Aktuality

ℹ️ Milí priatelia, knižnica a čitáreň Poľského inštitútu v Bratislave budú v termíne 12. - 15. februára 2019 zatvorené. Čitateľov opäť k nám pozývame na budúci týždeň.

    Poznaň je jediné poľské mesto, ktoré sa tento rok zúčastňuje hlasovania o Najlepšiu európsku turistickú destináciu. Organizátorom je European Best Destinations. Poznaň ako hlavné mesto veľkopoľského regiónu môže vyhrať vďaka výnimočnej ponuke, nájdete tu totiž nielen pamiatky a klasické múzeá, ako Národné múzeum v Poznani či Archeologické múzeum, ale tiež inovatívne a interaktívne miesta ako Brána Poznane alebo Múzeum rožkov, Centrum kultúry ZAMEK, Termy Maltańskie Poznań či Palmiarnia Poznańska. Hlasovanie trvá od 15. januára, a skončí sa 5. februára 2019. Pre zaujímavosť, minulý rok túto súťaž vyhralo ďalšie poľské mesto Vroclav.

  27. januára na výročie vyslobodenia nemeckého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau si opäť pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý ustanovilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2005.   Bývalý koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau sa stal najznámejším symbolom pamiatky holokaustu. Spolu s tisíckami hrobov, pamätníkov a pamätných miest po celom svete pripomína ukrutné zločiny, no zároveň vzdáva česť pamiatke obetí.   Prvý transport väzňov dorazil do Auschwitz 14. júna 1940. Boli to poľskí politickí väzni, ktorí boli poslaní do tábora vzhľadom na masové zatýkanie Poliakov, a následne plné kapacity väzení na území Poľska okupovaného Nemeckom   O dva roky neskôr sa toto miesto stalo jedným z hlavných stredísk realizácie „Endlösung der Judenfrage“ (definitívneho riešenia židovskej otázky) – nacistického plánu vyvraždenia Židov, ktorí žili na územiach okupovaných Treťou ríšou. V tábore Auschwitz-Birkenau bolo zavraždených 1 – 1,5 milióna ľudí vrátane okolo milióna Židov. Mnohí z nich boli občanmi Poľskej republiky. K teroru dochádzalo aj na území stovky ďalších koncentračných táborov v Nemecku, spojeneckých štátoch Osi a na územiach, ktoré Nemecko okupovalo; v getách a počas popráv na uliciach mnohých európskych obcí a miest. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo 6 miliónov Židov. Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau bol oslobodený 27. januára 1945 po vstupe Červenej armády na okupované poľské územie.

Trojmesačný štipendijný program ministra kultúry a národného dedičstva PR realizuje Medzinárodné centrum kultúry v Krakove (MCK). Program je určený pre zahraničných vedcov, ktorí sa venujú výskumu týkajúcemu sa kultúry, histórie a dedičstva Poľska a strednej Európy. Prihlásiť sa môžu aj kandidáti, ktorí sa venujú manažmentu a ochrane kultúrneho dedičstva, ako aj teoretickému výskumu z oblasti histórie, sociológie, etnografie, antropológie atď.   Thesaurus Poloniae pozostáva z dvoch kategórií: -          Program Senior pre profesorov a akademických pracovníkov s titulom PhD. -          Program Junior pre doktorandov   MCK umožňuje využívať vlastnú vedeckú knižnicu, poskytuje pomoc s prístupom do knižničných archívov a k vzdelávacej ponuke krakovských vedeckých a kultúrnych inštitúcií.

