75 rokov po skončení 2. svetovej vojny vzdávame česť jej obetiam. Nezabúdame na neoblomný boj Poľského národa proti nacistickému Nemecku po celý čas trvania konfliktu v Európe – od septembra 1939 do mája 1945.

 

Prínos Poľska k víťazstvu nad Hitlerom je nesporný – Poľské vojsko, pokiaľ ide o početnosť, bolo ôsmou najsilnejšou spojeneckou armádou, poľskí vojaci bojovali na všetkých frontoch tejto vojny vrátane obrany Poľska v roku 1939, bitky pri Narwiku, vo Francúzsku a v Bitke o Anglicko v roku 1940, v Afrike v rokoch 1941 – 1942, na východnom fronte od roku 1943, pri Monte Cassine, Ankone, Falaise, Arnheme v roku 1944, pri vyslobodení Bologni a pri dobytí Berlínu v roku 1945. Práve poľskí matematici ešte v tridsiatych rokoch prelomili kód Enigmy, čo umožnilo spojeneckej rozviedke sledovať kroky Nemecka.

 

Poľský štát nikdy nekapituloval. Vláda bez prerušenia fungovala v exile a v okupovanej krajine prostredníctvom štruktúr Podzemného štátu, ktoré organizovalo najmä ozbrojený boj a rozviedkovú podporu pre spojencov (napr. získanie dokumentácie rakiet V1 a V2). V Poľskom podzemnom štáte fungoval politický život, tajné školstvo a aj justícia. Poľský podzemný štát sa staral o prenasledovaných občanov vrátane Židov a informoval slobodný svet o holokauste.

 

Cenou neoblomného boja s Nemeckom bola smrť takmer 6 miliónov občanov vrátane okolo 3 miliónov poľských Židov. Materiálne straty boli vyčíslené na 860 miliárd dolárov. 40% kultúrnych dobier bolo zničených alebo vyvezených. Územie Poľska prišlo o 20% svojej rozlohy.

 

Víťazstvo nad nemeckým totalitarizmom neprinieslo vytúženú slobodu strednej a východnej Európe, ani Poľsku. Bolo totiž oddelené od demokratického sveta „železnou oponou“ a ostávalo pod kontrolou Sovietskeho zväzu až do roku 1989.

 

-----

75. rocznica zakończenia drugiej wojny światowej

 

75 lat po zakończeniu II wojny światowej składamy hołd jej ofiarom. Pamiętamy o niezłomnej walce Narodu Polskiego z nazistowskimi Niemcami przez cały czas trwania konfliktu w Europie od września 1939 do maja 1945 roku.

 

Polska wniosła niezaprzeczalny wkład w zwycięstwo nad Hitlerem: Wojsko Polskie było ósmą co do liczebności armią aliancką, nasi żołnierze walczyli na wszystkich frontach tej wojny, w tym: broniąc Polski w 1939, walcząc pod Narwikiem, we Francji i w Bitwie o Anglię 1940, w Afryce 1941-1942, na froncie wschodnim od 1943, pod Monte Cassino, Ankoną, Falaise, Arnhem 1944, wyzwalając Bolonię oraz biorąc udział w zdobyciu Berlina 1945. To polscy matematycy jeszcze w latach trzydziestych złamali kod Enigmy, co pozwoliło wywiadowi alianckiemu śledzić posunięcia Niemców.

 

Państwo Polskie nigdy nie skapitulowało. Rząd nieprzerwanie prowadził swoja aktywność na emigracji i w okupowanym kraju przez struktury Państwa Podziemnego, które przede wszystkim organizowało walkę zbrojną i wsparcie wywiadowcze dla aliantów (m. in. zdobycie dokumentacji rakiet V1 i V2). W jego ramach toczyło się życie polityczne, działało tajne szkolnictwo, funkcjonował wymiar sprawiedliwości. Polska Podziemna sprawowała opiekę nad szczególnie prześladowanymi obywatelami, w tym także żydowskimi, i powiadomiła wolny świat o Zagładzie.

 

Ceną niezłomnej walki z Niemcami była śmierć prawie 6 mln obywateli, w tym ok. 3 mln polskich Żydów. Straty materialne szacowane są na 860 mld dolarów. 40 % dóbr kultury zostało zniszczonych lub wywiezionych. Terytorium Polski skurczyło się o 20%.

 

Zwycięstwo nad niemieckim totalitaryzmem nie przyniosło upragnionej wolności Europie Środkowej i Wschodniej, w tym Polsce. Została ona oddzielona od demokratycznego świata „żelazną kurtyną” i pozostawała pod dominacją Związku Sowieckiego aż do 1989 r.

FaLang translation system by Faboba