Kultúra a kultúrne inštitúcie
ninateka.pl Ninateka je projekt poľského Národného audiovizuálneho ústavu, ktorý obsahuje všetko, z čoho sa skladá súčasná audiovizuálna kultúra. Môžete tu násť: filmy, koncerty, video umenie, klasiku poľskej animácie a dokumentu, archív, operné a divadelné predstavenia či publicistické materiály.
ipn.gov.pl Oficálna internetová stránka poľského Ústavu pamäti národa
www.info.galerie.art.pl Zoznam galérií moderného umenia v Poľsku
www.museo.pl Rozsiahly zoznam múzeí v Poľsku
www.culture.pl Rozsiahly portál detailne zameraný na poľskú kultúru
www.pisf.pl Oficiálna stránka Poľského filmového ústavu
www.zgspp.pl Spolok poľských spisovateľov
www.filmpolski.pl Podrobná databáza poľských filmov, seriálov, hercov a filmárov
www.visegradgroup.eu Oficiálna stránka Vyšehradskej skupiny (Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko)
www.nina.gov.pl Národný audiovizuálny inštitút sa venuje prezentácii poľskej kultúry - staršej aj novej. Vznikol pre potreby digitalizácie, sprístupňovania a propagácie poľského audiovizuálneho dedičstva.
www.iam.pl Inštitút Adama Mickiewicza propaguje poľskú kultúru v zahraničí
www.e-teatr.pl E-teatr - Množstvo zdigitalizovaných poľských divadelných dokumentov vo virtuálnom archíve
www.instytutksiazki.pl Knižný inštitút - všestranné informácie o poľskej literatúre, novinky, podpora pre vydávanie prekladov z poľštiny do všetkých jazykov
www.instytut-teatralny.pl Množstvo podrobných a zaujímavých informácií o poľskom divadle
pl.plsk.eu Program cezhraničnej spolupráce - Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013 Hlavným cieľom programu je upevnenie poľsko-slovenskej spolupráce a trvalý rozvoj pohraničného územia.
www.cyfrowemuzeum.stary.pl Digitálne múzeum tvorí zdigitalizovaný materiál histórie Starého divadla v krakove. Predmetom digializácie boli obrázky z predstavení a skúšok, projekty výzdoby a kostýmov, plagáty a iné dokumentačné obrázky a fotky.
zarzadzaniekultura.pl Virtuálne múzeá Malopoľského regiónu - z akéhokoľvek miesta na svete, 24 hodín denne a bezplatne môžete virtuálne poznávať objekty 35 múzeí malopoľského regiónu. K dispozícii je 700 zdigitalizovaných muzejných objektov.
Noviny a časopisy
www.dwutygodnik.com Dwutygodnik je internetový časopis, ktorý je zameraný na kultúru. Vo svojom hľadáčiku má divadlo, film, literatúru, operu, hudbu a vizuálne umenie, ako aj rozhovory a články o filozofii, sociológii a digitálnej kultúre.
www.jazzforum.com.pl Populárny poľský časopis venovaný džezu v širokom európskom kontexte
wyborcza.pl Gazeta Wyborcza je 2. najčítanejší denník v Poľsku a jeden z najvplyvnejších a navýznamnejších tlačových orgánov v Poľsku
www.polityka.pl Polityka, najčítanejší poľský týždenník s intelektuálnym, sociálno-liberálnym profilom
www.przekroj.pl Przekrój, najstarší stále vychádzajúci poľský týždenník (zal. 1945), sústreďujúci sa na sociálne, politické a kultúrne aktuality z Poľska aj zo sveta
www.tygodnikpowszechny.pl Tygodnik Powszechny, katolícky spoločensko-kultúrny týždenník
www.newsweek.pl Newsweek Polska, poľské vydanie amerického týždenníka
www.ruchmuzyczny.pl Ruch Muzyczny, dvojtýždenník o hudbe
www.film.com.pl Film, recenzie filmov, rozhovory s hercami, správy z filmových festivalov a iné
www.kino.org.pl Kino, filmový týždenník o všetkých aspektoch sveta filmu a kinematografie
architektura.muratorplus.pl Architektura – Murator, mesačník pre architektov
www.dialog.waw.pl Dialog, divadelný mesačník venovaný súčasnej dráme
www.literaturanaswiecie.art.pl Litetratura na świecie, literárny mesačník
katalog.czasopism.pl Nowe Książki, literárny mesačník venovaný najmä recenziám nových kníh
www.okis.pl Odra, spoločensko-kultúrny mesačník
www.teatr-pismo.pl Teatr, divadelný mesačník
www.wiez.pl Więź, katolícky spoločensko-kultúrny mesačník
www.miesiecznik.znak.com.pl Znak, spoločensko-kultúrny mesačník
tekstydrugie.pl Teksty Drugie, dvojmesačník Výskumného inštitútu literatúry PAN, venovaný teórii literatúry, kritike a interpretácii
www.przegladpolityczny.pl Przegląd Polityczny, intelektuálny časopis so širokým záberom tém zo spoločenského, kultúrneho a politického života
www.zeszytyliterackie.pl Zeszyty Literackie, umelecko-literárny štvrťročník
www.konteksty.pl Konteksty, časopis venovaný kultúrnej antropológii, etnografii a umeniu
www.karta.org.pl Karta, historický časopis
magazynwpunkt.pl W Punkt je prvým spoločensko-politickým časopisom v Poľsku, ktoré je určené pre mobilné zariadenia. Časopis sa zaoberá spoločenskými témami najmä v tematickom trojuholníku spoločnosť – technológie – hodnoty. V časopise tiež môžete nájsť články zaoberajúce sa medzigeneračným dialógom, či politickými, kultúrnymi a obchodnými záležitosťami.
