Aktuality

    „Vojna sa neskončila [...]. Nikdy nebudeme súhlasiť, aby sme žili v inom ako v absolútne suverénnom, nezávislom a spravodlivom Poľskom štáte [...]. Toto je môj posledný rozkaz. Ďalšiu prácu a činnosť vykonávajte v duchu znovuzískania plnej nezávislosti štátu,“ písal posledný veliteľ Armie Krajowej gen. Leopold Okulicki pseudonym „Niedźwiadek“ v rozlúčkovom rozkaze pre dôstojníkov a vojakov AK v januári 1945. Mnohí jeho podriadení poslúchli vodcu a nepoložili zbrane ani po konci druhej svetovej vojny. Pokračovali v boji za skutočne slobodnú vlasť.

Bratislava 20. – 26. 3. 26. ročník Medzinárodného filmového festivalu klubov Febiofest 2019 prinesie aj tento rok na plátna vyše stovky celovečerných a krátkych filmov v niekoľkých sekciách – väčšina z nich zavíta k slovenským divákom v exkluzívnych predpremiérach. V rámci celovečerných filmov sa do programovej ponuky festivalu Febiofest 2019 dostalo to najlepšie, čo za posledný rok vzniklo aj na poľskej filmovej scéne, no najmä filmy, ktoré získali ocenenia na festivale v Gdyni v roku 2018: Milosť, Vlkolak, Útek, Zábava, zábava, ale aj „klasické“ Ochranné sfarbenie. Dôležitou programovou sekciou zostáva aj tento rok súťaž krátkych filmov s názvom V strede Európy rovnako s poľskou účasťou – presný zoznam bude k dispozícii v priebehu marca. Súčasťou programovej ponuky bude aj špeciálny výber filmov mladých tvorcov z filmového štúdia Studio Munka či retrospektívny filmový výber Wojciecha Smarzowského. Presné dátumy projekcií nájdete rovnako v priebehu marca na internetovej stránke festivalu.

ℹ️ Milí priatelia, knižnica a čitáreň Poľského inštitútu v Bratislave budú v termíne 12. - 15. februára 2019 zatvorené. Čitateľov opäť k nám pozývame na budúci týždeň.

    Poznaň je jediné poľské mesto, ktoré sa tento rok zúčastňuje hlasovania o Najlepšiu európsku turistickú destináciu. Organizátorom je European Best Destinations. Poznaň ako hlavné mesto veľkopoľského regiónu môže vyhrať vďaka výnimočnej ponuke, nájdete tu totiž nielen pamiatky a klasické múzeá, ako Národné múzeum v Poznani či Archeologické múzeum, ale tiež inovatívne a interaktívne miesta ako Brána Poznane alebo Múzeum rožkov, Centrum kultúry ZAMEK, Termy Maltańskie Poznań či Palmiarnia Poznańska. Hlasovanie trvá od 15. januára, a skončí sa 5. februára 2019. Pre zaujímavosť, minulý rok túto súťaž vyhralo ďalšie poľské mesto Vroclav.

  27. januára na výročie vyslobodenia nemeckého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau si opäť pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý ustanovilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2005.   Bývalý koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau sa stal najznámejším symbolom pamiatky holokaustu. Spolu s tisíckami hrobov, pamätníkov a pamätných miest po celom svete pripomína ukrutné zločiny, no zároveň vzdáva česť pamiatke obetí.   Prvý transport väzňov dorazil do Auschwitz 14. júna 1940. Boli to poľskí politickí väzni, ktorí boli poslaní do tábora vzhľadom na masové zatýkanie Poliakov, a následne plné kapacity väzení na území Poľska okupovaného Nemeckom   O dva roky neskôr sa toto miesto stalo jedným z hlavných stredísk realizácie „Endlösung der Judenfrage“ (definitívneho riešenia židovskej otázky) – nacistického plánu vyvraždenia Židov, ktorí žili na územiach okupovaných Treťou ríšou. V tábore Auschwitz-Birkenau bolo zavraždených 1 – 1,5 milióna ľudí vrátane okolo milióna Židov. Mnohí z nich boli občanmi Poľskej republiky. K teroru dochádzalo aj na území stovky ďalších koncentračných táborov v Nemecku, spojeneckých štátoch Osi a na územiach, ktoré Nemecko okupovalo; v getách a počas popráv na uliciach mnohých európskych obcí a miest. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo 6 miliónov Židov. Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau bol oslobodený 27. januára 1945 po vstupe Červenej armády na okupované poľské územie.

