Aktuality

  Vo štvrtok 1. augusta 2019 si pripomíname 75. výročie vypuknutia Varšavského povstania. Každý rok v tento deň o 17:00 hod. na uliciach Varšavy počuť poplašné sirény. Mesto sa zastaví. Minútou ticha obyvatelia Varšavy vzdávajú česť padlým a preživším povstalcom.   Každý rok sa na rozličných miestach v Poľsku konajú podujatia, ktorých cieľom je zvečniť pamiatku povstania, no hlavné mesto si jeho začiatok pripomína najvýnimočnejším spôsobom. Začiatok povstania Varšava pripomína tzv. „Hodinou W“ o 17:00 hod. V tom momente sa spustia poplašné sirény, ktoré vydávajú minútový stály signál. Verejná doprava, autá a obyvatelia Varšavy sa zastavia, aby vzdali česť povstalcom a zavraždeným obyvateľom mesta.   Varšavské povstanie vypuklo 1. augusta 1944, trvalo 63 dní do 3. októbra 1944, a bolo vôbec najväčšou vzburou za oslobodenie v histórii II. svetovej vojny. Takmer 50 tisíc povstalcov Armie Krajowej sa postavilo do boja s Nemcami, ktorí od roku 1939 okupovali hlavné mesto Poľska.   Pri faktickej pasivite oddielov sovietskej Červenej armády, ktoré sa nachádzali na druhej strane Visly, nerovný boj povstaleckých síl so silami nemeckých nacistov stál život okolo 16 tisícov povstalcov Armie Krajowej a 150 tisícov obetí spomedzi poľských civilov. V dôsledku ozbrojeného boja bolo zničených aj okolo 25 percent mestskej zástavby ľavého brehu Varšavy, a spolu s búracími operáciami po skončení povstania do 16. januára 1945 nacisti zničili viac ako 70 percent obytných budov a 90 percent pamiatkových objektov.   Galéria fotografií z Múzea Varšavského povstania – Flickr https://www.youtube.com/watch?v=VGQAfqXsQxA   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky    ---   75. rocznica Powstania Warszawskiego   W czwartek, 1 sierpnia 2019 roku obchodzimy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Każdego roku, tego dnia o godzinie 17:00 na ulicach Warszawy słychać syreny alarmowe. Miasto zatrzymuje się. Minutą ciszy mieszkańcy Warszawy oddają hołd poległym i ocalałym powstańcom.   Co roku, w różnych miejscach w Polsce odbywają się obchody upamiętniające powstanie, jednak stolica wspomina jego rozpoczęcie w najbardziej wyjątkowy sposób. Przypomina o nim „Godzina W” – 17:00. W tym momencie zostają uruchomione syreny alarmowe i nadany zostaje jednominutowy, ciągły sygnał. Transport publiczny, samochody i mieszkańcy Warszawy zatrzymują się, aby oddać hołd powstańcom i pomordowanym mieszkańcom miasta.   Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni do 3 października 1944 roku i było największym zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej. Prawie 50 tysięcy powstańców Armii Krajowej stanęło do walki z Niemcami okupującymi od 1939 roku stolicę Polski.   Przy faktycznej bierności stacjonujących po drugiej stronie Wisły oddziałów sowieckiej Armii Czerwonej wobec nierównej walki sił powstańczych z siłami niemieckich nazistów, kosztowała ona życie około 16 000 powstańców z AK oraz 150 000 ofiar wśród polskich cywilów. W ich wyniku zniszczeniu uległo także około 25 procent zabudowy lewobrzeżnej części Warszawy, a razem z popowstaniowym wyburzaniem przeprowadzonym przez Niemców do 16 stycznia 1945 roku niemieccy naziści zniszczyli ponad 70 procent budynków mieszkalnych i 90 procent obiektów zabytkowych.   Galeria zdjęć z Muzeum Powstania Warszawskiego - Flickr   Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych      

Vydavateľstvo IKAR pripravilo niekoľko nových kníh poľských spisovateľov určené pre deti a mládež. Na regáloch kníhkupectiev sa objavia v júli a auguste.

