PROGRAM

 • Agata Lankamer: Nehanbi sa, malý chlapček / Piotr Socha: Autoportréty

  3. 6. – 27. 6. 26. 6. / 17:00 finisáž, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk     Agata Lankamer je študentka vroclavskej Akadémie umení na katedre maľby v multimediálnom ateliér u prof. Pawła Jarodzkého a ateliéri maľby pr…

  Fest Anča 2017

  29. 6. – 2. 7. Žilina, Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3 www.festanca.sk     Medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča v roku 2017 opäť predstaví najlepšie animované filmy z celého sveta a oboznámi svojich návštevníkov aj s vý…

  Socha a Objekt XXII.: Marcin Berdyszak

  30. 6. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút v Bratislave, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Medzinárodné podujatie Socha a Objekt XXI. predstaví tak ako každý rok v letných mesiacoch, už po dvadsiaty prvýkrát sochárske diela autorov z viacerých kr…

 • Fest Anča 2017

  29. 6. – 2. 7. Žilina, Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3 www.festanca.sk     Medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča v roku 2017 opäť predstaví najlepšie animované filmy z celého sveta a oboznámi svojich návštevníkov aj s vý…

 • Agata Lankamer: Nehanbi sa, malý chlapček / Piotr Socha: Autoportréty

  3. 6. – 27. 6. 26. 6. / 17:00 finisáž, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk     Agata Lankamer je študentka vroclavskej Akadémie umení na katedre maľby v multimediálnom ateliér u prof. Pawła Jarodzkého a ateliéri maľby pr…

  Socha a Objekt XXII.: Marcin Berdyszak

  30. 6. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút v Bratislave, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Medzinárodné podujatie Socha a Objekt XXI. predstaví tak ako každý rok v letných mesiacoch, už po dvadsiaty prvýkrát sochárske diela autorov z viacerých kr…

 • Potykajme si s Poľskom

  30. 6. / 13:00 – 20:00, Bratislava, Hlavné námestie www.polonia.sk     Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku pozýva na tradičné podujatie s názvom Potykajme si s Poľskom, počas ktorého budete mať možnosť ešte bližšie spozn…Aktuality