Aktuality

Včera sme so smútkom prijali správu o úmrtí nášho bývalého kolegu Pavla Hrabovského. Česť jeho pamiatke!  

  V stredu 1. augusta 2018 si pripomíname 74. výročie vypuknutia Varšavského povstania. Každý rok v tento deň o 17:00 hodine na varšavských uliciach počuť sirény. Mesto sa zastaví. Minútou ticha obyvatelia Varšavy vzdávajú česť padlým a zachráneným povstalcom.   Každý rok sa na rozličných miestach v Poľsku konajú podujatia, ktorých cieľom je zvečniť pamiatku povstania, no hlavné mesto si jeho začiatok pripomína najvýnimočnejším spôsobom. Začiatok povstania Varšava pripomína tzv. „Hodinou W“ o 17:00 hod. V tom momente sa spustia poplašné sirény, ktoré vydávajú minútový stály signál. Verejná doprava, autá a obyvatelia Varšavy sa zastavia, aby vzdali česť povstalcom a zavraždeným obyvateľom mesta.   Varšavské povstanie vypuklo 1. augusta 1944, trvalo 63 dní do 3. októbra 1944, a bolo vôbec najväčšou vzburou za oslobodenie v histórii II. svetovej vojny. Takmer 50 tisíc povstalcov Armie Krajowej sa postavilo do boja s Nemcami, ktorí od roku 1939 okupovali hlavné mesto Poľska. Ozbrojené boje zasiahli všetky mestské časti Varšavy.   Pri faktickej pasivite oddielov sovietskej Červenej armády, ktoré sa nachádzali na druhej strane Visly, nerovný boj povstaleckých síl so silami nemeckých nacistov stál život okolo 16 tisícov povstalcov Armie Krajowej a 150 tisícov obetí spomedzi poľských civilov. V dôsledku ozbrojeného boja bolo zničených aj okolo 25 percent mestskej zástavby ľavého brehu Varšavy, a spolu s búracími prácami po skončení povstania do 16. januára 1945 nacisti zničili viac ako 70 percent obytných budov a 90 percent pamiatkových objektov.   Galéria fotografií z Múzea Varšavského povstania Flickr.   https://www.youtube.com/watch?v=VGQAfqXsQxA   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky   ---   74. rocznica Powstania Warszawskiego   W środę, 1 sierpnia 2018 roku obchodzimy 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Każdego roku, tego dnia o godzinie 17:00 na ulicach Warszawy słychać syreny alarmowe. Miasto zatrzymuje się. Minutą ciszy mieszkańcy Warszawy oddają hołd poległym i ocalałym powstańcom.   Co roku, w różnych miejscach w Polsce odbywają się obchody upamiętniające powstanie, jednak stolica wspomina jego rozpoczęcie w najbardziej wyjątkowy sposób. Przypomina o nim „Godzina W” – 17:00. W tym momencie zostają uruchomione syreny alarmowe i nadany zostaje jednominutowy, ciągły sygnał. Transport publiczny, samochody i mieszkańcy Warszawy zatrzymują się, aby oddać hołd powstańcom i pomordowanym mieszkańcom miasta.   Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni do 3 października 1944 roku i było największym zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej. Prawie 50 tysięcy powstańców Armii Krajowej stanęło do walki z Niemcami okupującymi od 1939 roku stolicę Polski. Walki zbrojne objęły wszystkie dzielnice Warszawy.   Przy faktycznej bierności stacjonujących po drugiej stronie Wisły oddziałów sowieckiej Armii Czerwonej wobec nierównej walki sił powstańczych z siłami niemieckich nazistów, kosztowała ona życie około 16 000 powstańców z AK oraz 150 000 ofiar wśród polskich cywilów. W ich wyniku zniszczeniu uległo także około 25 procent zabudowy lewobrzeżnej części Warszawy, a razem z popowstaniowym wyburzaniem przeprowadzonym przez Niemców do 16 stycznia 1945 roku naziści zniszczyli ponad 70 procent budynków mieszkalnych i 90 procent obiektów zabytkowych.   Galeria zdjęć z Muzeum Powstania Warszawskiego Flickr.   https://www.youtube.com/watch?v=VGQAfqXsQxA   Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Staňte sa diplomatom!   Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky otvorilo nábor na aplikačný diplomaticko-konzulárny program pre rok 2019, ktorý pripravuje jeho účastníkov na prácu v poľskej diplomacii. Účastníci aplikačného programu budú zamestnaní na Ministerstve zahraničných vecí Poľskej republiky na dobu určitú – 1 rok. Po jeho ukončení a absolvovaní skúšky získajú diplomatickú hodnosť a začnú pracovať ako členovia zahraničnej služby. Absolventi aplikačného programu budú delegovaní do práce v zahraničných pracoviskách Poľskej republiky. Aplikačný diplomaticko-konzulárny program je Vaším začiatkom práce v Ministerstve zahraničných vecí Poľskej republiky!   Požiadavky pre kandidátov http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja   Nariadenie, ktoré upravuje priebeh súťaže: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1     Výkaz požiadaviek a kontaktné údaje sa nachádzajú na internetovej stránke MZV PR a Kancelárie predsedu Rady ministrov PR: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja http://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/5195,Konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczo-konsularna-ADK-2019A.html   Termín podávania žiadostí: do 31. augusta 2018.   ---   Zostań dyplomatą!   Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2019, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.   Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku.  Po jej ukończeniu i  zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to początek kariery w MSZ!   Wymagania dla kandydatów: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja   Rozporządzenie regulujące przebieg konkursu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1   Wykaz wymagań i dane kontaktowe znajdują się na stronach MSZ i KPRM: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja http://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/5195,Konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczo-konsularna-ADK-2019A.html   Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2018 r.    