Mesto Krakov a Združenie poľských architektov – Oddelenie v Krakove organizujú Medzinárodné bienále architektúry Krakov 2019, ktoré sa uskutoční v dňoch 8. – 9. októbra 2019 v Kongresovom centre ICE v Krakove. Hlavným motívom tohto ročníka sú SPOJENIA – mesto a rieka.   Súťaž A – architektonicko-urbanistická súťaž, ktorá má otvorený, ideový (koncepčný) charakter. Cieľom súťaže je vybrať najlepší projekt, ktorý nadväzuje na tému a názov MBA Krakov 2019 SPOJENIA – mesto a rieka. Termín na podanie prihlášky prác je stanovený na 4. septembra 2019 (týka sa aj prác zaslaných poštou, kuriérom atď., rozhoduje dátum doručenia práce organizátorovi). Komisárom Súťaže A je architekt Marcin Włodarczyk. Ceny v Súťaži A: 1. cena 50 000 PLN, 2. cena 30 000 PLN, 3. cena 20 000 PLN.   Súťaž B – súťažný seminár, ktorého predmetom budú referáty (prezentácie, odborné články) zamerané na otázku ako vytvoriť prostredie priateľské pre človeka, ktoré zároveň nadväzuje na hlavnú tému MBA Krakov 2019 SPOJENIA – mesto a rieka. Termín na podanie prihlášky prác je stanovený na 4. septembra 2019 (organizátorom musí byť doručená elektronická verzia úplného textu prezentácie a abstraktu vystúpenia podľa Pravidiel súťaže). Komisárom Súťaže B je architektka Marta A. Urbańska. Ceny v Súťaži B: 1. cena 10 000 PLN, 2. cena 6 000 PLN, 3. cena 4 000 PLN   Súťaž C – multimediálna súťaž, ktorej cieľom je vybrať najlepšiu prácu využívajúcu pomocný nástroj – kameru alebo fotoaparát – ktorá nadväzuje na hlavnú tému MBA Krakov 2019 SPOJENIA – mesto a rieka. Termín na podanie prihlášky prác je stanovený na 4. septembra 2019 (rozhoduje dátum doručenia práce organizátorovi). Komisárom Súťaže C je architekt Paweł Wieczorek. Ceny v Súťaži C: cena v kategórii fotografia – 10 000 PLN, cena v kategórii Film – 10 000 PLN   Súťaže sa môžu zúčastniť všetci profesionáli, absolventi, študenti a vedci z oblastí architektúry, urbanistiky, fotografie, filmového umenia, histórie, histórie umenia, kultúrneho dedičstva, mestských štúdií, sociológie, antropológie, komunikácie a cestovného ruchu, prírody či geografie.   7-členná porota pozostáva z uznávaných architektov a urbanistov: -         Peter Butenschøn, Kurátor MBA Krakov 2019, predseda poroty, architekt a planista, Oslo -         Oana Bogdan, zakladateľ a partner Bogdan & Van Broeck, Brusel -         Lennart Grut, senior partner Rogers Stirk Harbour + Partners, Londýn -         Jan Kleihues, zakladateľ a partner Kleihues + Kleihues, Berlín -         Wojciech Małecki (porotca-referent), zakladateľ a partner Biuro Projektowe Małeccy, Poľsko -         Ewa Kuryłowicz, zástupca riaditeľa Kuryłowicz & Associates, Poľsko -         Marta Sękulska-Wrońska, partner WXCA, Poľsko   Viac informácií o MBA Krakov 2019 nájdete na: http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/ a Facebooku: https://www.facebook.com/events/317745052164727/. Pravidlá súťaží nájdete na http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/konkursy/. Všeobecné a organizačné otázky môžete posielať Kancelárii SARP Oddelenie v Krakove na adresu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków plac Szczepański 6 31-011 Krakov tel.: +48 12 422 75 40, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. document.getElementById('cloakf6e6f244146f0c7cb13c47c57ca9e048').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf6e6f244146f0c7cb13c47c57ca9e048 = 'mba-office' + '@'; addyf6e6f244146f0c7cb13c47c57ca9e048 = addyf6e6f244146f0c7cb13c47c57ca9e048 + 'sarp' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl'; var addy_textf6e6f244146f0c7cb13c47c57ca9e048 = 'mba-office' + '@' + 'sarp' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakf6e6f244146f0c7cb13c47c57ca9e048').innerHTML += ''+addy_textf6e6f244146f0c7cb13c47c57ca9e048+'';   ---------   Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków przypominają o organizowanym Międzynarodowym Biennale Architektury Kraków 2019, które będzie mieć miejsce w dniach 8-9 października 2019 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Zachęcamy w szczególności do wzięcia udziału w konkursach MBA Kraków 2019. Tytułem tegorocznej edycji jest „POŁĄCZENIA — miasto i rzeka”.   Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Konkurs A ma charakter otwarty, ideowy (koncepcyjny). Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA Kraków 2019 – „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”. Nieprzekraczalny termin składania prac upływa z dniem 4 września 2019. Termin ten dotyczy także prac nadsyłanych pocztą, kurierem etc. (decyduje data dostarczenia do organizatora). Komisarzem konkursu A jest architekt Marcin Włodarczyk. Nagrody w Konkursie A: I nagroda – 50 000 PLN, II nagroda – 30 000 PLN, III nagroda – 20 000 PLN   Konkurs B – konkurs seminarium. Przedmiotem konkurencji Seminarium będą referaty / prezentacje / manifesty stanowiące wkład w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska, związane z głównym tematem MBA Kraków 2019 „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”. Termin składania prac: do 4 września 2019 (dostarczenie do organizatorów elektronicznej wersji pełnego tekstu prezentacji oraz abstraktu wystąpienia zgodnie z Regulaminem Konkursów). Komisarzem konkursu B jest architekt Marta A. Urbańska. Nagrody w Konkursie B: I nagroda – 10 000 PLN, II nagroda – 6 000 PLN, III nagroda – 4 000 PLN   Konkurs C – konkurs multimedialny. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej nawiązującej do tematu MBA Kraków 2019 „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”, a operującej narzędziem takim, jak kamera czy aparat fotograficzny. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie C upływa z dniem 4 września 2019 (decyduje data dostarczenia do organizatora). Komisarzem konkursu C jest architekt Paweł Wieczorek. Nagrody w Konkursie C: nagroda w kategorii Fotografia – 10 000 PLN, nagroda w kategorii Film – 10 000 PLN   Do konkursów szczególnie zaproszeni są wszyscy profesjonaliści, absolwenci, studenci i naukowcy takich dziedzin jak: architektura, urbanistyka, fotografia, sztuka filmowa, historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, studia miejskie, socjologia, antropologia, komunikacja a także turystyka, przyroda czy geografia.   Prace konkursowe oceniane będą przez 7 osobowe jury, składające się z architektów i urbanistów: -         Peter Butenschøn, Kurator MBA Kraków 2019, Przewodniczący Jury, architekt i planista, Oslo -         Oana Bogdan, założyciel i partner Bogdan & Van Broeck, Bruksela -         Lennart Grut, starszy partner Rogers Stirk Harbour + Partners, Londyn -         Jan Kleihues, założyciel i partner Kleihues + Kleihues, Berlin -         Wojciech Małecki (Sędzia Referent), założyciel i partner Biuro Projektowe Małeccy, Polska -         Ewa Kuryłowicz, wiceprezes Kuryłowicz & Associates, Polska -         Marta Sękulska-Wrońska, partner WXCA, Polska     Więcej informacji na temat MBA Kraków 2019 znaleźć można na: http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/ oraz na profilu FB: https://www.facebook.com/events/317745052164727/. Regulamin Konkursów można znaleźć można na http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/konkursy/. Pytania dotyczące generalnych kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, plac Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel.: +48 12 422 75 40, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. document.getElementById('cloak5567c4b0f2d131e0d567edafb542464f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5567c4b0f2d131e0d567edafb542464f = 'mba-office' + '@'; addy5567c4b0f2d131e0d567edafb542464f = addy5567c4b0f2d131e0d567edafb542464f + 'sarp' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl'; var addy_text5567c4b0f2d131e0d567edafb542464f = 'mba-office' + '@' + 'sarp' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak5567c4b0f2d131e0d567edafb542464f').innerHTML += ''+addy_text5567c4b0f2d131e0d567edafb542464f+'';    

