Film

16. 11. Košice, Dominikánske kultúrne centrum Veritas, Dominikánske nám. www.dkcveritas.sk   V rámci Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach sa uskutoční projekcia filmu Krzysztofa Kieślowského Krátky film o láske (Krótki film o miłości, 1988, 80 min.), ktorá bude spojená s diskusiou a vysvetlením br. Reginalda Adriána Slavkovského, OP. Snímka je upravenou verziou jednej časti Kieślowského mimoriadneho televízneho cyklu Dekalóg, pričom ponúka konfrontáciu dvoch koncepcií lásky: zmyselnej a sebaobetujúcej. Vstup voľný.

14. 3. / 17:00 Bratislava, Kino Mladosť, Hviezdoslavovo nám. 18 www.polinst.sk   Pri príležitosti Národného pamätného dňa Neoblomných vojakov (1. marca), sa uskutoční projekcia dokumentárneho filmu Pilecki v réžii Mirosława Krzyszkowského (2015, 80 min.). Je to fabularizovaný príbeh kapitána Witolda Pileckého. Pôsobil v Armii Krajowej, bol dobrovoľným väzňom tábora Auschwitz a tiež autorom prvých správ o vyhladzovaní Židov. Zúčastnil sa na Varšavskom povstaní. Po vojne pokračoval v aktivitách v prospech slobodného Poľska. Napokon bol v roku 1948 komunistami odsúdený a popravený. Keď Poľsko získalo nezávislosť, Najvyšší súd ho v roku 1990 rehabilitoval, bol vymenovaný za plukovníka a vyznamenaný Radom bieleho orla.  Úvodné slovo prednesie doc. Pavol Matula, PhD., slovenský historik a pracovník Katedry histórie PF UK.

19. – 23. 3. Bratislava, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2 www.visegradfilmforum.com   Visegrad Film Forum (VFF) je medzinárodná networkingová a vzdelávacia platforma pre začínajúcich filmových profesionálov, ktorú organizuje občianske združenie Boiler v spolupráci s Filmovou a televíznou fakultou VŠMU. Program pozostáva z prednášok, case studies a workshopov. Na aktuálnom ročníku VFF sa predstaví aj Marcin Łuczaj zo spoločnosti New Europe Film Sales, ktorý bude viesť workshop z oblasti propagácie poľského filmu a jeho distribúcie. Podrobné informácie o termíne workshopu poľského experta budú zverejnené na stránke VFF v priebehu marca.

18. 6. / 18:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk     Pri príležitosti 30. výročia pádu komunizmu v Poľsku sa uskutoční projekcia poľských dokumentárnych a fabulárnych filmov venovaných tejto téme: Cesty k slobode – cesty k spoločnej Európe 1945 – 2007 (Drogi do wolności – drogi do wspólnej Europy, rež. Krystyna Mokrosińska, slovenské titulky) a Stredná Európa ide na slobodu (rež. Mirosław Jasiński, česká verzia).

FaLang translation system by Faboba