24.2. o 17.00 hod. Bratislava 

alt

Význam fenoménu umenia prvej polovice 20. storočia v abovskom regióne už čiastočne opísali a zhodnotili viacerí bádatelia. Táto problematika si však stále ešte žiada pozornosť a vzbudzuje záujem o nový výskum. Práve v jeho rámci sa o "košickej moderne" uvažuje v stredo- a celoeurópskych súvislostiach, a to s použitím viacerých súradníc ako: Európa v Košiciach, Košice v Európe; svetová vojna a metafyzika; (ťažké) zdomácňovanie mesta a hľadanie (súkromnej) Arkádie. Týmto spôsobom sa Michał Burdziński z Varšavskej univerzity usiluje prispieť k procesu dopĺňania a revidovania našich a univerzálnych dejín umenia.


Vstupné 2€.

Viac informácií: Bratislava, Slovenská národná galéria, Námestie Ľudovíta Štúra 4

www.sng.sk

FaLang translation system by Faboba