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky a Poľský inštitút medzinárodných záležitostí vydali publikáciu p. veľvyslanca Roberta Kupieckého s názvom NATO v poľskej perspektíve 1989 – 2019 („NATO w polskiej perspektywie 1989-2019“ / „Poland and NATO after the Cold War“.)   Publikácia vznikla pri príležitosti 20. výročia vstupu Poľska do NATO, pričom je rozdelená na dve časti: prvá sa týka cesty Poľska do NATO, pričom zahŕňa obdobie od začiatku systémovej transformácie v roku 1989 do chvíle vstupu Poľska do NATO v roku 1999, druhá je zase venovaná období po vstupe do NATO. Kniha je pokračovaním publikácie z roku 2016 „Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego“ (Organizácia Severoatlantickej zmluvy), ktorú vydalo Ministerstvo zahraničných vecí PR pri príležitosti samitu NATO vo Varšave.   POĽSKÁ VERZIA PUBLIKÁCIE NATO w polskiej perspektywie 1989-2019 https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/r.kupiecki_2019-wersja_elektroniczn   ANGLICKÁ VERZIA PUBLIKÁCIE Poland and NATO after the Cold War https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/poland-and-nato-after-the-cold-war_  

  Poľský olympijský výbor, Združenie tvorcov úžitkovej grafiky a Akadémia umení vo Varšave vyhlásili Medzinárodnú súťaž o návrh plagátu. Ide o podujatie organizované v rámci osláv 100. výročia vzniku Poľského olympijského výboru, ktoré nadväzuje na bohatú tradíciu poľských športových plagátov.   Plagát, ktorý v súčasnosti patrí k jednej z najpopulárnejších reklamných a informačných foriem, sa stal neoddeliteľnou súčasťou spoločensko-kultúrneho verejného priestoru. Dnes sa už zriedkavejšie spája s vynikajúcimi autormi ako Tadeusz Gronowski, Henryk Tomaszewski či Karol Śliwka. Častejšie však človek dokáže identifikovať charakteristický štýl Poľskej školy plagátu, ktorá oddávna spolutvorí medzinárodnú scénu umeleckej grafiky.   Šport, a najmä snaha dosiahnuť olympijské majstrovstvo ako najvyššiu formu humanistickej dokonalosti, sa stali dôležitou a všeobecne diskutovanou témou, ktorá postupom času priniesla tradíciu športových plagátov. Pri príležitosti 100. výročia od svojho založenia sa rozhodol Poľský olympijský výbor pripomenúť tento súčasný vzťah športu a umenia.   Vzhľadom na to, že k spolupráci boli prizvané najdôležitejšie inštitúcie, ktoré zastupujú prostredie poľských grafikov, teda Akadémia umení vo Varšave a Združenie tvorcov úžitkovej grafiky (tvorcov slávnych Medzinárodných bienále plagátu), ide o najvýznamnejšie umelecké podujatie na rozhraní športu a umenia.   Hlavnou myšlienkou podujatia je nadviazať na postavu olympionika ako hrdinu kolektívnej predstavivosti a humanistických hodnôt olympijského športu ako snaha o dokonalosť, rešpekt, poctivosť, solidarita, spolupatričnosť, zachovanie ľudskej dôstojnosti, vzájomné pochopenie, mierové súperenie či radosť prameniaca zo športového výkonu. Na 100. výročie vzniku Poľského olympijského výboru je potrebné popularizovať tieto hodnoty aj v spoločenskom povedomí a snažiť sa uchovávať kultúrne dedičstvo olympijských hier.   Súťaž trvá do 10. mája do 10. augusta 2019. Má otvorený charakter, takže sa jej môže zúčastniť každá plnoletá osoba bez ohľadu na krajinu, z ktorej pochádza.   Laureát súťaže získa za prvé miesto finančnú odmenu vo výške 15 000 zł!   Všetky podrobnosti a pravidlá súťaže sa nachádzajú v poľskom a anglickom jazyku na stránke organizátorov:   https://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/2387,miedzynarodowy-konkursu-plakatu-z-okazji-100-lecia-pkol.html   https://facebook.com/events/662790460800950/   www.olimpijski.pl; www.stgu.pl; www.asp.waw.pl   -----     Ruszył Międzynarodowy Konkursu Plakatu z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego!   Polski Komitet Olimpijski, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ogłosili właśnie rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Międzynarodowego Konkursu Plakatu. Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz nawiązuje do bogatej tradycji polskiego plakatu sportowego.   Plakat, będący jedną z najpopularniejszych współcześnie form reklamowych i informacyjnych, stał się nierozerwalną częścią społeczno-kulturalnej przestrzeni publicznej. Dzisiaj rzadziej kojarzy się z wybitnymi autorami jak Tadeusz Gronowski, Henryk Tomaszewski czy Karol Śliwka. Częściej rozpoznać można charakterystyczną kreskę stylu, którym Polska Szkoła Plakatu od dawna znaczy międzynarodową scenę grafiki artystycznej.   Sport, a szczególnie dążenie do mistrzostwa olimpijskiego jako najwyższej formy humanistycznej doskonałości, stały się ważnym i szeroko podejmowanym tematem, tworząc z czasem tradycję plakatu sportowego. Z okazji swych setnych urodzin, Polski Komitet Olimpijski postanowił przypomnieć o tych współczesnych związkach sportu i sztuki, co zawiera się również w tzw. myśli olimpijskiej.   Zapraszając do współpracy najważniejsze instytucje, reprezentujące środowisko polskich grafików, czyli Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej – twórców słynnych Międzynarodowych Biennale Plakatu, należy przypuszczać, że będzie to najważniejsze wydarzenie artystyczne na styku sportu i sztuki. Międzynarodowy Konkurs Plakatu można uznać za otwarty!   Ideą przedsięwzięcia jest odwołanie się do postaci olimpijczyka jako bohatera wyobraźni zbiorowej oraz do humanistycznych wartości sportu olimpijskiego, takich jak: dążenie do doskonałości, szacunku, uczciwości, solidarności, wspólnotowości, zachowania godności ludzkiej, wzajemnego zrozumienia, pokojowego współzawodnictwa, radości płynącej z wysiłku sportowego. Warto z okazji 100-lecia powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego popularyzować te wartości w świadomości społecznej oraz dążyć do utrwalenia kulturowego dziedzictwa igrzysk olimpijskich.   Konkurs trwa od 10 maja do 10 sierpnia 2019 roku. Wszystkie szczegóły oraz regulamin dostępne są na stronach organizatorów:   https://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/2387,miedzynarodowy-konkursu-plakatu-z-okazji-100-lecia-pkol.html   https://facebook.com/events/662790460800950/   www.olimpijski.pl; www.stgu.pl; www.asp.waw.pl

