Iné

15. 12. 2016 / 16:30

Oslávte 157.výročie narodenia L. L. Zamenhofa! Program večera:
- História esperanta v Bratislave
- Venované pamiatke Magdy Šaturovej
- Predstavenie nových knižných titulov
- Ako sa úspešne učiť jazyky
- Recenzia almanachu "Prilingve en Nitro" (O jazykoch v Nitre)
- 101. Svetový kongres esperanta (UK 2016), Nitra
- Aktuálne o esperante – čo priniesol rok 2016, čo nás čaká v roku 2017?
- Hudobný program
- Občerstvenie, voľná diskusia

PS: Počas podujatia bude prístupná aj predajná výstava esperantských kníh, slovníkov, učebníc, hudby a pod.

10. – 13. 2. Bratislava, Galéria Satelit, Kollárovo nám. 10; Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.skill-drill.com Skill Drill je projekt, ktorého cieľom je vytvoriť prototyp vzdelávania v oblasti vývoja digitálnych hier a poskytnúť možnosti pre budúce systematické vzdelávanie mladých talentovaných ľudí v oblasti tvorby a vývoja hier. V projekte sa predstavia aj predstavitelia varšavského štúdia 11 Bit Studios – tvorcovia takých hier ako Anomaly: Warzone Eart či This War of Mine – ktorí ponúknu pohľad na poľské skúsenosti pri projektovaní počítačových hier. Pre viac informácií sledujte presný program workshopu na stránke Skill Drill a našej webstránke.

11. 02. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27
Stretnutie bude v angličtine

Jedinečná prezentácia marketingovej kampane hry This War of Mine. Tvorcovia hry predstavia celú marketingovú a komunikačnú stratégiu a jej realizáciu počas trvania hry. Stretnutie pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o herný priemysel.

11 bit studios je spoločnosť zaoberajúca sa vývojom hier, ktorá sídli vo Varšave. Spoločnosť bola založená 11. septembra 2010 a v súčasnosti zamestnáva 30 ľudí. Cieľom spoločnosti je vytvoriť hry vhodné pre zdatných hráčov ale aj príležitostných milovníkov počítačových hier. Tvorcovia sa snažia zjednodušiť dostupnosť hier cez digitálnu distribúciu. 11 bit studios tvorí hry pre všetky hracie platformy vrátane konzolí, počítačov a prenosných zariadení.

Podujatie pripravené v spolupráci s Pixel Federation a Slovenské centrum dizajnu Viac Info  

2. 3. / 10:00 – 14:00 Poľský inštitút, Nám. SNP 27, Bratislava www.usvl.sav.sk Vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou skúma, ako sa na výskumných procesoch a ich ďalšom sprostredkovaní širokej odbornej i laickej verejnosti podieľajú (audio)vizuálne kódy, komunikácia na sociálnych sieťach, on-line časopisy a pod. Na kolokviu sa zúčastnia odborníci z Poľska (prof. Krzysztof Olszewski, Akadémia umení vo Varšave, Dr. Lucyna Spyrka, Sliezska univerzita v Katoviciach, Dr. hab. Andrzej Adamski, Rzeszowská univerzita v Rzeszówe, Dr. Dominika Narożna, Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani, Dr. Mariusz Pisarski), z Českej republiky (Dr. Jana Kostincová, Univerzita Hradec Králové) a zo Slovenska (prof. Peter Sýkora, UCM Trnava, Dr. Jana Tomašovičová, UCM Trnava, Dr. Zuzana Husárová, PFUK Bratislava, Dr. Bogumiła Suwara, USL SAV Bratislava). Vstup na kolokvium, ktoré organizuje Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave, je na pozvánky.

