Iné

12. – 13. 5. Bratislava, Stará tržnica, Nám. SNP 25 www.trznica.sk foto: Bratislavské rožky, o.z. Konferencia je určená roľníkom, remeselným výrobcom potravín, kuchárom, prevádzkovateľom rodinných hotelov, penziónov a špecializovaných predajní, novinárom a blogerom, organizátorom tematických potravinových podujatí, expertom, akademikom, študentom a pedagógom odborných škôl, mimovládnym organizáciám, štátnej správe, samosprávam a rozhodne širokej verejnosti, bežným konzumentom, ktorým záleží na tom, čo jedia a sú hladní po informáciách. Na fóre v Starej tržnici stretnete aj poľských účastníkov z Varšavy a Krakova.

18. – 19. 5. Bratislava, Auditórium Maximum, Univerzita Komenského, Šafarikovo nám. 6 www.history.sav.sk   Tematika vedeckej konferencie, ktorej hlavným organizátorom je Historický ústav Slovenskej akadémie vied, sa viaže v prvom rade na storočnicu prvej svetovej vojny a na veľké zmeny, ktoré nastali po jej ukončení. Kladie tak dôraz na obdobie prechodu od vojny k mieru, zdôrazňuje nevyhnutnosť prekonať nepriateľstvo a analyzovať vplyv zmien, ktoré nastali, a to na úrovni spoločenskej aj individuálnej. Medzi odborníkmi nebudú chýbať poľskí experti v oblasti histórie prof. Marek Mikołajczyk a prof. Tomasz Schramm z Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani, ktorí budú prezentovať postoj Poľska k interpretácii konca prvej a druhej svetovej vojny.

25. 5. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.upn.gov.sk   Tradičný cyklus diskusných večerov, ktoré organizuje Ústav pamäti národa, predostrie na májovom stretnutí tému amnestií udeľovaných počas komunistického režimu s dôrazom na veľkú amnestiu z mája 1960, ktorá umožňovala opustiť väzenie väčšine politických väzňov v Československu. Pozvaní odborníci a účastníci diskusie budú zverejnení v priebehu mája na internetovej stránke ÚPN.

24. – 28. 4. Vráble, Mestský úrad, Hlavná 36 www.iuventuscanti.com Súťaž vznikla v roku 1993. Jej cieľom je prispievať k zvyšovaniu umeleckej úrovne spevu na umeleckých školách a tým napomáhať výchove mladých spevákov. Súťaž IUVENTUS CANTI vyhlasovanú Ministerstvom školstva SR každoročne organizuje Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble a mesto Vráble na počesť slávneho vrábeľského rodáka, operného speváka európskeho mena a významného pedagóga Doc. Imricha Godina. Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov. Ukazuje smer súčasného trendu slovenskej speváckej školy i škôl iných národov. Pre mnohých mladých spevákov znamená úspešný štart na Godinovej speváckej súťaži rozhodujúci krok na profesionálnu dráhu, na európske koncertné pódia i operné scény.  Členom medzinárodnej poroty z Poľska v tomto ročníku súťaže je profesor Jan Ballarin z Hudobnej akadémie Karola Szymanowského v Katoviciach.  

12. 6. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.historickarevue.com     Júnové číslo mesačníka Historická revue, jediného slovenského populárno-náučného časopisu o dejinách a archeológii, bude venované histórii Poľska. Najnovšie vydanie mesačníka nadväzuje už na dve vydania Historickej revue zo septembra 2014 a septembra 2016, ktoré boli rovnako venované poľským dejinám. Aktuálne číslo prináša poznatky o histórii Poľska z obdobia šľachtou volených kráľov až do tretieho rozdelenia Poľska v roku 1795. Pri príležitosti vydania časopisu sa uskutoční diskusia, ktorej sa zúčastní aj dr hab. Konrad Bobiatyński z Varšavskej univerzity.

22. 6. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.upn.gov.pl     Tradičný cyklus diskusných večerov, ktoré organizuje Ústav pamäti národa, predostrie na júnovom stretnutí tému Československej armády na západe počas druhej svetovej vojny. Diskusie sa zúčastní aj poľský expert Wojciech Matusiak z Historickej nadácie poľského letectva, ktorý bude prezentovať poznatky o leteckých kontaktoch Poľska a Československa na západe počas druhej svetovej vojny – teda o českých pilotoch v poľských letkách, o spolupráci poľských a československých leteckých jednotiek či o osude vojakov po skončení vojny.

