Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky pozýva deti vo veku 6-15 rokov, aby sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže „Republika ľudských práv. 25. výročie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd“. Súťaž je určená deťom – občanom krajín, v ktorých fungujú alebo sú akreditované Poľské inštitúty (ich výkaz nájdete na internetovej stránke http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_publiczna/instytuty_polskie/instytuty_polskie).

Súťaž prebieha pri príležitosti 25. výročia vstúpenia Poľska do systému Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a uznania Poľskom jurisdikcie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Súd šíri osvetu práv a slobôd chránených dohovorom, ku ktorým okrem iného patrí právo na život, právo na slobodu a osobnú bezpečnosť, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania, právo na vzdelanie či právo na ochranu vlastníctva. Cieľom súťaže je zvýšenie záujmu detí o poznatky súvisiace s ľudskými právami v súčasnom svete.

Súťažné práce by mali znázorňovať dodržiavanie ustanovení Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Práce môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou s využitím ľubovoľných výtvarných materiálov (ceruzka, pastel, farby) na papieri vo formáte A3.

V medzinárodnej súťaži porota vyberie 6 laureátov – troch vo vekovej kategórii od 6 do 10 rokov, a troch vo vekovej kategórii od 11 do 15 rokov, ktorým budú udelené ceny špecifikované v pravidlách súťaže a diplomy.

Práce laureátov medzinárodnej súťaže budú prezentované vo forme výstavy počas XI. Varšavského seminára organizovaného Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky a využité na propagačné účely súvisiace s organizáciou osláv 25. výročia Poľska v systéme Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Súťaž prebieha v dvoch verziách – v poľskej a medzinárodnej.

Je potrebné oboznámiť sa s pravidlami súťaže. Súťažné práce spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom a osvedčením, ktoré tvoria prílohu k pravidlám súťaže, je potrebné poslať najneskôr do 15. júla 2017 (rozhoduje dátum pečiatky na pošte) na adresu:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
S dodatkom: Konkurs plastyczny „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce” – edycja międzynarodowa

Na všetky ďalšie otázky odpovie Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky prostredníctvom mailovej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Srdečne Vás pozývame, aby ste sa zapojili do súťaže!

 

Pravidlá súťaže v poľskom jazyku a v anglickom jazyku.

Pravidlá súťaže v slovenskom jazyku. Prihlasovací formulár a vyhlásenie zákonného zástupcu Účastníka súťaže je potrebné vyplniť v poľskom alebo anglickom jazyku.

FaLang translation system by Faboba