Iné

27. 6. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.upn.gov.sk     Tradičný cyklus diskusných večerov, ktoré organizuje Ústav pamäti národa, predostrie na júnovom stretnutí tému 40. výročia prvej pápežskej cesty Jána Pavla II. do Poľska (2. – 10. júna 1979), keď poľský Svätý Otec navštívil Varšavu, Gniezno, Čenstochovú, Kalwariu Zebrzydowskú, Wadowice, Krakov a bývalý nemecký nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz. Návšteva mala veľký význam nielen pre slobodu cirkvi v Poľsku, ale sa tiež nepriamo pričinila k znovuzískaniu plných demokratických slobôd Poľska. V diskusii vystúpi Dr. Rafał Łatka z poľského Inštitútu národnej pamäti.

10. 9. / 13:00 – 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Keďže v tomto roku pripadá 75. výročie ako Slovenského národného povstania, tak aj Varšavského povstania, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, Poľský inštitút v Bratislave, Ústav pamäti národa a poľský Inštitút národnej pamäti pripravili pre historikov odborný seminár venovaný 75. výročiu Varšavského povstania a Slovenského národného povstania. Jeho súčasťou bude aj projekcia fabularizovaného dokumentu Cudzinci vo Varšavskom povstaní (Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim, rež. Małgorzata Brama, 2018, 40 min.). Vstup na pozvánky.

18. 9. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   V druhej polovici septembra sa v Poľskom inštitúte uskutoční stretnutie spojené s projekciou filmu ako uctenie si pamiatky poľského kňaza a bývalého rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeusza Zasępu. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ i publicista, ktorý sa zaoberal teóriou masmediálnej komunikácie. Neustále sa snažil o budovanie pozitívnych poľsko-slovenských vzťahov. Na stretnutí bude premietnutá dokumentárna snímka Pán rektor – Tadeusz Zasępa režiséra Matúša Demka (2017, 59 min.), s ktorým sa po premietaní uskutoční diskusia.

26. 9. / 9:00 – 18:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Pod záštitou Slovensko-poľskej komisie humanitných vied sa bude konať bilaterálna konferencia na tému priebehu udalostí roku 1989 a ich dôsledkov v Poľsku a v Československu (Slovensku). Predmetom budú najzávažnejšie procesy, udalosti a osobnosti, ktoré mali podiel na páde komunizmu a začiatku demokratických zmien v oboch krajinách. Súčasťou konferencie bude premietanie dokumentárneho filmu Stredná Európa ide na slobodu (Europa Środkowa idzie na wolność, 2012, 54 min.) režiséra Mirosława Jasińského. Vstup na pozvánky.

26. – 27. 9. Bratislava, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1 www.lingvafest.sk   LingvaFest’2019 je druhý ročník medzinárodného jazykového festivalu na Slovensku. Festival sa koná pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý každoročne pripadá na 26. septembra, no taktiež aj pri príležitosti toho, že rok 2019 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok domorodých jazykov. Medzi stánkami nebude chýbať ani Poľsko zastúpené Poľským inštitútom v Bratislave. V našom stánku získate okrem iného informácie o možnostiach štúdia poľského jazyka v rámci polonistických programov na Slovensku. Súčasťou festivalového programu budú prednášky, jazykové rýchlokurzy, tvorivé dielne či zaujímavý kultúrny program.

28. 9. Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.bielanoc.sk   Biela noc premení ulice Bratislavy už po piaty rok na magickú nočnú prechádzku súčasným umením, svetlom a ilumináciami. Aktuálny ročník festivalu ponúkne aj mnohé sprievodné podujatia, a jedným z nich bude prednáška zoskupenia umelcov z krajín V4, ktorí predstavia Ziggurat Project (www.zigguratproject.com). Prednáška bude zameraná na poľský výskum, ktorý sa zaoberá neuropsychológiou umelca počas umeleckého výkonu.

FaLang translation system by Faboba