Bratislava 23. 3. / 17:30 Univerzitná knižnica, Ventúrska 11 www.bratyslawa.msz.gov.pl/sk   Aký obraz by sme uvideli, keby sme sa pozreli na súčasné slovensko-poľské vzťahy od roku 1993? Ako Poľsko prijalo vznik nezávislého Slovenska a ako si Slovensko nanovo usporiadalo vzťahy so severným susedom? Odpovede na uvedené otázky nám poskytuje publikácia „Súčasné slovensko-poľské vzťahy", ktorá vznikla z iniciatívy Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave a Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Je to prvý tohto druhu sprievodca rôznymi oblasťami poľsko-slovenských vzťahov. V publikácii nájdete príspevky venované politickej, hospodárskej, obrannej, energetickej, cezhraničnej spolupráci a spolupráci v oblasti  dopravy, ale aj spoločným aktivitám v rámci Európskej únie alebo v oblasti východnej politiky. Zoznam uvedených oblastí nie je vyčerpávajúci, je to autorský výber analytikov Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Bratislave (RC SFPA) a Centra východných štúdií vo Varšave (OSW), ktorí chceli priblížiť priestor ich záujmu a pôsobenia širšej verejnosti. Treba zdôrazniť, že každý príspevok napísali spoločne poľský a slovenský autor, čo si samo osebe vyžaduje značnú mieru vzájomnej dôvery a porozumenia, ktoré sú v zahraničnej politike neoceniteľné. Za pozornosť stojí, že táto výnimočná publikácia sa súčasne objavuje na poľskom aj na slovenskom trhu.   Prezentácie publikácie sa za slovenskú stranu zúčastnia riaditeľ RC SFPA Alexander Duleba a analytici SFPA Vladimír Bilčík, Samuel Goda a Tomáš Strážay. Poľskými účastníkmi prezentácie budú: veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike Leszek Soczewica a analytici OSW vo Varšave Mateusz Gniazdowski a Jakub Groszkowski. Stretnutie, ktoré sa bude konať 23. marca 2017 o 17:30 v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice (ul. Ventúrska 11, Bratislava), moderuje redaktor denníka Postoj Jaroslav Daniška. Podujatie sa koná v slovenskom jazyku.

Bratislava 29. 3. / 17:00 Poľský inštitút, Nám. SNP 27   Možno ste si zvykli na jeho hudobný sprievod a krátke komentáre ku klavírnym vstupom na doterajších večeroch programu Polslovo. V marcovom pokračovaní cyklu však spoznáme hudobného hosťa aj z ďalšej strany. Marián Fox Lucký je vyštudovaný psychológ, ale tvorivosť ho sprevádza celý život. Najskôr tá divadelná na doskách Trnavského divadla, po pätnástich rokoch a po nežnej revolúcii ju vymenil za tvorivosť riadiacu (Ministerstvo kultúry, Divadelný ústav a i.). Napokon sa po dobu desiatich rokoch prihováral poslucháčom Rádia Devín ako publicista a moderátor.

19. 03 .2017/ 10:00 Stará tržnica Nám. SNP 25 81101 Bratislava Prichádza nové jarné vydanie tohto podujatia. Čakať na vás bude široká ponuka udržateľných a ohľadupných vegánskych špecialít bez živočíšnych výrobkov. Ochutnať môžete všetko od zdravých rastlinných jedál, cez tradičné jedlá vo vegánskom šate, až po neodolateľný vegánsky junk food. Taktiež pre vás bude pripravený pestrý celodenný program s prednáškami, kuchárskymi show, infostánkami, DJs a premietaniami. 13:00-14:45 Alicja Czerwińska
(Otwarte Klatki, Poľsko, prednáška)
V rámci programu sa Vám predstaví aj Alicja Czerwińska z Poľskej organizácie Otwarte Klatki (Otvorené Klietky), kde začínala ako dobrovoľníčka v roku 2014 a momentálne v organizácii pôsobí na plný úväzok ako koordinátorka kampaní, médií a dobrovoľníkov/čok. Svoju prácu dobrovoľníčky pomáhajúcej zvieratám začala tým, že pomáhala domácim miláčikom bez domova. Niektorí títo miláčikovia s ňou zostali doteraz. Predtým ako sa pridala k organizácii Otwarte Klatki, mala niekoľko rokov svoju vlastnú lokálnu organizáciu s názvom Vege Inicjatywa. Táto organizácia sa zameriavala najmä na vzdelávanie spotrebiteľov (ako aj školopovinných detí) v oblasti veľkochovov a propagovala vegánske stravovanie.
Alicjia nám porozpráva o tom, ako aktivisti/ky za práva zvierat často majú problém zlúčiť bežné denné aktivity ako práca, štúdium či súkromné veci nakoľko tu významnú úlohu zohráva čas. Pracovať pre zvieratá na plný úväzok sa preto môže zdať ako splnený sen pre každého milovníka zvierat. Je to perfektné zamestnanie, ktoré nám prináša naplnenie, alebo je ešte ťažšou úlohou priniesť merateľné výsledky? Stáva sa naša vášeň našou prácou, alebo je to práve naopak?