Trojmesačný štipendijný program ministra kultúry a národného dedičstva PR realizuje Medzinárodné centrum kultúry v Krakove (MCK). Program je určený pre zahraničných vedcov, ktorí sa venujú výskumu týkajúcemu sa kultúry, histórie a dedičstva Poľska a strednej Európy. Prihlásiť sa môžu aj kandidáti, ktorí sa venujú manažmentu a ochrane kultúrneho dedičstva, ako aj teoretickému výskumu z oblasti histórie, sociológie, etnografie, antropológie atď.   Thesaurus Poloniae pozostáva z dvoch kategórií: -          Program Senior pre profesorov a akademických pracovníkov s titulom PhD. -          Program Junior pre doktorandov   MCK umožňuje využívať vlastnú vedeckú knižnicu, poskytuje pomoc s prístupom do knižničných archívov a k vzdelávacej ponuke krakovských vedeckých a kultúrnych inštitúcií.

  Nábor na štúdium v Európskom kolégiu – štipendiá Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky pre najlepších kandidátov Európske kolégium (College of Europe) ohlasuje nábor na akademický rok 2019/2020. Uchádzači môžu získať rôzne štipendiá, ktoré pokrývajú náklady na štúdium financované z prostriedkov Ministerstva zahraničných veci Poľskej republiky, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Nábor prebieha do 16. januára 2019. Európske kolégium je najstaršia a jedna z najprestížnejších ustanovizní, ktorá ponúka postgraduálne európske štúdium. Kolégium vzniklo v Bruggách (Belgicko) v roku 1949 z iniciatívy Kongresu Haského. V roku 1992 bol vytvorený druhý kampus Európskeho kolégia vo varšavskom Natoline. Už 25 rokov sa môžu študenti v Natoline prihlásiť na ročný program europeistického interdisciplinárneho štúdia v anglickom a francúzskom jazyku. Program vedie 100 najlepších profesorov a expertov, ktorí pochádzajú z viac ako 25 krajín. Študenti sa môžu oboznámiť s procesom európskej integrácie. V akademickom roku 2018/2019 v Európskom kolégiu v Natoline študuje 137 študentov zo 40 krajín. Počas akademického roku sa študenti zúčastňujú dvoch študijných ciest do krajín Európskej únie a v susedných štátoch. V prvom semestri akademického roka 2018/2019 sa študenti zúčastnili na študijnom pobyte na Ukrajine, a v druhom semestri si budú môcť vybrať jeden z piatich smerov: Tunisko; Chorvátsko, Bosna a Hercegovina a Srbsko; Litva, Lotyšsko, Estónsko; Gruzínsko a Arménsko alebo Brusel a Luxembursko. V druhom semestri si študenti vyberú špecializáciu zo štyroch majors: EU Public Affairs and Policies, The EU in the World, The EU and its Neighbours, European History and Civilisation. Štúdium v Európskom kolégiu pripravuje špecialistov pre verejnú správu, členské štáty EÚ a krajiny v rámci Európskej susedskej politiky, ako aj pre ostatné európske štáty a medzinárodné inštitúcie, mimovládne organizácie a súkromný sektor. Viac informácií o štúdiu v Európskom kolégiu, o náborovom procese a štipendiách nájdete na stránkach: www.coleurope.eu
www.coleuropenatolin.eu
www.facebook.com/CollegeofEuropeNatolin
www.twitter.com/CoENatolin  Informácie o štipendiách Ministerstva zahraničných vecí nájdete tu. ---   Nabór na studia w Kolegium Europejskim – Stypendia MSZ RP dla najlepszych kandydatów Kolegium Europejskie (College of Europe) ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020. Do zdobycia są liczne stypendia pokrywające pełne koszty studiowania finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Rekrutacja trwa do 16 stycznia 2019 r. Kolegium Europejskie to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni oferujących podyplomowe studia europejskie. Kolegium zostało utworzone w Brugii (Belgia) w 1949 r. z inicjatywy Kongresu Haskiego. W 1992 r. utworzono drugi kampus Kolegium Europejskiego w warszawskim Natolinie. Od dwudziestu pięciu lat w kampusie w Natolinie oferowany jest roczny program europeistycznych studiów interdyscyplinarnych prowadzony w językach angielskim i francuskim przez około 100 najwybitniejszych profesorów oraz ekspertów pochodzących z ponad 25 krajów. Studia umożliwiają zapoznanie się z procesem integracji europejskiej w sposób wykraczający poza poszczególne dyscypliny naukowe takie jak prawo, ekonomia czy nauki społeczno-polityczne. W roku akademickim 2018-2019 w Kolegium Europejskim w Natolinie uczy się 137 studentów z 40 krajów. W trakcie roku akademickiego studenci biorą udział w dwóch wizytach studyjnych do krajów Unii Europejskiej oraz krajów sąsiedzkich. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2018-2019 studenci uczestniczyli w wizycie studyjnej na Ukrainie, a w drugim semestrze będą mogli wybrać jeden spośród 5 kierunków do: Tunezji; Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii; Litwy, Łotwy, Estonii; Gruzji i Armenii lub do Brukseli i Luksemburga. W drugim semestrze studenci dokonują wyboru specjalizacji spośród 4 istniejących majors: EU Public Affairs and Policies, The EU in the World, The EU and its Neighbours, European History and Civilisation. Studia w Kolegium Europejskim przygotowują specjalistów, z myślą o potrzebach administracji publicznej państw-członków UE i krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa (EPS, ang. ENP), a także pozostałych państw europejskich oraz instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego. Więcej informacji na temat studiów w Kolegium Europejskim, procesu rekrutacji i stypendiów można uzyskać na stronach: www.coleurope.eu
www.coleuropenatolin.eu
www.facebook.com/CollegeofEuropeNatolin
www.twitter.com/CoENatolin  Informacje na temat stypendiów Ministerstwa Spraw Zagranicznych można znaleźć tutaj.