  Nábor na štúdium v Európskom kolégiu – štipendiá Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky pre najlepších kandidátov Európske kolégium (College of Europe) ohlasuje nábor na akademický rok 2019/2020. Uchádzači môžu získať rôzne štipendiá, ktoré pokrývajú náklady na štúdium financované z prostriedkov Ministerstva zahraničných veci Poľskej republiky, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Nábor prebieha do 16. januára 2019. Európske kolégium je najstaršia a jedna z najprestížnejších ustanovizní, ktorá ponúka postgraduálne európske štúdium. Kolégium vzniklo v Bruggách (Belgicko) v roku 1949 z iniciatívy Kongresu Haského. V roku 1992 bol vytvorený druhý kampus Európskeho kolégia vo varšavskom Natoline. Už 25 rokov sa môžu študenti v Natoline prihlásiť na ročný program europeistického interdisciplinárneho štúdia v anglickom a francúzskom jazyku. Program vedie 100 najlepších profesorov a expertov, ktorí pochádzajú z viac ako 25 krajín. Študenti sa môžu oboznámiť s procesom európskej integrácie. V akademickom roku 2018/2019 v Európskom kolégiu v Natoline študuje 137 študentov zo 40 krajín. Počas akademického roku sa študenti zúčastňujú dvoch študijných ciest do krajín Európskej únie a v susedných štátoch. V prvom semestri akademického roka 2018/2019 sa študenti zúčastnili na študijnom pobyte na Ukrajine, a v druhom semestri si budú môcť vybrať jeden z piatich smerov: Tunisko; Chorvátsko, Bosna a Hercegovina a Srbsko; Litva, Lotyšsko, Estónsko; Gruzínsko a Arménsko alebo Brusel a Luxembursko. V druhom semestri si študenti vyberú špecializáciu zo štyroch majors: EU Public Affairs and Policies, The EU in the World, The EU and its Neighbours, European History and Civilisation. Štúdium v Európskom kolégiu pripravuje špecialistov pre verejnú správu, členské štáty EÚ a krajiny v rámci Európskej susedskej politiky, ako aj pre ostatné európske štáty a medzinárodné inštitúcie, mimovládne organizácie a súkromný sektor. Viac informácií o štúdiu v Európskom kolégiu, o náborovom procese a štipendiách nájdete na stránkach: www.coleurope.eu
www.coleuropenatolin.eu
www.facebook.com/CollegeofEuropeNatolin
www.twitter.com/CoENatolin  Informácie o štipendiách Ministerstva zahraničných vecí nájdete tu. ---   Nabór na studia w Kolegium Europejskim – Stypendia MSZ RP dla najlepszych kandydatów Kolegium Europejskie (College of Europe) ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020. Do zdobycia są liczne stypendia pokrywające pełne koszty studiowania finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Rekrutacja trwa do 16 stycznia 2019 r. Kolegium Europejskie to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni oferujących podyplomowe studia europejskie. Kolegium zostało utworzone w Brugii (Belgia) w 1949 r. z inicjatywy Kongresu Haskiego. W 1992 r. utworzono drugi kampus Kolegium Europejskiego w warszawskim Natolinie. Od dwudziestu pięciu lat w kampusie w Natolinie oferowany jest roczny program europeistycznych studiów interdyscyplinarnych prowadzony w językach angielskim i francuskim przez około 100 najwybitniejszych profesorów oraz ekspertów pochodzących z ponad 25 krajów. Studia umożliwiają zapoznanie się z procesem integracji europejskiej w sposób wykraczający poza poszczególne dyscypliny naukowe takie jak prawo, ekonomia czy nauki społeczno-polityczne. W roku akademickim 2018-2019 w Kolegium Europejskim w Natolinie uczy się 137 studentów z 40 krajów. W trakcie roku akademickiego studenci biorą udział w dwóch wizytach studyjnych do krajów Unii Europejskiej oraz krajów sąsiedzkich. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2018-2019 studenci uczestniczyli w wizycie studyjnej na Ukrainie, a w drugim semestrze będą mogli wybrać jeden spośród 5 kierunków do: Tunezji; Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii; Litwy, Łotwy, Estonii; Gruzji i Armenii lub do Brukseli i Luksemburga. W drugim semestrze studenci dokonują wyboru specjalizacji spośród 4 istniejących majors: EU Public Affairs and Policies, The EU in the World, The EU and its Neighbours, European History and Civilisation. Studia w Kolegium Europejskim przygotowują specjalistów, z myślą o potrzebach administracji publicznej państw-członków UE i krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa (EPS, ang. ENP), a także pozostałych państw europejskich oraz instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego. Więcej informacji na temat studiów w Kolegium Europejskim, procesu rekrutacji i stypendiów można uzyskać na stronach: www.coleurope.eu
www.coleuropenatolin.eu
www.facebook.com/CollegeofEuropeNatolin
www.twitter.com/CoENatolin  Informacje na temat stypendiów Ministerstwa Spraw Zagranicznych można znaleźć tutaj.

