Košice, Základná škola Ľ. Fullu, Maurerova 21 www.sacsac.org   Open Mural Gallery je výstavný priestor na fasádach obytných domov a budov v Košiciach. Galériu tvoria monumentálne maľby od velikánov súčasného svetového muralizmu. V októbri bude jeden z muralov v Košiciach na Základnej škole Ľ. Fullu realizovať poľský umelec Wojciech Kołacz aka Otecki, ktorý sa venuje monumentálnej maľbe od roku 2011. Je autorom osemnástich veľkoformátových diel, ktoré zobrazujú imaginárne figúry vychádzajúce z ľudových príbehov, piesní povestí či prísloví. Svojím umením sa snaží komunikovať s miestnym prostredím, architektúrou, komunitou, jej históriou a duchom, aby plnohodnotne prispel k identite miesta, ktoré nesie jeho maľby.

3. 10. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Rok 1939 priniesol mnoho udalostí, ktoré mali značný vplyv na poľsko-slovenské vzťahy. Útok Nemecka na Poľsko, začínajúca sa 2. svetová vojna a účasť Slovenska v nej diametrálne zmenili situáciu. Ako hodnotiť tieto udalosti z perspektívy osemdesiatich rokov? Čo nové vieme o tom, čo sa stalo medzi Poľskom a Slovenskom v roku 1939? Aké to malo následky? Diskutovať o tom budú Dr. Dawid Golik (Inštitút národnej pamäti, Oddelenie Krakov), historik a autor recentnej práce September 1939 v doline Dunajca. Pohraničná bitka a boje pri hornom Dunajci medzi 1. a 6. septembrom 1939, a Dr. Dušan Segeš (Historický ústav Slovenskej akadémie vied), autor práce Dvojkríž v siločiarach bieleho orla. Slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny. Tlmočenie zabezpečené.

4. – 5. 10., Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27   Začiatkom októbra sa uskutoční workshop Analyzing Opera & Dance Performance, ktorého cieľom je rozvíjať analytické schopnosti pri predstaveniach, ktoré nie sú založené iba na slove, ale pracujú najmä s hudbou a pohybom. Workshop sa koná pod vedením poľských kritikov Stanisława Godlewského a Marcina Boguckého, ktorí sú držiteľmi ceny Andrzeja Żurowského za rok 2018. Workshop je primárne určený pre študentov VŠMU, ale aj pre širokú verejnosť, pracovným jazykom bude angličtina.

5. 10. / 10:00, Žilina, Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3 www.stanica.sk   Pohybový workshop s Agatou Siniarskou, poľskou tanečnicou a performerkou, ktorá do Žiliny príde prezentovať svoje predstavenie Second Nature. Počas workshopu budú účastníci skúmať a spoznávať pohyb zamotaného súčasného sveta plného toxínov, radiácie a nespravodlivosti skrz perspektívu choreografie. V analýze pohybov ľudských aktivít a prepojení budú hľadať ekologickú uvedomelosť cez tanec, pýtať sa ako môže tanec prispieť k diskusii o ekológii. Predchádzajúca skúsenosť s tancom nie je potrebná.

18. 10. / od 9:00, Bratislava, Filozofická fakulta, Gondova 2 www.fphil.uniba.sk   Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave organizujú medzinárodné polonistické sympózium V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty, ktoré sa koná pri príležitosti životného jubilea slovenskej polonistky prof. Marty Pančíkovej. Čestnú záštitu nad sympóziom prevzal Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike. Účasť na pozvánky.

FaLang translation system by Faboba