Aktuality

20.6. o 20.20 hod. Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Laurinská 19, Bratislava
Festival Istropolitana Projekt je jediným svojho druhu v stredoeurópskom priestore a dáva mladým divadelníkom jedinečnú príležitosť medzinárodnej konfrontácie svojej práce, názorov a tvorby. Je platformou na stretávanie sa budúcich profesionálnych divadelníkov s významnými autoritami divadelného školstva, so svojím publikom a svojimi kolegami. Projekt sa uskutočňuje s 2-ročnou periodicitou a umožňuje kontinuálnu vzájomnú konfrontáciu mladých umelcov a širokej diváckej verejnosti. Cieľom projektu je tvorivé stretnutie najmladšej generácie divadelných tvorcov z domácich a zahraničných škôl a prezentácia rôznych divadelných inscenačných a interpretačných prístupov a poetík.

Vo štvrtok 5. júna 2014 zverejnil Poľský inštitút filmového umenia (PISF) nominácie na 7. ročník odovzdávania prestížnych Cien PISF. V kategórii filmových podujatí sa o víťazstvo uchádza aj výstava Poľsko. Európa. Svet. Tváre Agnieszky Holland, ktorú sme mali možnosť v našej galérii hostiť v marci a apríli tohto roku, kedy výstava bola sprievodným podujatím najväčšieho slovenského filmového festivalu Febiofest a tešila sa veľkej popularite a návštevnosti. Gratulujeme!

Do 15.6. Košice, Pyecka Gallery, Hlavná 40    
Plagát je umením ulice, ale tam sa jeho život nekončí, prechádza do galérií a múzeí. V súčasnosti je mu venovaná skôr akademická pozornosť, keďže v mnohých krajinách zmizol z mestského priestoru a bol nahradený gýčovými komerčnými bilbordmi. Poľský plagát sa aj napriek tomu, vďaka svojej mimoriadnej originalite a majstrovskej technike, teší značnej prestíži na celom svete, čoho dôkazom je najmä početné zastúpenie poľských autorov na medzinárodných biennale plagátu.

Jún                              Bratislava, Slovenské národné divadlo, Pribinova 17 Slovenské národné divadlo pripravilo nový medzinárodný divadelný festival v Bratislave. Eurokontext.sk je medzinárodný festival divadiel V4 a vybraných partnerov z Európskej divadelnej konvencie (ETC), ktoré spája sila témy, slova a progresívneho mainstreamu. Na festivale – v priebehu celého júna – uvidíte 37 inscenácií, diskusie, workshopy a výstavy.
VÝSTAVA PLAGÁTOV SÚČASNEJ DRÁMY DIVADIEL V4 13.6. o 17.30 hod. (vernisáž)                       Dvorana, nová budova SND Pre potreby tejto výstavy pripravil Divadelný inštitút vo Varšave zbierku plagátov, ktoré vznikli v poľských divadlách a sú venované inscenáciám súčasnej poľskej drámy. Okrem Poliakov poverili organizátori festivalu podobnou úlohou aj partnerov z Česka, Maďarska a Slovenska. Výstava bude sprístupnená už začiatkom mesiaca (4.6.) a potrvá do 30. júna. Organizátori: Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s Divadelným inštitútom vo Varšave, Maďarský inštitút v Bratislave, České centrum v Bratislave v spolupráci s ND Praha, Divadelný ústav Bratislava
PANELOVÁ DISKUSIA: NÁRODNÉ DIVADLO V KONTEXTE 21. STOROČIA 20.6. o 14.00 hod.                 Dvorana, Nová budova SND Ako definovať národné divadlo v súčasnej globalizovanej spoločnosti? Aké sú jeho ciele dnes? Aké má postavenie a od čoho závisí? Od historického backgroundu, alebo politickej klímy krajiny? Ovplyvňuje súčasné politikum jeho témy? Aké témy má otvárať, s ktorými má polemizovať a aký je spôsob ich reflexie? Aké je špecifikum postavenia národných divadiel v krajinách V4? Pohľad na historické a kontextové súvislosti očami štyroch odborníkov. Poľsko bude zastupovať prof. Dariusz Kosiński, námestník riaditeľa Divadelného inštitútu vo Varšave. Moderuje Roman Polák, riaditeľ Činohry SND.
STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ: ANONYMNÉ DIELO
21.6. o 20.30 hod.                 Nová budova SND Nenechajte si po dlhých rokoch ujsť prvú návštevu poľského Národného divadla (Teatr Narodowy) v Bratislave. Dlhodobým riaditeľom tohto súboru je popredný herec a režisér Jan Englert, ktorý je aj režisérom tohto predstavenia. Hru Anonymné dielo (Bezimienne dzieło) napísal ikonický spisovateľ, originálny dramatik a reformátorský divadelník Stanisław Ignacy Witkiewicz známy pod pseudonymom Witkacy v roku 1921. Avšak publikovaná bola až o 40 rokov neskôr. Kríza narastá. Elity spoločnosti si to však nechcú pripustiť ani všimnúť. Jednoducho ignorujú tento fakt aj hrozby, ktoré z neho vyplývajú. Masy hľadajú vodcov a novú vieru. Groteskná krimistory na tému umenia a revolúcie je v dnešných časoch až nepríjemne hrozivo smiešna a povedomá. Efektné predstavenie plné hudby, čierneho humoru, pôsobivých výtvarných obrazov a posolstva o našej nepoučiteľnosti. A možno aj o tom, či dejiny baví sa opakovať. V predstavení účinkuje plejáda najlepších poľských hercov všetkých generácií (napr. Marcin Hycnar, Grzegorz Małecki, Włodzimierz Press, Jerzy Radziwiłowicz, Patrycja Soliman, Beata Ścibakówna). Inscenácia nie je vhodná pre divákov do 15 rokov.
Viac informácií: eurokontext.sk, www.snd.sk, www.narodowy.pl.