Tygodnik Powszechny: Košice EHMK 2013 Tygodnik Powszechny priniesol poľským čitateľom ako jediné periodikum v Poľsku rozsiahly náhľad na Košice ako Európske hlavné mesto kultúry 2013 s názormi rôznych zaujímavých ľudí.
Médiá
www.slovaksport.tv Slovak sport je slovenský portál prinášajúci online prenosy zo športových podujatí a zápasov. V ponuke je tiež najvyššia poľská futbalová liga - Ekstraklasa.
wolnelektury.pl Projekt Wolne Lektury vedie nadácia Nowoczesna Polska. Cieľom projektu je sprístupnenie a zdigitalizovanie všetkých diel poľských autorov
www.polskieradio.pl Poľský rozhlas s možnosťou počúvania online aj z archívu. Na výber 4 kanály.
www.szukajwarchiwach.pl/ Internetový portál, ktorý obsahuje informácie o archívnom bohatstve uchovanom v štátnych archívoch v Lubline a Poznani. K nahliadnutiu sú rovnako digitálne kópie niektorých materiálov z týchto archívov ako aj iných.
Školy a štúdium v Poľsku
szkoly.info.pl Katalóg základných, stredných a vysokých škôl, vyhľadávač podľa miesta, stupňa a odboru
buwiwm.edu.pl Inštitúcia pre uznávanie vzdelávania, medzinárodné výmeny, vydáva aj certifikáty z poľštiny pre cudzincov
buwiwm.edu.pl/certyfikacja Informácie o certifkátoch z poľštiny pre cudzincov
varia-course.com/ Poľské jazykové centrum Varia v Krakove ponúka kurzy poľského jazyka pre zahraničných uchádzačov.
www.euraxess.pl Euraxess je internetový portál zameraný na ponuku výskumných pobytov v Poľsku.
polishhighfliers.pl Polish Highfliers - ako naznačuje názov, stránka venovaná ambicióznym a ctižiadostivým osobám, ktoré svojou výskumnou prácou posúvajú hranice vedy a techniky.
www.studyfun.pl/ Rozsiahly internetový portál s detailnými inforáciami o štúdiu v Poľsku ponúka všetky potrebné informácie zahraničným študentom zaujímajúcim sa o poľské vysoké školy, akadémie a univerzity.
Ambasády, zahraničné a vládne inštitúcie
www.mzv.sk/varsava Oficiálna stránka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Poľsku
www.nauka.gov.pl Oficiálna stránka poľského Ministerstva vedy a vysokého školstva
www.msport.gov.pl Oficiálna stránka poľského Ministerstva športu a turistiky
www.msz.gov.pl Oficiálna stránka poľského Ministerstva zahraničných vecí
bratyslawa.msz.gov.pl Oficiálna stránka Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku
polski.msz.gov.pl Stránka o lektorátoch poľského jazyka vo svete; štúdiu poľského jazyka a kultúry; kurzoch, ktoré ponúkajú poľské inštitúty a mnoho iných informácií.
Poľské inštitúty vo svete
www.polnisches-institut.at Rakúsko – Viedeň
www.culturepolonaise.eu Belgicko – Brusel
www.instpol.by Bielorusko – Minsk
www.institutpolski.org Bulharsko – Sofia
www.polskyinstitut.cz Česká republika – Praha
www.institutpolonais.fr Francúzsko – Paríž
www.culturapolaca.es Španielsko – Madrid
www.polishinstitute.org.il Izrael – Tel Aviv
www.lenkukultura.lt Litva – Vilnius
berlin.polnischekultur.de Nemecko – Berlín
www.polnisches-institut.de Nemecko – Düsseldorf
www.leipzig.polnischekultur.de Nemecko – Lipsko
www.newdelhi.polemb.net India – Naí Dillí
www.ipol.ru Rusko – Moskva
www.polinst.ru Rusko – Sankt Peterburg
www.culturapoloneza.ro Rumunsko – Bukurešť
www.polishculture-nyc.org USA – New York
www.polskainstitutet.se Švédsko – Štokholm
www.polinst.kiev.ua Ukrajina – Kijev
www.polinst.hu Maďarsko – Budapešť
www.polishculture.org.uk Veľká Británia – Londýn
www.istitutopolacco.it Taliansko – Rím
pl.instytut-polski.org Japonsko – Tokio
Zápisy na Zozname UNESCO - výber
krakow.pl Historické centrum Krakova
kopalnia.pl Soľná baňa vo Wieliczke
auschwitz.org.pl Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau
deby.bialowieza.pl, bpn.com.pl Białowieský prales (spoločný zápis Poľska a Bieloruska)
e-warsaw.pl Historické centrum Varšavy
zamosc.pl Staré mesto Zamości
zamek.malborkcom.pl Križiacky zámok v Malborku
torun.pl Stredoveký mestský architektonický súbor v Toruni
kalwaria.eu Kalwaria Zebrzydowska
halaludowa.wroc.pl Hala Stulecia vo Vroclave
whc.unesco.org/en/statesparties/pl Plný zoznam poľských zápisov na Zozname svetového a prírodného dedičstva UNESCO
Informácie o Poľsku
www.poland.gov.pl Oficiálna stránka o Poľsku
www.polskieszlaki.pl Turistické informácie o Poľsku a poľských turistických cestách
www.polskaturystyka.pl Horská a pešia turistika v Poľsku
www.krakow.pl/otwarty_na_swiat Krakov otvorený pre svet - informačný partnerský portál o Krakove v kontexte medzinárodných vzťahov
FaLang translation system by Faboba