Aktuality

Kolégium východnej Európy Jana Nowaka-Jeziorańského vo Vroclave spolu s poľským PEN Clubom organizuje v roku 2016 dva semináre pre prekladateľov. Prvý z nich – Medzinárodný prekladateľský seminár Henryk Sienkiewicz a jeho epocha sa uskutoční v dňoch 17.-24. októbra 2016 vo Vojnoviciach pri Vroclave. Viac informácií: www.kew.org.pl/sienkiewicz-epoka-seminarium-tlumaczy

  1. júla 2016 Poľsko prevzalo po piatykrát predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. V4 ostáva základnou formou angažovania sa Poľska v regionálnej spolupráci v strednej Európe. Poľsko v tomto období bude klásť dôraz na flexibilitu fungovania V4, predovšetkým v rámci nových, nepredvídateľných medzinárodných výziev. Zároveň bude zabezpečená kontinuita všetkých spoločných aktivít V4, o. i. vďaka úzkemu kontaktu s predchádzajúcim predsedníctvom (českým), ako aj nasledujúcim (maďarským).  

  Európska sieť Pamäť a Solidarita rozbieha nábor do druhej edície projektu In Between? Pátranie po lokálnych dejinách na pohraničiach Európy, ktorý je zameraný na mládež vo veku 18 – 25 rokov. Tento raz sa mladí Európania vyberú na cestu do okolia Grazu na pohraničí Rakúska a Slovinska, do susedstva Českého Švajčiarska na spojnici Čiech, Nemecka a Poľska, do povodia Dunaja a Drávy neďaleko maďarsko-chorvátskych hraníc a tiež do Zakarpatia, kde sa pretínajú hranice Slovenska, Ukrajiny a Maďarska. Projekt In Between? Pátranie po lokálnych dejinách na pohraničiach Európy má prebudiť záujem v mladej generácii Európanov o poznávanie histórie 20. storočia prostredníctvom rozhovorov s jej očitými svedkami. Nábor účastníkov potrvá do 10. júla 2016.

V publikácii Defective Codes of Memory nájdete podrobnú analýzu používania termínu „poľské koncentračné tábory“ v medzinárodnom priestore, ako aj podobných chybných kódov pamäti z troch aspektov: právneho, mediálneho a jazykového. V zborníku je venovaný priestor aj právnym prostriedkom, vďaka ktorým je možné predchádzať používaniu nesprávnych kódov pamäti vrátane právnej klasifikácie prípadnej zodpovednosti. Autori príspevkov sa tiež zaoberajú etnicizáciou zodpovednosti za zločiny, teda prenosom zodpovednosti zo všeobecných ideových prúdov na konkrétne etnické a národné skupiny. Predkladaný zborník je teda dôležitým hlasom v diskusii týkajúcej sa príčin a dôsledkov používania chybných fráz, ktoré skresľujú históriu vo verejnom priestore, pričom sa môže stať veľmi účinným nástrojom, vďaka ktorému bude možné predchádzať používaniu chybných kódov pamäti, a to predovšetkým v poľskej perspektíve.

FESTIVAL BRaK 2.-5.6. Bratislava, Zichyho palác, Ventúrska 9 Medzinárodný festival autorov, ilustrátorov, grafikov, vydavateľov a všetkých vás, ktorí máte radi pekné knihy. Tretí ročník BRaK-u s témou „krajina“ sa uskutoční na novom mieste – v Zichyho paláci na bratislavskej pešej zóne. Počas celého programu bude podstatná časť festivalových priestorov vyhradená knihám a časopisom takmer štyroch desiatok vydavateľstiev zo stredoeurópskeho regiónu – z Poľska (Książkowe Klimaty, Międzynarodowe Centrum Kultury), Slovenska (Absynt a i.), Maďarska a Českej republiky. Viac informácií: www.brakfestival.sk

6. mája 2016 bola spustená nová verzia portálu Poland.pl, ktorý ponúka najnovšie informácie z Poľska a o Poľsku. „Dnes spúšťame novú verziu portálu Poland.pl, ktorý bude zdrojom informácií týkajúcich sa Poľska. Bude slúžiť všetkým, ktorí sa zaujímajú o Poľsko bez ohľadu na miesto pobytu či kontinent a prinášať správy o zahraničnej politike a hospodárskej, ako aj politickej situácii v Poľsku,“ povedal minister zahraničných vecí Witold Waszczykowski.

