AKTUALIZACJA dnia 13.03.2020 Ambasada RP w Bratysławie uprzejmie informuje, że nie ma obecnie ograniczeń przy przekraczaniu polsko-słowackich granic dla obywateli polskich.

Od 13 marca 2020 r. godz. 7.00 do odwołania wprowadzono zakaz wstępu na terytorium Słowacji przez granicę z Austrią, Czechami, Ukrainą i Węgrami dla osób nieposiadających słowackiego obywatelstwa lub pozwolenia na pobyt (stałego lub tymczasowego).

 

Dozwolony jest przejazd bez zatrzymywania się dla polskich kierowców TIR-ów (z towarem lub zaopatrzeniem) przez wszystkie słowackie granice. Kierowcom zwracamy uwagę na to, że na granicy zostaną zatrzymani i pouczeni o warunkach przejazdu (tranzytu) przez terytorium Słowacji.

 

Kwestie opuszczania granic Słowacji są regulowane przez poszczególne państwa sąsiadujące ze Słowacją. Aktualne informacje są dostępne na stronach:

 

Lista wszystkich ograniczeń wprowadzonych na Słowacji na podstawie decyzji sztabu kryzysowego dnia 12. marca 2020 r.:

- wprowadzenie tymczasowych kontroli granicznych na przejściach granicznych z Austrią, Czechami, Ukrainą i Węgrami; na terytorium Republiki Słowackiej będą wpuszczone tylko osoby posiadające pozwolenie na stały lub tymczasowy pobyt w Republice Słowackiej oraz obywatele słowaccy; dla osób mieszkających za granicą, a dojeżdżających do pracy na Słowacji wprowadzono priorytetowe kontrole na granicy - wymagane będzie posiadanie potwierdzenia o zatrudnieniu od pracodawcy;

- wprowadzenie 14-dniowej kwarantanny (informacje nt. wytycznych słowackich władz znajdują się poniżej);

- na granicy słowacko-polskiej kontrole nie zostaną wprowadzone, ale sytuacja będzie monitorowana na bieżąco;

- osoby przebywające w Republice Słowackiej w trakcie wypoczynku będą miały prawo wyjechać z kraju;

- zamknięcie międzynarodowych lotnisk dla ruchu osobowego (Bratysława, Koszyce, Poprad);

- wstrzymanie międzynarodowego transportu osobowego (lotniczego, kolejowego, autobusowego);

- wstrzymanie międzynarodowego transportu towarowego - oprócz tranzytu TIR i dostaw zaopatrzenia (m.in. żywność, lekarstwa);

- ograniczenie działalności centrów handlowych (za wyjątkiem sprzedaży żywności, lekarstw i artykułów drogeryjnych w najbliższy weekend);

- zamknięcie barów, restauracji, obiektów sportowych, ośrodków wypoczynkowych (spa, wellness), wszelkich obiektów socjalnych i kulturalnych;

- ograniczony zostanie krajowy transport osobowy kolejowy i autobusowy;

- placówki pocztowe będą świadczyć usługi w trybie ograniczonym.

 

Kwarantanna na terytorium Słowacji

Zgodnie z rozporządzeniem słowackiego Urzędu Zdrowia Publicznego z 12.03.2020 (Verejná vyhláška – plik pdf):

 

- Każda osoba posiadająca zezwolenie na czasowy lub stały pobyt na terytorium Słowacji, zamieszkująca od ponad 90 dni bądź zatrudniona na terytorium Słowacji, która w okresie od 13.03.2020 od godz. 7.00 wróciła z zagranicy na terytorium Słowacji jest zobowiązana do poddania się kwarantannie w domu, wraz z osobami, z którymi zamieszkuje.

- Osoby te są zobowiązane do natychmiastowego zgłoszenia swojego powrotu, po tym jak znajdą się na terytorium Słowacji, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej swojemu lekarzowi.

- Lekarze, do których się zgłoszą takie osoby, są zobowiązani do podjęcia decyzji o poddaniu przyjezdnych kwarantannie w domu.

 

Powyższe punkty nie obowiązują w następujących wyjątkach:

- kierowcy ciężarówek, którzy wjeżdżają na terytorium Słowacji w celu przewozu, załadunku lub wyładunku towaru;

- kierowców i członków załóg pojazdów służby zdrowia, którzy transportują pacjentów;

- pracowników zakładów pogrzebowych, którzy zapewniają międzynarodowy transport zwłok do pochówku lub kremacji;

- pilotów samolotów cargo, którzy nie opuszczą pokładu samolotu, z wyłączeniem działań związanych z przygotowaniami do wylotu lub międzylądowania przy tranzytach i lotach powrotnych;

- załogę środków transportu wodnego, którzy wstępują na terytorium Słowacji w celu przewozu, załadunku lub wyładunku towaru;

- maszynistów pociągów, którzy wstępują na terytorium Słowacji w celu przewozu, załadunku lub wyładunku towaru.

Osoby te są zobowiązane, żeby w przypadku wykrycia u siebie jakichkolwiek objawów zaburzeń oddychania natychmiast poinformowali o tym telefonicznie swojego lekarza.

 

Dodatkowo:

- Kierowcom TIR, załogom statków i maszynistom, którzy przebywają na terytorium Słowacji w celu przewozu, załadunku lub wyładunku towaru nakazuje się stosowanie środków ochronnych, ograniczenia kontaktu z personelem z zagranicy i posiadania gumowych rękawic i środków dezynfekcyjnych do rąk.

- Pracownikom zakładów pogrzebowych nakazuje się stosowanie masek klasy FFP2 lub FFP3 w trakcie odbierania, przekazywania i wkładania do pojazdów zwłok ludzkich, a także stosowanie środków ochronnych, ograniczenia kontaktu z personelem z zagranicy i posiadania gumowych rękawic i środków dezynfekcyjnych do rąk.

- Kierowcom i załogom pojazdów służby zdrowia, którzy transportują pacjentów zaleca się stosowanie osobistych środków ochronnych (maski FFP3, okulary ochronne, rękawice) i stosowanie środków dezynfekcyjnych do rąk.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RS ostrzega, że za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących kwarantanny grozi kara pieniężna w wysokości 1659 EUR.

 

 

Aktualne informacje o działaniach podejmowane przez słowackie władze są dostępne na stronach:

 

 
FaLang translation system by Faboba