Aktuality

Od 26. do 31. júla sa v Krakove stretnú pútnici z celého sveta pod heslom „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“. Svetové dni mládeže zakončí svätá omša v Brzegoch pri Krakove, ktorú bude celebrovať pápež František.

Poľský Ústav národnej pamäti (poľ. skr. IPN) organizuje seminár s názvom Poľsko v srdci európskej histórie (Poland in the Heart of European History), ktorý sa uskutoční v Jabłonnej pri Vrašave v dňoch 23.8. – 1.9.2016. Seminár je určený pre pedagógov dejepisu a histórie, vedeckých pracovníkov a odborných popularizátorov histórie. Pracovným jazykom stretnutia je angličtina, hoci znalosť poľštiny je vítaná. IPN pokrýva náklady súvisiace s účasťou na seminári (ubytovanie, strava, výlety) vrátane cestovných nákladov do výšky 400€. IPN nepokrýva náklady spojené s poistením účastníka.

Pútnikom Svetových dní mládeže, ale aj všetkým ďalším turistom a návštevníkom Krakova odporúčame navštíviť v samotnom meste, ako aj jeho okolí ďalšie sakrálno-kultúrne pamiatky a inštitúcie. K vôbec najznámejším chrámom v Poľsku rozhodne patrí Mariánsky kostol charakteristický svojím dvojvežovým priečelím na krakovskom Hlavnom námestí s oltárom od nemeckého neskorogotického sochára Wita Stwosza. Umeniachtivým účastníkom SDM rozhodne odporúčame navštíviť Národné múzeum v Krakove, ktoré až do októbra hostí v svojich priestoroch výstavu Maria Mater Misericordiae s dielami najlepších talianskych, francúzskych, holandských a nemeckých umelcov 14.-18. storočia. V tesnej blízkosti Krakova sa nachádza mestečko Wieliczka, ktoré sa stalo populárnym vďaka soľnej bani. V nej sa nachádza aj najväčšia podzemná svätyňa na svete – Kaplnka sv. Kingy s jej relikviami uchovanými v hĺbke 101 metrov pod zemským povrchom. Pomerne blízko Krakova, metropoly Malopoľského vojvodstva, leží aj mesto Wadowice s Rodným domom sv. otca Jána Pavla II. Dom dnes funguje ako múzeum dokumentujúce život a učenie tohto veľkého poľského pontifika. Na ceste do Wadowíc sa oplatí zastaviť aj v ďalšom poľskom mestečku – v Kalwarii Zebrzydowskej, kde nájdete sanktuárium františkánskych bratov bernardínov, ktoré bolo v roku 1999 zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako jediná kalvária na svete. Viac informácií: www.mariacki.com, mnk.pl, www.kopalnia.pl, www.domrodzinnyjanapawla.pl, kalwaria.eu  

Leto je v plnom prúde a s ním aj mnohé hudobné festivaly na Slovensku. Už tradične nemôžu na nich chýbať poprední poľskí džezmeni. Návštevníci festivalov v Košiciach, Liptovskom Mikuláši a Trnave sa môžu tešiť vďaka podpore Poľského inštitútu na také mená poľského džezu ako Piotr Wyleżoł, Aga Zaryan, Michał Tokaj, Szymon Mika, Ida Zalewska, Stanisław Słowiński či Adam Bałdych.

Kolégium východnej Európy Jana Nowaka-Jeziorańského vo Vroclave spolu s poľským PEN Clubom organizuje v roku 2016 dva semináre pre prekladateľov. Prvý z nich – Medzinárodný prekladateľský seminár Henryk Sienkiewicz a jeho epocha sa uskutoční v dňoch 17.-24. októbra 2016 vo Vojnoviciach pri Vroclave. Viac informácií: www.kew.org.pl/sienkiewicz-epoka-seminarium-tlumaczy

  1. júla 2016 Poľsko prevzalo po piatykrát predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. V4 ostáva základnou formou angažovania sa Poľska v regionálnej spolupráci v strednej Európe. Poľsko v tomto období bude klásť dôraz na flexibilitu fungovania V4, predovšetkým v rámci nových, nepredvídateľných medzinárodných výziev. Zároveň bude zabezpečená kontinuita všetkých spoločných aktivít V4, o. i. vďaka úzkemu kontaktu s predchádzajúcim predsedníctvom (českým), ako aj nasledujúcim (maďarským).  

