Aktuality

Umelecký súbor Akademia Ruchu je jedným z najdôležitejších alternatívnych divadiel v Poľsku. Vznikol v roku 1973 vo Varšave, jeho zakladateľom a umeleckým riaditeľom bol Wojciech Krukowski (1944-2014). Jednou z hlavných čŕt divadla je vizuálne rozprávanie. Umelecké pole pôsobnosti tvorcov kolíše na hranici divadla, výtvarného umenia, performance a filmu. V procese tvorby využívajú pohyb, priestor a sociálny odkaz, ktorý sa však nemusí vylučovať s umeleckým radikalizmom. Predstavenia Akademie Ruchu mohli vidieť diváci takmer vo všetkých krajinách Európy a Ameriky.

Ceny boli udelené počas slávnostného záveru MFF FEBIOFEST v Bratislave. Trojčlenná medzinárodná porota v zložení dokumentarista Ivo Brachtl, riaditeľ MFF Ars Independence v Katoviciach Przemek Sołtysik a riaditeľ českej distribučnej spoločnosti Artcam Přemysl Martinek rozhodla a cenu pre najlepší krátky film udelila hranému maďarskému filmu Môj sprievodca režiséra Barnabáša Tótha, ktorý si cenu prevzal osobne. Hlavná cena je spojená s finančnou prémiou 3000 eur, ktorú festival udeľuje vďaka spolupráci so Slovenskou asociáciou producentov v audiovízii (SAPA) a s Vyšehradským fondom. Zvláštne uznanie poroty získal animovaný poľský film Ziegenort režiséra Tomasza Popakula a Cenu divákov si odniesol ďalší poľský hraný film Mazurek Julie Kolberger.


Štvrťročník, ktorý vychádza v poľsko-anglickej verzii, je iniciatívou Medzinárodného centra kultúry (MCK) v Krakove. Predstavuje fórum diskusií o dedičstve, kultúre, súčasnosti, ale aj budúcnosti. V 13. vydaní sa autori venujú podrobne problematike Konfliktov pamäte, ktoré predstavujú jednu z kľúčových otázok súčasnosti. Konflikty pamäte riešia tak politici, historici a sociológovia, ako aj umelci, spisovatelia či múzejníci. Starosť o pamäť ide ruka v ruke s konfliktom o ňu. V najnovšom čísle štvrťročníka Herito sa k tejto tematike vyjadrujú intelektuáli ako Robert Traba (Nevyhnutnosť zabúdania, alebo ako si poradiť s ars oblivionis), Sharon Macdonald (Európa ako krajina pamäti), Maciej Czerwiński (Bývalá Juhoslávia – topografia kolektívnej pamäti), Agnieszka Zabłocka-Kos (Viac intelektu, menej emócií), Stanisław Obirek, Ewa Chojecka, a mnoho ďalších.


Vážení návštevníci stránky Poľského inštitútu v Bratislave,radi by sme upriamili Vašu pozornosť na náš nový program, ktorý si môžete stiahnúť v sekcii download, alebo priamo >TU


Wałęsa, człowiek z nadziei, rež. Andrzej Wajda, 2013, 127 min.Wałęsa, človek z nádeje je najnovší film jednej z najväčších osobností poľskej kinematografie. 87-ročný Andrzej Wajda v tomto diele prináša pohľad do desaťročia života Lecha Wałęsu – robotníka z gdanských lodeníc, ktorý viedol hnutie Solidarita proti komunistickej vláde a napokon sa stal prvým prezidentom demokratického Poľska. Wajda už v minulosti nakrútil dve renomované drámy o hnutí Solidaria  – Človek z mramoru (1977) a Človek zo železa (1981) a Wałęsa, človek z nádeje je jej ukončením. S Lechom Wałęsom spája Wajdu dlhoročné priateľstvo, a Wałęsa si dokonca v  druhom spomínanom filme zahral sám seba. Vo svojom novom diele Wajda nevyobrazuje Wałęsu ani ako človeka z mramoru ani ako človeka zo železa, ale ako človeka, ktorého po štrajkoch v lodeniciach v decembri 1970 obvinili aj z donášania informácií na svojich kolegov.


The Congress, rež. Ari Folman, 2013, 120 min.Herečka Robin Wright hrá samú seba: filmovú hviezdu za zenitom. Na stole má možno poslednú veľkú ponuku – filmové štúdio chce naskenovať jej telo, pohyby i emócie, a kúpiť si virtuálnu herečku, ktorá nezostarne. Ponuku prijme.

Medzinárodný vyšehradský fond a Willa Decjusza poskytujú možnosť spisovateľom krajín V4 zúčastniť sa rezidenčných pobytov, ktoré sa budú konať v dvoch termínoch: jarný termín (od 1. 5. do 12. 6. 2014) a jesenný termín (od 1. 9. do 30. 11. 2014). O výbere rozhodujú národné komisie s tým, že výsledné rozhodnutie bude záležať od výberovej komisie zloženej zo zástupcov jednotlivých národných komisií. Je potrebné vyplniť online formulár žiadosti (v angličtine), ktorý obsahuje: štruktúrovaný životopis, popis literárnych plánov počas rezidenčného pobytu, bibliografiu autora a motivačný list. Termín uzávierky je pre oba termíny stanovený na 28. 2. 2014 (do polnoci). Oznámenie výsledkov sa bude konať 10. 4. 2014.

Pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia pádu komunistického režimu v Poľsku vyhlasuje Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR v spolupráci s Ústavom pamäti národa súťaž o najlepšiu esej na tému Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy. Súťaž je určená študentom stredných škôl na Slovensku, ktorí sa zaujímajú o históriu. Esej by mala byť zameraná na poľsko-slovenské kontakty predstaviteľov vtedajšej opozície, porovnanie pádu komunizmu v Poľsku a na Slovensku, na úlohu osobností, akými boli Lech Wałęsa, sv. Ján Pavol II. a ďalší, alebo činnosť hnutia Solidarita v 80. rokoch v Poľsku.

Inštitút Adama Mickiewicza, ktorého hlavným poslaním je propagácia, podpora a prezentovanie poľskej kultúry v zahraničí, už tradične vydáva Správu za obdobie 2012/2013. Nájdete v nej množstvo zaujímavých informácii o celosvetových podujatiach, ktoré sa Inštitútu podarili zorganizovať a spoluorganizovať, ako aj plány na nasledujúce obdobie. Inštitút v minulom roku na Slovensku podporil napríklad koncert Krzysztofa Pendereckého s Orchestrom Beethovenovej akadémie či medzinárodnú filmovú súťaž Solidarity Shorts.

Vysielanie pre poľských poslucháčov šíri Slovenský rozhlas od decembra 1999. Zachytáva udalosti zo života poľskej národnostnej menšiny na Slovensku – zo všetkých oblastí spoločenského, kultúrneho, ale aj hospodárskeho diania. Sporadicky prináša aj reportáže priamo z Poľska. Vysiela sa každé štyri týždne, v sobotu o 18.25 hod. (repríza v nedeľu o 23.00 hod.) na frekvencii Rádia Regina v rámci programu pre národnostné menšiny (národnostno-etické vysielanie). Program si môžete naživo vypočuť aj na internetovej adrese: regina.rtvs.sk/vyber-studia. V archíve Slovenského rozhlasu si môžete vypočuť všetky predchádzajúce programy.

FaLang translation system by Faboba