ℹ️ Milí priatelia, v súvislosti s letným dovolenkovým obdobím Vás informujeme, že čitáreň a knižnica budú z dôvodu čerpania dovolenky v termíne 16. júna – 3. augusta 2018 zatvorené. V prípade, ak máte záujem zapožičanú knihu vrátiť, môžete ju odovzdať pracovníkom Poľského inštitútu vedľa v galérii. Za pochopenie ďakujeme.

ℹ️ Szanowni Państwo, w związku ze słowackim świętem św. Cyryla i św. Metodego, który jest wolny od pracy, Poľský inštitút v Bratislave / Instytut Polski w Bratysławie będzie dnia 5 lipca 2018 r. (czwartek) zamknięty. Dziękujemy za wyrozumiałość.

  Poľský inštitút v Bratislave a redakcia periodika Monitor Polonijny vyhlásili výtvarnú súťaž s názvom Nezávislé Poľsko očami detí, keďže tento rok Poliaci a Poľsko oslavujú 100. výročie znovuzískania nezávislosti. Účastníci súťaže mali prostredníctvom výtvarných prác vytvoriť svoju víziu nezávislosti, nezávislého Poľska a slobodných Poliakov. Súťažné práce mohli byť pripravené ľubovoľnou technikou – kresba, grafika, koláž, komiks či socha alebo priestorová konštrukcia. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo 20. júna o 17:00 v kine Lumiére.

  Z racji zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 w Rosji Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przygotowało poradnik dla polskich obywateli udających się na mundial.   Przygotowany poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące m.in. bezpieczeństwa, warunków wjazdu i pobytu w Federacji Rosyjskiej czy zachowania się w typowej sytuacji losowej (np. utrata dokumentu tożsamości). Interaktywna broszura, którą można łatwo odczytać za pomocą urządzeń mobilnych, zawiera także dane teleadresowe polskich urzędów konsularnych działających w Federacji Rosyjskiej, w tym Mobilnych Punktów Konsularnych w Kazaniu i Wołgogradzie otwartych specjalnie na czas trwania Mundialu.   Poradnik Kibica umożliwia m.in. szybkie połączenie z alarmowymi liniami telefonicznymi oraz sprawne dotarcie do stron internetowych z praktycznymi informacjami na temat bezpieczeństwa, organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, warunków wjazdu i pobytu w Federacji Rosyjskiej czy sposobu uzyskania pomocy konsularnej. Poradnik dostępny jest tutaj.