  Európska sieť Pamäť a Solidarita rozbieha nábor do druhej edície projektu In Between? Pátranie po lokálnych dejinách na pohraničiach Európy, ktorý je zameraný na mládež vo veku 18 – 25 rokov. Tento raz sa mladí Európania vyberú na cestu do okolia Grazu na pohraničí Rakúska a Slovinska, do susedstva Českého Švajčiarska na spojnici Čiech, Nemecka a Poľska, do povodia Dunaja a Drávy neďaleko maďarsko-chorvátskych hraníc a tiež do Zakarpatia, kde sa pretínajú hranice Slovenska, Ukrajiny a Maďarska. Projekt In Between? Pátranie po lokálnych dejinách na pohraničiach Európy má prebudiť záujem v mladej generácii Európanov o poznávanie histórie 20. storočia prostredníctvom rozhovorov s jej očitými svedkami. Nábor účastníkov potrvá do 10. júla 2016.

V publikácii Defective Codes of Memory nájdete podrobnú analýzu používania termínu „poľské koncentračné tábory“ v medzinárodnom priestore, ako aj podobných chybných kódov pamäti z troch aspektov: právneho, mediálneho a jazykového. V zborníku je venovaný priestor aj právnym prostriedkom, vďaka ktorým je možné predchádzať používaniu nesprávnych kódov pamäti vrátane právnej klasifikácie prípadnej zodpovednosti. Autori príspevkov sa tiež zaoberajú etnicizáciou zodpovednosti za zločiny, teda prenosom zodpovednosti zo všeobecných ideových prúdov na konkrétne etnické a národné skupiny. Predkladaný zborník je teda dôležitým hlasom v diskusii týkajúcej sa príčin a dôsledkov používania chybných fráz, ktoré skresľujú históriu vo verejnom priestore, pričom sa môže stať veľmi účinným nástrojom, vďaka ktorému bude možné predchádzať používaniu chybných kódov pamäti, a to predovšetkým v poľskej perspektíve.

FESTIVAL BRaK 2.-5.6. Bratislava, Zichyho palác, Ventúrska 9 Medzinárodný festival autorov, ilustrátorov, grafikov, vydavateľov a všetkých vás, ktorí máte radi pekné knihy. Tretí ročník BRaK-u s témou „krajina“ sa uskutoční na novom mieste – v Zichyho paláci na bratislavskej pešej zóne. Počas celého programu bude podstatná časť festivalových priestorov vyhradená knihám a časopisom takmer štyroch desiatok vydavateľstiev zo stredoeurópskeho regiónu – z Poľska (Książkowe Klimaty, Międzynarodowe Centrum Kultury), Slovenska (Absynt a i.), Maďarska a Českej republiky. Viac informácií: www.brakfestival.sk

6. mája 2016 bola spustená nová verzia portálu Poland.pl, ktorý ponúka najnovšie informácie z Poľska a o Poľsku. „Dnes spúšťame novú verziu portálu Poland.pl, ktorý bude zdrojom informácií týkajúcich sa Poľska. Bude slúžiť všetkým, ktorí sa zaujímajú o Poľsko bez ohľadu na miesto pobytu či kontinent a prinášať správy o zahraničnej politike a hospodárskej, ako aj politickej situácii v Poľsku,“ povedal minister zahraničných vecí Witold Waszczykowski.

FaLang translation system by Faboba