Východná zimná škola Východná zimná škola je určená pre študentov posledného ročníka humanistického štúdia, ktorí ešte neukončili 25. rok života a pripravujú magisterskú (diplomovú) prácu z oblasti histórie, súčasnosti strednej a východnej Európy (história, politológia, medzinárodné vzťahy, sociológia, filológia, literatúra, kultúrne vedy, etnológia, geografia, právo, ekonómia).

Na prelome rokov 2018 a 2019 sa v slovenských kníhkupectvách objavilo niekoľko kníh poľských autorov v slovenskom preklade. A my by sme vám ich chceli odporučiť.     Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov pripravilo dva tituly „klasickej“ poľskej literatúry. V preklade Miloša Ferka vydalo Údolie Issy Czesława Miłosza, laureáta literárnej Nobelovej ceny z roku 1980. Je to romantická, magická cesta v čase a priestore do detstva autora, ktorá predstavuje litovskú zem – odtiaľ pochádzal autor – na začiatku 20. storočia. Mnohí považujú túto knihu, ktorá vznikla vo Francúzsku počas emigrácie Czesława Miłosza, za fiktívnu autobiografiu. Zase kniha Arkadyho Fiedlera Madagaskar – moja láska: Planúca dedina Ambinanitelo (prekl. Miloš Ferko) je príkladom poľskej cestopisnej reportáže. Autor, najznámejší poľský cestovateľ 20. storočia, opisuje nielen krásu prírody afrického ostrova v Indickom oceáne, ale predovšetkým ľudí, ktorí na ňom žili. Literárne opisy ostrova dopĺňajú malebné fotografie. Pre slovenského čitateľa je táto reportáž o to zaujímavejšia, že A. Fiedler sa týmto spôsobom vydáva na cestu po stopách Mórica Beňovského.  

Milí priatelia, Poľský inštitút v Bratislave bude v piatok 21. decembra 2018 otvorený do 13.00 hod. V nasledujúcom týždni bude Poľský inštitút pre verejnosť zatvorený, pričom sa opäť na vás tešíme od stredy 2. januára 2019. Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.  