Poľský inštitút v Bratislave organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detí vo svojej galérii a multimediálnej miestnosti divadelné, výtvarné, fizykálno-chemické workshopy či dokonca workshopy animácie.   Pre tých najmenších (deti vo veku 4 – 6 rokov, od 10.00 do 13.00 hod.) sú pripravené divadelné a výtvarné workshopy na tému Najobľúbenejšia postava z poľskej rozprávky. Tvorcami koncepcie sú autori pravidelného cyklu Bookobrazy, ktorý rodičia aj deti poznajú z Berlinky SNG. Na túto tému nadviaže aj dvojica poľských hostí – významný poľský ilustrátor detských kníh Bohdan Butenko spolu s kurátorkou varšavského Múzea detskej knihy Ewou Grudou. Deti (vo veku 7 – 10 rokov, od 14.00 do 18.00 hod) sa najskôr oboznámia s poľskými animovanými televíznymi rozprávkami, následne si vypočujú v podaní Ewy Grudy príbeh z knižky, ktorú ilustroval pán Bohdan Butenko. Nakoniec sa spoločne s pozvanými poľskými hosťami pokúsia nakresliť postavy z rozprávok, ktoré si vypočuli alebo pozreli.

  V tomto roku uplynie 225. výročie od schválenia Ústavy tretieho mája – prvej ústavy v Európe a druhej – po americkej – na svete. Ústava bola schválená 3. mája 1791. Za jej autorov sa považujú: kráľ Stanisław II. August Poniatowski, litovský maršal Ignacy Potocki a o. Hugo Kołłątaj, duchovný a filozof. Schválená ústava čerpala inšpiráciu z európskeho Osvietenstva a americkej ústavy z roku 1787. Už tvorcovia prvej poľskej ústavy boli tej mienky, že vláda musí slúžiť dobru celého národa. Dokument pozostával z 11 článkov. Prvý z nich ustanovoval rímskokatolícke náboženstvo ako dominantné, pričom zároveň zabezpečoval slobodu vierovyznania a praktizovania iných náboženstiev. A článok č. 5 tejto ústavy delil moc na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Dvojkomorový parlament schvaľoval zákony, výkonná moc ostávala v rukách kráľa a Stráže práv, súdna moc bola zas v rukách nezávislých súdov. Ústava tretieho mája odstránila tzv. Liberum veto, vďaka ktorému bolo možné negovať schválenie znenia zákona vyjadrením nesúhlasu čo i len jedného poslanca – odvtedy mali byť všetky rozhodnutia schválené väčšinou hlasov. Na to, aby sa kráľovské rozhodnutia stali právne záväznými, ich museli podpísať príslušní ministri, ktorý sa zodpovedali hornej komore parlamentu. Vznikla tiež nová forma parlamentu, tzv. Hotový snem, ktorého poslanci boli volení na dva roky a kedykoľvek mohli byť zvolaní zasadať. Každých 25 rokov sa mal uskutočniť Ústavný snem na analyzovanie ústavy a prípadnú implementáciu zmien. Bola tiež vytvorená národná armáda, a ústava zabezpečovala vládnu starostlivosť pre sedliakov. Skôr schválené privilégium – v apríli 1791 – Právo o mestách, ktoré bolo uznané ako integrálne s ústavou, zabezpečovalo mešťanom právo vlastniť majetky, zaujímať dôstojnícke pozície a pozície v štátnej správe, ako aj právo získavať šľachtický titul. Ústava tretieho mája odzrkadľovala poľského ducha, vďaka ktorému poľský národ pretrval 123 rokov, počas ktorých bol vymazaný z mapy Európy, a následne dlhé roky komunistických represií. 3. máj bol štátnym sviatkom až do roku 1939. Do konca druhej svetovej vojny a v časoch Poľskej ľudovej republiky bolo slávenie Dňa ústavy zakázané, ale každým rokom sa výročie schválenia tejto ústavy stalo zámienkou pre masové protikomunistické manifestácie. V súčasnosti Poliaci vnímajú Ústavu tretieho mája ako jednu z najprelomovejších udalostí v poľských dejinách.     Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky

rež. Tomáš Weinreb, Petr Kazda, 2016, 105 min.   Česko-poľsko-francúzsko-slovenská snímka Ja, Olga Hepnarová z dielne režisérskeho dua Tomáš Weinreb a Petr Kazda rozpráva príbeh mladej ženy, ktorá v roku 1973 nasadla do nákladného auta a v centre Prahy zabila osem ľudí. Existenciálna dráma o mladej vrahyni (v hlavnej úlohe poľská herečka Michalina Olszańska), ktorá svoj čin považovala za akt pomsty režimu, ponúka portrét poslednej ženy popravenej v komunistickom Československu. Za obrazovú realizáciu filmu zodpovedal oceňovaný poľský kameraman Adam Sikora.

Milí priatelia a návštevníci Poľského inštitútu,
v súvislosti s poľským národným Sviatkom ústavy tretieho mája bude Poľský inštitút v Bratislave dňa 3.5.2016 zatvorený.   Za pochopenie ďakujeme.         --- Ústava tretieho mája Republiky oboch národov (Poľsko-litovskej únie) bola schválená 3.5.1791 – a stala sa vôbec prvou modernou ústavou v Európe a druhou (po americkej) na svete.

FaLang translation system by Faboba