Bratislava 3. 4. / 18:00Poľský inštitút
Nám. SNP 27   Každodenná spoločenská a politická situácia dokazuje, že prítomnosť siaha do histórie, ktorá má výrazný vplyv nielen na pochopenie iných ľudí, ale najmä na pochopenie nás samých. Buduje totiž identitu spoločnosti, no často sa stáva príčinou zásadných rozdelení a rozdielov. Existuje teda potreba nejakým spôsobom usporiadať naše historické myslenie? Má sa štát zúčastňovať tohto procesu, a prečo? Odpovede na tieto otázky budú hľadať naši hostia – prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB a Dr. Paweł Ukielski, zástupca riaditeľa Múzea Varšavského povstania, ktorí budú analyzovať príklady z diania v Poľsku a na Slovensku. Stretnutie, ktoré sa bude konať 3. apríla 2017 o 18h v Poľskom inštitúte v Bratislave (Nám. SNP 27) bude moderovať Mgr. Juraj Marušiak, PhD. z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied.

20. 4. / 17:00, Bratislava ,Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.upn.gov.sk     Tradičný cyklus diskusných večerov, ktoré organizuje Ústav pamäti národa, predostrie na aprílovom stretnutí tému procesu s Jozefom Tisom, prezidentom Slovenského štátu (1939 – 1945). Pozvaní odborníci budú diskutovať najmä o polemikách týkajúcich sa procesu s Jozefom Tisom a inými vedúcimi osobnosťami Slovenského štátu, ktoré v súčasnosti vznikajú aj po sedemdesiatich rokoch od tohto procesu.

26. 4. / 20:20, Bratislava, Cafe Berlínka www.pechakucha.sk   Pecha Kucha Night Bratislava pravidelne predstavuje umelcov, architektov, dizajnérov a ďalších zaujímavých tvorcov. Každý z nich počas večera priblíži svoju prácu vo výstižnom a dynamickom formáte 20 obrázkov po 20 sekúnd. Tridsiate siedme pokračovanie bude v spolupráci s festivalom [fjúžn] zamerané na umelcov, ktorí pochádzajú z iných krajín a kultúr, no dlhodobo pôsobia na Slovensku a v ostatných krajinách V4, preto sa môžete tešiť aj na hosťa Jaimea Gaztelu, španielskeho architekta pôsobiaceho vo Varšave. Na podujatí predstaví projekty svojho architektonického štúdia Infiniski a James&Mau zamerané na špecifický dizajn a bioklimatickú architektúru, špeciálne bývanie v domoch z kontajnerov. Rezervácie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak19187c87b6d62ad5c6028bf902d26af6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy19187c87b6d62ad5c6028bf902d26af6 = 'info' + '@'; addy19187c87b6d62ad5c6028bf902d26af6 = addy19187c87b6d62ad5c6028bf902d26af6 + 'pechakucha' + '.' + 'sk'; var addy_text19187c87b6d62ad5c6028bf902d26af6 = 'info' + '@' + 'pechakucha' + '.' + 'sk';document.getElementById('cloak19187c87b6d62ad5c6028bf902d26af6').innerHTML += ''+addy_text19187c87b6d62ad5c6028bf902d26af6+''; .

9. 5. / 10:00 – 22:00, Bratislava, Hlavné námestie Deň Európy spoluorganizovaný bratislavským zoskupením zahraničných kultúrnych a diplomatických inštitúcií EUNIC je oslavou mieru a jednoty v Európe. V rámci kultúrno-vzdelávacieho programu na Hlavnom námestí v Bratislave vystúpia základné umelecké školy a súbory. Tešiť sa môžete aj na interaktívne hry a súťaže o zaujímavé ceny. Návštevníci budú mať možnosť stretnúť sa s občianskymi mimovládnymi organizáciami a zahraničnými inštitúciami, v rámci ktorých bude mať Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku a Poľský inštitút v Bratislave spoločný stánok s množstvom propagačných materiálov o Poľsku, poľskej kultúre a najvýznamnejších historických pamiatkach.

FaLang translation system by Faboba