Poľské vianočné trhy majú rovnako dlhú a bohatú tradíciu. Hlavné námestia miest naplnia vianočné stánky s rozličnými pochúťkami a nápojmi. Predajcovia budú ponúkať okrem jedla, ručné výrobky, vianočné ozdoby a gule, aj darčeky pod stromček. O sviatočnú atmosféru sa postarajú hudobníci, folkloristi a umelci počas koncertov a umeleckých workshopov. A na správnom vianočnom trhu nebudú chýbať ani klasický predstavitelia týchto sviatkov – svätý Mikuláš a betlehemy. Ak sa chystáte vycestovať do Poľska špeciálne kvôli trhom, niektoré ubytovacie zariadenia ponúkajú zľavu na základe zadania hesla „vianočný trh (jarmark bożonarodzeniowy)“. Prehľad tých najzaujímavejších, nielen z poľsko-slovenského pohraničia, prinášame aj tento rok.     V prvom rade odporúčame vianočné trhy v najväčších poľských mestách, ktoré sa tešia veľkému záujmu turistov z Poľska, ale aj zahraničia, a patria medzi špičku európskych trhov v adventnom a predvianočnom období. ➡️ Ako prvá otvára svoje brány Poznaň (17. 11. – 21. 12. Stary Rynek, Plac Wolności, www.pik.poznan.pl/jarmark-bozonarodzeniowy-betlejem-poznanskie). Všetkých návštevníkov určite priláka na vianočné trhy najmä vďaka mlynskému kolesu, umeleckému programu, atrakciám a charitatívnym podujatiam. A návštevníci sa môžu tešiť aj na tradičný Festival ľadového sochárstva. ➡️ O týždeň neskôr bude otvorený Vianočný jarmok vo Vroclave (23. 11. – 31. 12. Hlavné námestie, www.jarmarkbozonarodzeniowy.com). Okrem stánkov na vás čaká aj špeciálny vianočný vroclavský Trpaslík, ktorý sa objavuje iba raz do roka a splní všetky priania. Na návštevníkov čaká aj Vianočný veterný mlyn, atrakcie pre deti, zimný labyrint či umelecký program so živými vystúpeniami. ➡️ Hlavné mesto Poľska Varšava otvorí brány trhov rovnako v piatok 23. 11. a potrvajú až do 6. 1. 2019 (Barbakan, www.warsawnow.pl/jarmark-bozonarodzeniowy-2018). Organizátori si pripravili pre návštevníkov gastronomické atrakcie ale aj 3 ľadové plochy a 2 ľadové kopce, skatepark či curling. Niekoľko lokálnych vianočných trhov nájdete aj v ďalších zákutiach Varšavy. ➡️ Jedno z najväčších turistických centier Poľska mesto Krakov organizuje jeden z najstarších a najznámejších vianočných trhov (30. 11. – 23. 12. Hlavné námestie, www.pik.krakow.pl/targi-bozonarodzeniowe-2018-w-krakowie). CNN či Times umiestňujú krakovské vianočné trhy na popredné priečky európskeho rebríčka. Tento rok sa návštevníci môžu tešiť na početné koncerty, kolednícky sprievod či vlnené výrobky charakteristické pre tento región. Od 27. decembra do 6. januára sa zase na tomto istom mieste môžete tešiť na pokračovanie – Novoročné trhy! ➡️ Hoci od slovenských hraníc je Gdansk vzdialený celkom ďaleko, určite odporúčame navštíviť trhy v tomto prímorskom meste (1. – 23. 12. Targ Węglowy, www.bozonarodzeniowy.gda.pl), kde okrem iného nájdete aj výnimočné vyhliadkové koleso, rozprávkové dekorácie a veľkoformátové iluminácie. V Zbrojovni môžete zas navštíviť Vianočný trh umenia so súťažami a predstaveniami. ➡️ Ak zavítate do severovýchodného Poľska a krajiny tisíca jazier, odporúčame navštíviť Olsztyn (13. – 16. 12. Hlavné námestie, www.mazury.com/co-zobaczymy-na-swiatecznym-jarmarku-w-olsztynie.htm). Za 3 dni sa môžete tešiť na bohatý program plný iluminácií a predstavení, pričom do Olsztyna zavíta aj Sv. Mikuláš z fínskeho partnerského mesta Rovaniemi. ➡️ Toruň, rodné mesto Mikuláša Kopernika a hlavné mesto poľských perníkov, tiež privíta turistov na Torunskom vianočnom trhu (30. 11. – 21. 12. Rynek Staromiejski, www.jarmarktorun.pl). Všetci návštevníci budú mať príležitosť ochutnať túto špecialitu, ako aj prejsť cez Bránu splnených prianí, ktorá bude otvorená pri príležitosti vianočných trhov.   Okrem toho by sme chceli pozornosť obrátiť aj na menšie mestá v blízkosti hraníc so Slovenskom, kam si tiež môžete povyraziť a ochutnať atmosféru vianočných trhov, ktoré zväčša majú obmedzené trvanie.  ➡️ Celý mesiac bude sprístupnený Vianočný jarmok v Katoviciach (23. 11. – 23. 12. www.jarmarkslaski.pl). Okrem typických sliezskych špecialít ponúkne pochutiny a výrobky z ďalších regiónov Poľska, ale aj zaujímavý umelecký program – vystúpenie finalistov programu Mám talent, predstavenie mažoretiek, koncert baníckeho orchestra či rozprávkové domy a vláčik. A nebude chýbať ani vianočný betlehem. ➡️ Ak v nedeľu 16. 12. zavítate do Przemyśla, natrafíte na Ľudový vianočný jarmok. Počas trhu sa uskutoční aj vyhodnotenie súťaže Domáce betlehemy a kolednícke vybavenie (www.ck.przemysl.pl/ck/ludowy-jarmark-bozonarodzeniowy.html). ➡️ V rovnaký deň môžete zažiť vianočnú atmosféru v Krosne na Kolejowej ulici (16. 12. www.rckp.krosno.pl/wydarzenie-170-kiermasz_bozonarodzeniowy.html). Vianočné trhy organizuje Regionálne centrum kultúr pohraničia. ➡️ Čenstochová otvorí Vianočnú aleju v termíne 19. – 23. 12. (III Aleja Najświętszej Maryi Panny www.czot.pl/n52,Targi-Bozonarodzeniowe-Gwiazdkowa-Aleja-2018). V rámci nej môžete zavítať napríklad aj na Jarmok regionálnych produktov, kde okrem ich zakúpenia môžete jednotlivé potraviny a nápoje degustovať. ➡️ Ani nie 40 kilometrov od hraníc so Slovenskom môžete v termíne 21. – 23. 12.  tiež navštíviť Vianočný trh na Hlavnom námestí v meste Żywiec. (www.kiwiportal.pl/wydarzenia/499186/zywiec-iv-jarmark-bozonarodzeniowy-w-zywcu-sl24). ➡️ Krátko pred Vianocami bude v Gorliciach na Hlavnom námestí otvorený IV. Gorlický vianočný jarmok (22. – 23. 12. www.gorlice.pl/pl/225/4456/zapraszamy-wystawcow-na-iv-gorlicki-jarmark-bozonarodzeniowy.html). Jeho špecialitou je živý betlehem.     Pozývame na poľské vianočné trhy!      

