Korczak a jeho dielo

„Janusz Korczak (1878-1942, vlastným menom Henryk Goldszmit) je známou postavou, aj keď možno nie dosť známou. Bol všestranná osobnosť, autor literárnych a publicistických diel, rozpráv z oblasti výchovy a – vychovávateľ. Povolaním bol lekár, vyštudoval Lekársku fakultu Varšavskej univerzity a vďaka záujmu a vlastnému úsiliu sa stal pedagógom a detským psychológom. V jeho životopise sa vždy zdôrazňuje, že bojoval za práva detí a za formovanie ich osobnosti. Bol spoluzakladateľom a dlhoročným riaditeľom židovského Domu sirôt vo Varšave (30 rokov). Aj tu zaviedol vlastný výchovný systém, ktorý propagoval rôzne formy sociálnej aktivizácie dieťaťa. Jeho činnosť v tejto oblasti ešte pred prvou svetovou vojnou bola neobvykle inovátorská. Pokračoval v nej v medzivojnovom období prostredníctvom spolupráce s časopismi W słońcu a Szkoła specjalna. Viedol tiež experimentálny časopis Mały Przegląd. Zomrel v koncentračnom tábore v Treblinke, kam dobrovoľne sprevádzal svojich chovancov zo židovského Domu sirôt vo varšavskom gete.
Tvorba Janusza Korczaka a jeho osoba ako námet na ilustráciu sa ukázali byť umelecky veľmi zaujímavé, dôkazom čoho sú aj výsledky tvorivých dielní v Krasnobrode. Zúčastnilo sa na nich okolo štyridsať umelcov, spolu s poprednými svetovými ilustrátormi dnes už preslávenej poľskej školy ilustrácie, spolu s profesorom Januszom Stanným, ktorý prevzal záštitu nad týmto podujatím a spolu s J. Wilkońom, Z. Witwickým, K. Michałowským, K. Lipka-Sztarbałło, B. Orlińským, F. Maśluszczakom, R. Strentom, M. Nowińským, J. Bohdanowiczom a celým radom mladých rozvíjajúcich sa umelcov. V mnohých ich prácach môžeme pozorovať ponor do rozprávkovej atmosféry akoby z básní B. Leśmiana, ktorá v sebe spája rozprávkovú fantastiku a grotesku so svetom prírody. A ilustrované diela – predovšetkým Kráľ Maťko prvý, asi najznámejšia postavička z Korczakovho pera, ktorá bola spopularizovaná aj filmovým spracovaním z roku 1958, ďalej ten istý Kráľ Maťko na opustenom ostrove, Kajtuš čarodejník a iné Korczakove diela ako Bankrot malého Džeka, Keď budem znovu malý, Dieťa salónov, diela ešte spred prvej svetovej vojny Jožkovia, Jankovia a Ferkovia a Moškovia, Joskovia, Srulovia, napokon Sláva, Tvrdohlavý chlapec, Láry-Fáry, Spoveď motýľa aleo Tri Herszkove výpravy. Takisto samotná osoba Janusza Korczaka, jeho portrét, ako aj jeho Pamätník písaný vo varšavskom gete, boli inšpiráciou pre umelcov. Vďaka tomu teraz môžeme obdivovať množstvo vynikajúcich ilustrácií.“

Janusz Odrowąż-Pieniążek, z úvodu ku katalógu výstavy


„Portrét ozajstného človeka možno maľovať jazykom hudby, poézie, umenia – obrazom, kresbou. Zakaždým je tento portrét výsledkom prežitého stretnutia s ozajstným človekom a tiež inšpiráciou pre poznávanie a priblíženie sa k takému človeku.
Tak možno poznávať a priblížiť sa aj k Januszovi Korczakovi.
Ešte žijú tí, ktorí sa s ním stretli za jeho života, ktorí rôznym spôsobom dali alebo dávajú na známosť, ako on ovplyvnil ich život, ich životné rozhodnutia. Táto skupina je – z pochopiteľných, časových dôvodov – čoraz menšia.
Ale existuje aj veľká skupina v Poľsku aj v zahraničí, ktorá sa stretáva s Korczakom cez jeho diela a knihy o ňom. Táto skupina rozhoduje o sile korczakovského hnutia, ktoré zachováva pamiatku Starého doktora a snaží sa uviesť do života jeho myšlienky. Tak realizujú Korczakovo želanie, napísané ku koncu jeho života: „Nie seba túžim zachovať, ale myšlienky moje.“
Ostáva nám ešte skupina tých, ktorí sa stretnú s pamätníkom, obrazom, kresbou Korczaka. A toto stretnutie sa môže zakončiť otázkou: kto je ten človek, ktorého tak veľa ľudí chcelo zvečniť, ktorý toľkých inšpiroval k tvorbe, akých hodnôt je on symbolom, vyjadrením? A tieto otázky môžu viesť až k úvahám o systéme hodnôt – dnes takých vzácnych, a súčasne takých cenných a potrebných – ako láska k dieťaťu, uznanie jeho práva na úctu, ako schopnosť viesť s dieťaťom rozhovor, započúvať sa do jeho potrieb, ako tolerancia, umenie odpúšťať, ako viera v dobro – napriek všetkému – napriek rozmáhajúcemu sa zlu, ako zdôrazňovanie pocitu zodpovednosti dospelých za svet, v ktorom dieťa vyrastá.
Všetky tieto hodnoty nájdeme v Korczakovom živote a jeho dielach. Treba a hodno ich nájsť.
Rozmýšľanie o nich a uvádzanie ich do života môže mať veľmi veľký spoločenský a kultúrny význam, môže zmeniť chuť, kolorit našej súčasnej, sivej existencie.
Preto je taká dôležitá výstava a album kresieb inšpirovaných životom a dielom Janusza Korczaka, čítaním jeho kníh. Ilustrácie najlepších umelcov súčasne ukazujú, akou nevyčerpateľnou studnicou inšpirácie môžu tieto knihy byť.
Želám vám pekné stretnutia so Starým doktorom a tými, ktorí pred nami rozprestreli bohatstvo vlastných umeleckých ideí a zážitkov.“

Jadwiga Bińczycka, predsedníčka Poľského spolku J. Korczaka, z úvodu ku katalógu výstavy

 


FaLang translation system by Faboba