10.-24.6. o 18.00 hod. Bratislava, Kino Lumiére, K2, Špitálska 4

V spolupráci s kinom Lumiére sme pri príležitosti 25. výročia prvých slobodných volieb v Poľsku pripravili projekciu trilógie snímok v réžii svetoznámeho poľského režiséra Andrzeja Wajdu ukazujúcu Poľsko v druhej polovici minulého storočia.

28.5. o 16.00 hod. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Johnson Room, Grosslingova 53 Olga Glondys vyštudovala literatúru v Barcelone, kde momentálne pôsobí a je poprednou odborníčkou na stredoeurópsku a španielsku literatúru. Prednáška bude o literatúre exilu, alebo o tom, ako sa rôzni veľkí spisovatelia vysporiadali s exilom, vrátane poľského autora Józefa Wittlina.

V sobotu 17. mája 2014 sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien súťažného festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2014 a súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2013. V silnej konkurencii sa podarilo získať Štátnemu divadlu Košice Zvláštnu cenu poroty za súhru hereckého kolektívu v inscenácii Svedectvo krvi v réžii Agnieszky Olsten. Srdečne gratulujeme!

23.5. o 19.00 hod. Bratislava Priestor pre autorské texty, do vlastného podmazu (beatu, živého doprovodu, beatboxu), samplu alebo bez hudby (akapela/slam). Slam poetry je performance, improvizácia, poézia a verejná spoveď. Slam Poetry je súťaž v prednese poézie, kde sú samotní diváci porotcovia. Slam poetry je exhibícia netradičného prednesu improvizovanej autorskej poézie. Svoje umenie predvedie aj špeciálny hosť – vynikajúci poľský slammer Roman Boryczko, ktorý na Slovensko zavítal v rámci Literárnych rezidencií jarného turnusu, ktoré organizuje Vyšehradský fond.


Visegrad Insight je expertízne periodikum ponúkajúce analýzy, ktoré vedú editori z Vyšehradskej skupiny – z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Jeho cieľom je poskytovať platformu pre diskusie o perspektívach a problémoch spolupráce medzi stredoeurópskymi vládami, podnikateľskými subjektmi a komunitami. Je vydávaný dvakrát za rok varšavskou nadáciou Res Publica Nowa v partnerskej spolupráci s Europeum v Prahe a podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.

Absolventská prehliadka študentov VŠMU 2014Absolventská prehliadka študentov VŠMU je víkendová akcia plná umenia, absolventov, profesionálov, dobrého jedla, príjemnej atmosféry, tak trochu rozlúčky so školou a samozrejme zábavy. Tento rok sa na pôde Vysokej školy múzických umení v Bratislave uskutoční už 2. ročník a počas posledného májového víkendu 24. – 25. 5. 2014 sa predstaví to najlepšie, čo VŠMU zo svojej umeleckej činnosti ponúka. V rámci nej môžu diváci vidieť aj dve poľské divadelné hry:

FaLang translation system by Faboba