  Múzeum torunského perníka, Toruň Mesto Toruň je známe nielen v Poľsku, ale po celom svete vďaka výrobe originálnych perníkov. História sa tu začala písať už v roku 1763. V Múzeu torunského perníka sa dozviete viac nielen o histórii, ale tiež odhalíte tajomstvá perníkového remesla. Na interaktívnej a scénograficky bohatej výstave uvidíte aj dávne, autentické perníkové formy, niektoré pochádzajú dokonca zo 17. a 18. storočia. A na záver prehliadky sa môžete zapojiť aj do pernikárskych workshopov a vyskúšať si vlastnoručne vyformovať a upiecť tradičné perníky z originálneho cesta. www.muzeum.torun.pl   Pamiatková baňa na ťažbu striebra, olova a zinku, Tarnovské Hory Tarnovské Hory (poľ. Tarnowskie Góry) je mesto na juhu Poľska v oblasti Horného Sliezska, v ktorom žije viac ako 60 tisíc obyvateľov. Na území mesta sa nachádza Pamiatková baňa na ťažbu striebra. Je to vôbec jediná baňa striebra v Poľsku, ktorú je možné navštíviť, a po turistickej ceste ju prejsť ako aj sa ňou preplaviť. Celková dĺžka podzemných chodieb dosahuje až 150 km! Od júna 2017 je táto historická pamätihodnosť spolu s jedinečným systémom podzemných vôd zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. www.kopalniasrebra.pl   Rekreačný park Zoom prírody, Janów Lubelski Tento rekreačný park predstavuje vôbec prvé interaktívne centrum vedy a oddychu v Poľsku venované životnému prostrediu a ekológie. Rozprestiera sa na ploche 10 hektárov pri zálive v meste Janów Lubelski, pričom ponúka aj piesočnatú pláž. Nájdete tam lanový park, vychádzkové pasáže s fontánami, cyklistické cesty, posilňovňu a moderné vzdelávacie laboratóriá (Zoom prírody, Lesné rúno, Recyklácia a energia, Avifauna a troposféra) spájajúce aktívne spoznávanie sveta so zábavou. Je to ideálne miesto na rodinný relax spojený so vzdelávaním sa a spoznávaním oblastí ako napr. ornitológia, príroda, ekológia, záhradníctvo či dokonca fotografia. www.zoomnatury.pl   Okrem turistických atrakcií a miest, kde si môžete v lete dobre oddýchnuť, ponúka Poľsko aj veľa kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré stojí za to navštíviť. Aj vďaka nim môžete severného suseda Slovenska spoznať ešte lepšie.   Fanúšikov hudby pozývame na dva festivaly, ktoré sa uskutočnia v regióne tisíca jazier – v Mazursku a Varmii. Fanúšikovi reggae a iných karibských rytmov sa stretnú na Ostróda Reaggae festivale (5. – 8. júla). Z tohtoročných interpretov z Poľska a zahraničia odporúčame najmä spoločný goralsko-jamajský koncert Twinkle Brothers & Trebunie Tutki (budete počuť, ako veľa spoločného má hudba spod Tatier a horúce reggae!) a vystúpenie projektu Tribute to Alibabki – spomienka na tvorbu jedného z prvých poľských girlsbandov z 60. rokov (aj s účasťou Alibabiek!). www.ostrodareggae.com   A na konci mesiaca vás pozývame do mesta Mikołajki na Szantowy festival (28. – 29. júla). Uprostred prázdnin zaznejú vo