Srdečne pozývame všetkých do čitárne Poľského inštitútu! Nájdete tu poľskú dennú tlač, týždenníky a mesačníky najmä z oblasti kultúry a literatúry. V roku 2014 ponúkame tieto noviny a časopisy:


TÝŽDENNÍKY:

Newsweek Polska, poľské vydanie amerického týždenníka

Polityka, najčítanejší poľský týždenník s intelektuálnym, sociálno-liberálnym profilom

Tygodnik Powszechny, katolícky spoločensko-kultúrny týždenník

Wprost, spoločensko-politický týždenník


DVOJTÝŽDENNÍKY:

Ruch Muzyczny, dvojtýždenník o hudbe


MESAČNÍKY:

Architektura – Murator, mesačník pre architektov

Dialog, divadelný mesačník venovaný súčasnej dráme

Didaskalia, krakovský divadelný mesačník, ktorý recenzuje dôležité premiérové predstavenia v Poľsku a v zahraničí

Jazz Forum, hudobný mesačník venovaný najmä jazzu

Kino, filmový týždenník o všetkých aspektoch sveta filmu a kinematografie

Litetratura na świecie, literárny mesačník

Monitor Polonijny, mesačník Poliakov žijúcich na Slovensku

Nowe Książki, literárny mesačník venovaný najmä recenziám nových kníh

Odra, spoločensko-kultúrny mesačník

Teatr, divadelný mesačník

Twój Styl, mesačník pre ženy

Twórczość, najstarší literárny mesačník v Poľsku, prezentuje najnovšiu poľskú literatúru

Znak, spoločensko-kultúrny mesačník

Život, spoločensko-kultúrny mesačník vydávaný Spolkom Slovákov v Poľsku


DVOJMESAČNÍKY:

Teksty Drugie, dvojmesačník Výskumného inštitútu literatúry PAN, venovaný teórii literatúry, kritike a interpretácii


ŠTVRŤROČNÍKY:

Karta, historický časopis

Pamiętnik Literacki, štvrťročník Výskumného inštitútu literatúru PAN, venovaný dejinám a kritike poľskej literatúry

Przegląd Polityczny, intelektuálny časopis so širokým záberom tém zo spoločenského, kultúrneho a politického života

Res Publica Nowa, štvrťročník s liberálnym profilom

Zeszyty Literackie, umelecko-literárny štvrťročník


Głos Ludu, časopis Poliakov žijúcich v Českej republike, vydávaný v utorky, štvrtky a soboty


Okrem týchto novín a časopisov môžete u nás nájsť aj staršie čísla nasledovných periodík:

Przekrój, najstarší poľský týždenník (zal. 1945), sústreďujúci sa na sociálne, politické a kultúrne aktuality z Poľska aj zo sveta

Film, recenzie filmov, rozhovory s hercami, správy z filmových festivalov a iné

Więź, katolícky spoločensko-kultúrny mesačník

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, mesačník Inštitútu národnej pamäte

Konteksty, časopis venovaný kultúrnej antropológii, etnografii a umeniu

Przegląd Sejmowy, správy z poľského parlamentuFaLang translation system by Faboba