Aktuality

Múzeum histórie poľských Židov vo Varšave pripravilo rezidenčný program Otvorené múzeum – vzdelávanie v činnosti, ktorý je určený pre zahraničných a poľských umelcov zaoberajúcich sa tematikou židovského kultúrneho dedičstva a multikulturalizmu. Počas troch týždňov budú umelci rozvíjať svoje nápady a aktívne zapájať obyvateľov Varšavy do projektov. Prihlásiť sa možno už len do 14. apríla 2014.

V pondelok 7. apríla 2014 uviedla Poľská národná banka do obehu prvé bankovky s modernizovaným bezpečnostným systémom. Do obehu tak prichádzajú nové bankovky s nominálnymi hodnotami 10, 20, 50100 zlotých. Všetky bankovky, ktoré sa používali doteraz, ostávajú aj naďalej v platnosti. Analogická situácia sa len prednedávnom udiala v krajinách eurozóny, v ktorých boli zmenené eurobankovky s nominálnou hodnotou 5 a 10 eur.

Na stránkach Cartoon Gallery – galérie európskej karikatúry bola sprístupnená reprezentatívna výstava vynikajúceho poľského maliara, ilustrátora a grafika Jerzyho Głuszka.Jerzy Głuszek sa narodil v roku 1956 vo Vroclave. Je absolventom Fakulty maliarstva, sochárstva a grafiky Akadémie krásnych umení vo Vroclave. Po ukončení štúdia sa aktívne podieľal na mnohých akciách a happeningoch. V roku 1983 spolupracoval na vytvorení nezávislého umeleckého časopisu Luxus a v roku 1986 časopisu Głuszec.

Wałęsa, człowiek z nadziei, rež. Andrzej Wajda, 2013, 127 min. Najnovší film jednej z najväčších osobností poľskej kinematografie. Andrzej Wajda predstavuje záver svojej trilógie (Človek z mramoru, Človek zo železa) a pohľad do desaťročia života Lecha Wałęsu – robotníka z gdanských lodeníc, ktorý viedol hnutie Solidarita proti komunistickej vláde a napokon sa stal prvým prezidentom demokratického Poľska. V hlavnej úlohe Robert Więckiewicz.

Do 30.4. Košice, Kunsthalle/Hala umenia, Rumanova 1 Diela viac ako päťdesiatich autorov z krajín V4, ale i z Nemecka, Turecka, Ukrajiny a Rumunska spája v košickej Kunsthalle veľmi dôležitá téma – nacionalizmus. Veľkorysý putovný výstavný, ale i diskusný projekt predstavuje široký záber foriem vizuálneho umenia – od objektov, inštalácií, cez maľbu, fotografiu či zvukovú inštaláciu, ktoré súvisia s touto témou. Poľským zástupcami sú Kinga Araya, Oskar Dawicki a Karol Radziszewski. Partnerom projektu je aj poľská galéria súčasného umenia Bunkier Sztuki v Krakove.

Umelecký súbor Akademia Ruchu je jedným z najdôležitejších alternatívnych divadiel v Poľsku. Vznikol v roku 1973 vo Varšave, jeho zakladateľom a umeleckým riaditeľom bol Wojciech Krukowski (1944-2014). Jednou z hlavných čŕt divadla je vizuálne rozprávanie. Umelecké pole pôsobnosti tvorcov kolíše na hranici divadla, výtvarného umenia, performance a filmu. V procese tvorby využívajú pohyb, priestor a sociálny odkaz, ktorý sa však nemusí vylučovať s umeleckým radikalizmom. Predstavenia Akademie Ruchu mohli vidieť diváci takmer vo všetkých krajinách Európy a Ameriky.

Ceny boli udelené počas slávnostného záveru MFF FEBIOFEST v Bratislave. Trojčlenná medzinárodná porota v zložení dokumentarista Ivo Brachtl, riaditeľ MFF Ars Independence v Katoviciach Przemek Sołtysik a riaditeľ českej distribučnej spoločnosti Artcam Přemysl Martinek rozhodla a cenu pre najlepší krátky film udelila hranému maďarskému filmu Môj sprievodca režiséra Barnabáša Tótha, ktorý si cenu prevzal osobne. Hlavná cena je spojená s finančnou prémiou 3000 eur, ktorú festival udeľuje vďaka spolupráci so Slovenskou asociáciou producentov v audiovízii (SAPA) a s Vyšehradským fondom. Zvláštne uznanie poroty získal animovaný poľský film Ziegenort režiséra Tomasza Popakula a Cenu divákov si odniesol ďalší poľský hraný film Mazurek Julie Kolberger.


Štvrťročník, ktorý vychádza v poľsko-anglickej verzii, je iniciatívou Medzinárodného centra kultúry (MCK) v Krakove. Predstavuje fórum diskusií o dedičstve, kultúre, súčasnosti, ale aj budúcnosti. V 13. vydaní sa autori venujú podrobne problematike Konfliktov pamäte, ktoré predstavujú jednu z kľúčových otázok súčasnosti. Konflikty pamäte riešia tak politici, historici a sociológovia, ako aj umelci, spisovatelia či múzejníci. Starosť o pamäť ide ruka v ruke s konfliktom o ňu. V najnovšom čísle štvrťročníka Herito sa k tejto tematike vyjadrujú intelektuáli ako Robert Traba (Nevyhnutnosť zabúdania, alebo ako si poradiť s ars oblivionis), Sharon Macdonald (Európa ako krajina pamäti), Maciej Czerwiński (Bývalá Juhoslávia – topografia kolektívnej pamäti), Agnieszka Zabłocka-Kos (Viac intelektu, menej emócií), Stanisław Obirek, Ewa Chojecka, a mnoho ďalších.


Vážení návštevníci stránky Poľského inštitútu v Bratislave,radi by sme upriamili Vašu pozornosť na náš nový program, ktorý si môžete stiahnúť v sekcii download, alebo priamo >TU


Wałęsa, człowiek z nadziei, rež. Andrzej Wajda, 2013, 127 min.Wałęsa, človek z nádeje je najnovší film jednej z najväčších osobností poľskej kinematografie. 87-ročný Andrzej Wajda v tomto diele prináša pohľad do desaťročia života Lecha Wałęsu – robotníka z gdanských lodeníc, ktorý viedol hnutie Solidarita proti komunistickej vláde a napokon sa stal prvým prezidentom demokratického Poľska. Wajda už v minulosti nakrútil dve renomované drámy o hnutí Solidaria  – Človek z mramoru (1977) a Človek zo železa (1981) a Wałęsa, človek z nádeje je jej ukončením. S Lechom Wałęsom spája Wajdu dlhoročné priateľstvo, a Wałęsa si dokonca v  druhom spomínanom filme zahral sám seba. Vo svojom novom diele Wajda nevyobrazuje Wałęsu ani ako človeka z mramoru ani ako človeka zo železa, ale ako človeka, ktorého po štrajkoch v lodeniciach v decembri 1970 obvinili aj z donášania informácií na svojich kolegov.

FaLang translation system by Faboba