Wioske Żeglarskej piesne charakteristické pre tých, ktorí milujú plavbu, plachtenie a dobrodružstvá – teda piesne sprevádzajúce námorníkov a jachtárov na všetkých moriach a oceánoch. A takéto pesničky si na Slovensku len ťažko vypočujete! www.it.mragowo.pl/imprezy-mikolajki-szanty-festiwal,23,2581,pl.html   Milovníkov a špecialistov zaoberajúcich sa dizajnom pozývame v júli k Baltskému moru na Gdynia Design Days (6 – 15. júla). Ide o festival, ktorý prezentuje najnovšie tendencie a prax pri návrhárstve. Jeho súčasťou budú početné výstavy, prednášky, tvorivé dielne a diskusie. Leitmotívom tohto ročníka je „error“ – latinské slovo, ktoré znamená chybu, ako aj putovanie. Počas festivalu sa účastníci zamyslia nad tým, ako sa nedopúšťať chýb pri tvorení návrhov, ako má vyzerať „backup“ v dizajne a ako vytvárať návrhy v situáciách kontinuálnej a rýchlej zmeny. www.gdyniadesigndays.eu   Ak chcete lepšie spoznať poľštinu a poľskú literatúru, mali by ste sa vybrať do Szczebrzeszyna na festival Hlavné mesto poľského jazyka (5. – 11. augusta). Patrónami tohto ročníka budú Skamandryti – najznámejšia poetická a literárna formácia medzivojnového Poľska, ktorá vznikla ako odpoveď na znovuzískanie nezávislosti. Julian Tuwim, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz patria k jej najznámejším členom. Báseň Juliana Tuwima Lokomotíva je jedným z najväčších orieškov pre prekladateľov – a na festivale si ju vypočujeme hneď v niekoľkých jazykoch. www.stolicajezykapolskiego.pl   Všetkých sympatizantov židovskej kultúry čaká vo Varšave na prelome augusta a septembra výnimočné podujatie – 15. ročník festivalu Varšava Singera (25. augusta – 2. septembra). V tomto čase bude Varšavou znieť jazyk jidiš, klezmer hudba, spev kantorov, ako aj súčasné skladby inšpirované multikultúrnym dedičstvom Poľska a Európy! Program festivalu pozostáva z početných koncertov poľských a zahraničných interpretov vrátane španielskeho huslistu Aru Malikiana, literárnych stretnutí, verejných diskusií a výletov po stopách varšavských a poľských Židov. www.festiwalsingera.pl   K letu už neodmysliteľne patria aj letecké prehliadky. Odporúčame dve z nich, ktoré sú späté s poľskými jazerami a morom.   Mazury Air Show w Giżycku (4. – 5. augusta) je neopakovateľnou a výnimočnou príležitosťou aj v celoeurópskom meradle, pretože na tomto festivale sa spájajú dva živly – vzduch a voda. Ukážky hydroplánov a lietajúcich lodí, parašutisti pristávajúci na vode (cielene!), ukážky vodného záchranárstva a mnoho ďalšieho. A to všetko zadarmo v krásnej scenérii jazera Niegocin! www.mazuryairshow.pl   O niekoľko dní neskôr sa uskutoční Gdynia Aerobaltic (17. – 19. augusta) Fantastické letecké ukážky akrobacie stíhačiek a civilných vojenských lietadiel na dvoch miestach – večer a za súmraku vo vzduchu nad mestskou plážou v Gdyni, a nad vojenským letiskom v Babich Dołoch. www.aerobaltic.pl