  9. 11. 2018 – 10. 2. 2019 Krakov, Medzinárodné centrum kultúry, Rynek Główny 25 www.mck.krakow.pl   Medzinárodné centrum kultúry v Krakove od 8. novembra sprístupnilo výstavu Architektúra nezávislosti v strednej Európe. Výnimočná expozícia predstavuje komplikovaný proces vzniku nových štátov po roku 1918, pričom bola pripravená v rámci viacročného programu Niepodległa ako súčasť osláv 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska.   Koniec 1. svetovej vojny priniesol pre mnohé národy strednej Európy slobodu, pre iné zase veľké zmeny v politickom či hospodárskom živote. Vojnou zdevastovaná krajina, prekreslenie hraníc a stret s novými politickými reáliami sa odzrkadlili v ďalších dekádach aj na rozvoji kultúry a architektúry tejto časti kontinentu.   Na výstave tak majú možnosť návštevníci vidieť architektonické projekty, dobové fotografie, filmy, ako aj vizualizácie a modely architektúry z 20. a 30. rokov 20. storočia. Súčasťou výstavy budú aj mapy, ktoré predstavujú dynamicky meniace sa hranice štátov, ktoré znovuzískali nezávislosť. Expozícia sa pritom neobmedzuje iba na poľskú architektúru nezávislosti, ale ponúka stredoeurópsky pohľad. Vďaka tomu na výstave nájdete aj slovenské architektonické diela, ako napríklad Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle (1927-1928, arch. Dušana Jurkovič, Slovenský národný archív), bratislavské sídlisko Nová Doba, (1932, arch. Fridrich Weinwurm, Archív mesta Bratislavy) či Sanatórium Machnáč v Trenčianskych Tepliciach (1930-1932, arch. Jaromír Krejcar, Archív architektúry 20. storočia, Oddelenie architektúry, Historický ústav SAV).    

FaLang translation system by Faboba