30. 6. / 13:00 – 20:00, Bratislava, Hlavné námestie www.polonia.sk     Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku pozýva na tradičné podujatie s názvom Potykajme si s Poľskom, počas ktorého budete mať možnosť ešte bližšie spoznať poľské tradície a kultúru. V programe podujatia sa predstaví džezovo-bluesová kapela Jablco, Ewa Sipos a hostia; Dychový orchester sliezskych baníkov, Sláčikové kvarteto Laugaricio quartet, skupina Hrdza a počas celého dňa sú pre najmladších pripravené súťaže a atrakcie a pre všetkých návštevníkov ochutnávka sliezskych špecialít.

12. – 14. 9. Bratislava, tranzit.sk, Beskydská 2 www.tranzit.sk     Projekt Residency Under Investigation sa zaoberá skúmaním súčasnej situácie a budúcich perspektív programov umeleckých rezidencií zameraných na stredoeurópsky región. Medzi pozvanými hosťami a diskutujúcimi bude aj poľská umelkyňa Anna Ptak, kurátorka rezidenčného programu A-I-R Laboratorium Centra súčasného umenia Zamek Ujazdowski. V súčasnosti pracuje na program Re-Directing, ktorý hľadá nové komunikačné kanály medzi umeleckou praxou rezidenčných programov vo východnej a strednej Európe.

13. 9. / 20:20, Bratislava, Nová Cvernovka pri stanici Vinohrady www.pechakucha.sk   Pecha Kucha Night Bratislava pravidelne predstavuje umelcov, architektov, dizajnérov a ďalších zaujímavých tvorcov. Každý z nich počas večera priblíži svoju prácu vo výstižnom a dynamickom formáte 20 obrázkov po 20 sekúnd. Tridsiate ôsme pokračovanie sa bude niesť v duchu V4. Preto sa môžete tešiť aj na poľských hostí Jacka Przeciszewského a Magdalenu Gawin, ktorí sú zakladateľmi kreatívneho co-workingu, priestoru v bývalom obchodnom centre Jabłonowski Brothers uprostred Varšavy. Priestor založili na silnej filozofii sociálnych business inovácii, a okrem co-workingu poskytujú priestor pre rôzne podujatia vrátane Pecha Kucha Night Varšava.

21. 9. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.upn.gov.sk   Tradičný cyklus diskusných večerov, ktoré organizuje Ústav pamäti národa, predostrie na septembrovom stretnutí tému vrážd kňazov v komunistických krajinách vrátane Poľska. Panelovej diskusie sa zúčastní aj poľský historik dr hab. Patryk Pleskot z poľského Inštitútu národnej pamäti, ktorý tiež pôsobí ako mimoriadny profesor na Štátnej vysokej odbornej škole v Osvienčime. Bude hovoriť o prípadoch, kedy došlo k vraždám katolíckych kňazov v Poľsku vrátane prípadu o. Jerzyho Popiełuszku.

26. 9. / 9:00 – 12:30, Bratislava, Hviezdoslavovo nám.     Koniec septembra je venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov. Pozývame vás do stánkov kultúrnych a jazykových inštitúcií, kde sa dozviete viac o jazykoch a kultúrach Európy. Rozhodne neobíďte ani stánok Poľského inštitútu v Bratislave! V priľahlom kine Mladosť (Hviezdoslavovo nám. 17) si zas budete môcť prezrieť pásmo krátkych filmov, okrem iného tiež film Joanny Kożuch a Borisa Šímu s názvom Ako odlíšiť poľskú jagodu od slovenskej jahody? Ide o vôbec prvý alternatívny poľsko-slovenský slovník zvláštnych a problematických výrazov. Nie je to však ďalší nudný, hrubánsky zväzok – tento slovník je totiž filmový, pričom všetky heslá sú výsledkom workshopu animácie počas minuloročného Medzinárodného dňa detí v Poľskom inštitúte.

FaLang translation system by Faboba