Košice, júl/august www.sacsac.org   Otvorená mestská galéria (Open Mural Gallery) je výstavný priestor na fasádach obytných domov v Košiciach. Galériu tvoria monumentálne maľby od velikánov súčasného svetového muralizmu. Cieľom tohto projektu je rekultivovať mestský priestor a zároveň propagovať street art. V roku 2019 bude jeden z muralov na košickej budove realizovať poľský umelec Wojciech Kołacz aka Otecki, ktorý sa zaoberá grafikou a ilustráciou. Svoje muraly má napríklad na budovách v mestách Lodž, Kostrzyn nad Odrą a Łęczyca. Sledujte v letných mesiacoch v Košiciach budovu na Ladožskej 7.

V apríli 2019 Poľský inštitút v Bratislave pripravil študijnú cestu do Varšavy pre študentov, ktorí študujú poľský jazyk. V rámci návštevy hlavného mesta Poľska mali študenti možnosť navštíviť mnohé múzea vrátane Múzea histórie poľských Židov POLIN, Múzea Varšavského povstania a Národného múzea. Ďalej navštívili aj Kráľovsky zámok, park Łazienki Królewskie, Centrum vedy Kopernik a filmové ateliéry.
Okrem toho študenti súťažili o najzaujímavejšiu fotografiu z tohto pobytu. Víťazkou súťaže sa stáva Terézia Királyová z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá zachytila jarné čaro parku v „Kráľovských kúpeľoch“. 
Gratulujeme!  

  V júni 2019 uplynie 30 rokov od dôležitej udalosti – volieb do Sejmu a Senátu, teda dolnej a hornej komory poľského parlamentu, ktoré sa v Poľsku konali 4. júna 1989. Stali sa symbolom pádu komunizmu v Poľsku a začiatkom politických, ekonomických a spoločenských zmien. Následne vlna zmien zasiahla všetky štáty strednej Európy, čo spôsobilo pád sovietskeho bloku, vďaka čomu národy získali slobodu, demokraciu a prístup k trhovej ekonomike.