Východná zimná škola Východná zimná škola je určená pre študentov posledného ročníka humanistického štúdia, ktorí ešte neukončili 25. rok života a pripravujú magisterskú (diplomovú) prácu z oblasti histórie, súčasnosti strednej a východnej Európy (história, politológia, medzinárodné vzťahy, sociológia, filológia, literatúra, kultúrne vedy, etnológia, geografia, právo, ekonómia).

Na prelome rokov 2018 a 2019 sa v slovenských kníhkupectvách objavilo niekoľko kníh poľských autorov v slovenskom preklade. A my by sme vám ich chceli odporučiť.     Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov pripravilo dva tituly „klasickej“ poľskej literatúry. V preklade Miloša Ferka vydalo Údolie Issy Czesława Miłosza, laureáta literárnej Nobelovej ceny z roku 1980. Je to romantická, magická cesta v čase a priestore do detstva autora, ktorá predstavuje litovskú zem – odtiaľ pochádzal autor – na začiatku 20. storočia. Mnohí považujú túto knihu, ktorá vznikla vo Francúzsku počas emigrácie Czesława Miłosza, za fiktívnu autobiografiu. Zase kniha Arkadyho Fiedlera Madagaskar – moja láska: Planúca dedina Ambinanitelo (prekl. Miloš Ferko) je príkladom poľskej cestopisnej reportáže. Autor, najznámejší poľský cestovateľ 20. storočia, opisuje nielen krásu prírody afrického ostrova v Indickom oceáne, ale predovšetkým ľudí, ktorí na ňom žili. Literárne opisy ostrova dopĺňajú malebné fotografie. Pre slovenského čitateľa je táto reportáž o to zaujímavejšia, že A. Fiedler sa týmto spôsobom vydáva na cestu po stopách Mórica Beňovského.  

Milí priatelia, Poľský inštitút v Bratislave bude v piatok 21. decembra 2018 otvorený do 13.00 hod. V nasledujúcom týždni bude Poľský inštitút pre verejnosť zatvorený, pričom sa opäť na vás tešíme od stredy 2. januára 2019. Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.  

FaLang translation system by Faboba