Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zaoberajúcu sa históriou poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v rokoch 2015 a 2016. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 15. septembra 2017.

Do súťaže je možné prihlásiť ako vedecké monografie, tak aj populárno-náučné publikácie či bibliografie. Víťaz súťaže v kategórii najlepšia cudzojazyčná publikácia propagujúca históriu Poľska získa peňažnú odmenu vo výške 10 tisíc eur Víťaz v kategórii najlepšia publikácia zaoberajúca sa históriou poľskej diplomacie získa 20 tisíc poľských zlotých. Ceny v súťaži udelí minister zahraničných vecí Poľskej republiky na návrh Rady historickej diplomacie.

 

Pravidlá prihlasovania publikácií:

- Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie prác v termíne do 15. septembra 2017 (rozhoduje dátum prijatia prihlášky na Ministerstve zahraničných vecí PR).

- Súťažné práce je potrebné prihlásiť v podobe 3 exemplárov publikácie spolu s publikovanými recenziami, posudkami a vydavateľskými posudkami (pokiaľ je to možné).

- Do tohto ročníka súťaže je možné zaslať výhradne práce vydané v rokoch 2015 – 2016.

- Publikácie prosíme poslať na adresu: Ministerstvo zahraničných vecí, Odbor verejnej a kultúrnej diplomacie (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalne), Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Varšava. Na obálke je potrebné uviesť: Historická súťaž ministra zahraničných vecí (Konkurs Historyczny Ministra SZ). Druhou možnosťou je prihlášku odovzdať na podateľni Ministerstva zahraničných vecí PR, Al. J. Ch. Szucha 21, 00-580 Varšava, vchod od ul. Litewskej, v čase 8.15 – 16.15 od pondelka do piatku.

 

Otázky týkajúce sa súťaže je potrebné zaslať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s predmetom Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR. MZV PR spätne nezasiela exempláre súťažných publikácii. Podrobné pravidlá súťaže sú uvedené vo Výnose č. 24 Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky zo dňa 18. júla 207 o Historickej súťaže ministra zahraničných vecí (spolu s prílohami).

 

---

 

Konkurs Ministra na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w latach 2015 i 2016. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 15 września 2017 r.

Do konkursu można zgłaszać zarówno monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł. Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR, dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN. Nagrody w konkursie przyzna Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.

 

Zasady zgłaszania publikacji:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 15 września 2017 roku (decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze.

Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w latach 2015–2016.

Publikacje prosimy przesyłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”; lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

  

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”. MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs. Szczegółowe zasady konkursu określa: Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych (wraz z załącznikami).

FaLang translation system by Faboba