Slávnostné otvorenie 13. Festivalu „Hudba zakliata v dreve”  26.05.2019, o 18:00 Stary Sącz - Námestie: Hrdza a tanečníci Bardfa (SK)   Malopoľská turistická organizácia pozýva na 13. ročník festivalu „Hudba zakliata v dreve“. Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční 26. mája na námestí v Starom Sączi. Hudobné leto na Ceste drevenej architektúry slávnostne otvorí hudobná skupina Hrdza, ktorá vznikla v roku 1999 v Prešove. Repertoár kapely je založený najmä na originálnych hudobných myšlienkach lídra Slavomíra Gibartiho, ktorého skladby nadväzujú na témy tradičnej slovenskej hudby, ale sú založené na súčasných aranžmánoch rockovej hudby, folku a popovej hudby. Koncert bude obohatený o vystúpenia tanečnej skupiny Bardfa. Počas nasledujúcich troch mesiacov navštívime najkrajšie časti Malopoľska a spoznáme jedinečné dedičstvo Cesty drevenej architektúry vrátane kostolov zo Zoznamu UNESCO. Vypočujeme si umelcov prezentujúcich rôzne hudobné žánre a štýly. Už po štvrtýkrát v rámci koncertnej výmeny sa stretneme s umelcami, ktorí sú spojení s festivalom FARBY POĽSKA, ktorého organizátorom je Lodžská filharmónia Artura Rubinsteina. Aj tento rok jeden z koncertov bude venovaný najmladším a dva koncerty budú spojené s tancom.     www.facebook.com/MuzykaZakletaWDrewnie www.facebook.com/drewniana.malopolska    

  227. výročie prijatia Ústavy 3. mája   Za autorov Ústavy 3. mája 1791 sa považuje kráľ Stanisław II. August, veľký litovský maršalek Ignacy Potocki a o. Hugo Kołłątaj, predstaviteľ duchovenstva a filozof.   Prijatá ústava čerpala inšpiráciu z politických a spoločenských myšlienok európskeho osvietenstva a americkej ústavy z roku 1787. Tvorcovia poľskej ústavy do nej zakotvili aj to, že vláda nesmie slúžiť záujmom hŕstky ľudí, ale dobru celého národa. Dokument ústavy tvorilo 11 článkov. Prvý z nich určoval rímskokatolícke náboženstvo ako to dominantné, pričom tiež zabezpečoval slobodu vierovyznania a praktizovania príslušníkom iných náboženstiev. Piaty článok ústavy rozdeľoval moc na zákonodarnú, výkonnú  súdnu. Dvojkomorový Sejm (snem) schvaľoval zákony; výkonná moc mala byť v rukách kráľa a Stráže práv (Kráľovskej rady); súdna moc bola v rukách nezávislých súdov.   Deň ústavy bol ustanovený v roku 1919, pričom bol štátnym sviatkom do roku 1940. Počas druhej svetovej vojny a v období Poľskej ľudovej republiky bola oslava Dňa ústavy zakázaná. Až na základe zákona zo 6. apríla 1990 bol opäť tento sviatok zaradený do kalendára ako štátny sviatok.   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky   ---   228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja   Za autorów Konstytucji 3 Maja 1791 roku uważa się króla Stanisława II Augusta, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa.   Uchwalona konstytucja czerpała inspirację z myśli politycznej i społecznej europejskiego oświecenia oraz amerykańskiej konstytucji z 1787 roku. Twórcy polskiej ustawy zasadniczej uznawali, że rząd musi służyć dobru całego narodu, a nie interesom nielicznych. Na dokument składało się 11 artykułów. Pierwszy z nich określał religię rzymskokatolicką jako dominującą, zapewniając jednocześnie wolność wyznania i praktyk wyznawcom innych religii. Artykuł V Konstytucji dzielił władzę na ustawodawczą, wykonawczą i sądową. Dwuizbowy Sejm uchwalał prawa; władza wykonawcza miała być w rękach króla i Straży Praw; sądownicza była w ręku niezawisłych sądów.   Dzień Konstytucji ustanowiono w 1919 roku i był świętem państwowym do 1940 roku. W czasie II wojny światowej oraz w czasach Polski Ludowej obchodzenie dnia 3 Maja było zabronione. Dopiero na mocy ustawy z 6 kwietnia 1990 przywrócono to święto państwowe.   Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

FaLang translation system by Faboba