  8. júna 2018 sa uskutoční v Tume pri Łęczyci slávnosť odovzdania Ceny Benedikta Poliaka vynikajúcim poľským a zahraničným vedcom, ktorú organizuje poľské oddelenie The Explorers Club.

  Pred sedemdesiatimi rokmi bol vo väzení na Rakowieckej ulici vo Varšave zavraždený Witold Pilecki, poľský dôstojník, aktivista Poľského podzemného štátu, jediný dobrovoľný väzeň nemeckého nacistického koncentračného tábora Auschwitz a autor tzv. Pileckého správ.   Witold Pilecki pôsobil v Armii Krajowej a zúčastnil sa na Varšavskom povstaní. Po vojne pokračoval v aktivitách v prospech slobodného Poľska – v roku 1947 ho zatkli a mučili príslušníci sovietskych jednotiek, napokon bol v roku 1948 odsúdený a popravený. Keď Poľsko získalo nezávislosť, Najvyšší súd ho v roku 1990 rehabilitoval, bol vymenovaný za plukovníka a vyznamenaný Radom bieleho orla. Britský historik prof. Michael Foot zaradil Pileckého medzi šiestich najodvážnejších ľudí odbojového hnutia druhej svetovej vojny.   Witold Pilecki predostrel predstaviteľom Poľského podzemného štátu nápad, ako sa dostane do nemeckého nacistického a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Pileckého úlohou bolo získať informácie o podmienkach, ktoré panovali v tábore, a odovzdať a predstaviť ich svetu mimo tábora. Okrem toho zorganizoval Zväz vojenských organizácií, ktorý mal pripraviť povstanie a vyslobodenie tábora. Po úteku z Auwchwitz napísal správy dokumentujúce nacistické zločiny Nemecka, ktorých bol svedkom. Tieto správy odovzdal spojencom a okrem správ Jana Karského sú prvým zdrojom, ktorý informoval svet o holokauste.   „Čo môže ľudstvo povedať dnes – presne to ľudstvo, ktoré chce zaznamenať pokrok kultúry, a pritom 20. storočie vyvyšuje do popredia, čím pokoruje ostatné storočia. Môžeme sa vôbec my, ľudia 20. storočia, pozrieť do tváre tým, čo žili kedysi dávno a – celkom absurdne – dokazovať našu nadradenosť, keď práve za našich čias ozbrojené masy neničia nepriateľské vojsko, ale celé národy, bezbranné komunity, a používajú najnovšie vymoženosti techniky,“ takto kapitán Pilecki v správe z roku 1945 popisoval pobyt v koncentračnom tábore KL Auschwitz-Birkenau.   Michael Schudrich, hlavný rabín Poľska, sa takto vyslovil o hrdinských činoch Witolda Pileckého: „Je to príklad nepredstaviteľného dobra v dobe nepredstaviteľného zla. Existuje čoraz viac dôkazov na to, ako Poliaci pomáhali Židom počas holokaustu a zaplatili za to vlastným životom. Treba nasledovať príklad takýchto ľudí, ako je Pilecki, všade tam, kde sa dnes deje zlo.“   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí   ---   70. rocznica śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego Siedemdziesiąt lat temu, w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, został zamordowany Witold Pilecki – polski oficer, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, jedyny dobrowolny więzień niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, autor tzw. Raportów Pileckiego. Witold Pilecki służył w Armii Krajowej i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie kontynuował działalność na rzecz wolnej Polski – w 1947 roku aresztowany i torturowany przez sowieckie władze, został osądzony i stracony w 1948 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niezależności został zrehabilitowany wyrokiem Sądu Najwyższego z 1990 roku, mianowany pułkownikiem oraz odznaczony Orderem Orła Białego. Brytyjski historyk prof. Michael Foot zaliczył Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu II wojny światowej. Witold Pilecki zgłosił władzom polskiego Państwa Podziemnego pomysł przedostania się do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Zadaniem Pileckiego było gromadzenie informacji na temat warunków panujących w obozie i przesyłanie ich na zewnątrz. Ponadto zorganizował tam Związek Organizacji Wojskowych, który miał przygotować powstanie i wyzwolenie obozu. Po ucieczce z Auschwitz stworzył raporty dokumentujące zbrodnie nazistowskich Niemiec, których był świadkiem. Raporty przekazano aliantom i obok działalności Jana Karskiego stanowią pierwsze źródło na temat Holokaustu na świecie.  - Co może powiedzieć ludzkość dziś, ta ludzkość, która chce dowieść postępu kultury, a XX wiek postawić znacznie wyżej od wieków przeszłych. Czy w ogóle my, ludzie XX wieku, możemy spojrzeć w twarze tych, co żyli kiedyś i – śmieszna rzecz – dowodzić naszej wyższości, kiedy za naszych czasów zbrojna masa niszczy nie wrogie sobie wojsko, lecz całe narody, bezbronne społeczeństwa, stosując najnowsze zdobycze techniki – tak Rotmistrz Pilecki w raporcie z 1945 roku, opisywał pobyt w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau.   Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski powiedział o bohaterskich czynach Witolda Pileckiego: - To przykład niewyobrażalnego dobra w czasach niewyobrażalnego zła. Jest coraz więcej dowodów na to, jak Polacy pomagali Żydom w czasie Holocaustu i płacili za to własnym życiem. Trzeba iść za przykładem takich ludzi jak Pilecki wszędzie tam, gdzie dzisiaj dzieje się zło.     Biuro Rzecznika Prasowego MSZ  

FaLang translation system by Faboba