Bartek Otocki je poľským umelcom, ktorý sa venuje maľbe a fotografii. Pochádza z Lodže, kde aj vyštudoval Akadémiu krásnych umení. Doktorský titul získal na univerzite v Poznani. Od roku 2004 vystavuje po celom Poľsku a je nositeľom významných poľských umeleckých ocenení.

Cez projekt Alchémia ilúzie máme možnosť nazrieť na inú skutočnosť, ktorá je nejasná a hmlistá. Otocki v tomto maliarsko-fotografickom projekte počítačovo pretvára renesančné portréty.Okrem Alchémie ilúzie budeme mať možnosť uvidieť niekoľko diel z najnovších autorových cyklov.

 

Otvorený archív je súbor prezentácií s rôznorodou tematikou za využitia tradičných olejových a akrylových obrazov na plátne. Ich koexistencia je príkladom toho, ako sa digitálne techniky zobrazovania môžu využiť na projekciu klasických, ručne vyrobených obrazov. Prezentované témy sú rôzne, napr. transformácia pornografie, skrytá geometrická farebná štruktúra v dielach svetových klasikov maľby či deštruktívne privlastňovanie vizuálnej sféry modernými technológiami. Časť prezentácie bola vytvorená pomocou špeciálne skonštruovaného prístroja na projekciu obrazov.

Cyklus U-96 vznikol pri fotografovaní neveľkých fragmentov reprodukcie prímorských obrazov rôznych autorov so 100mm makro objektívom. Išlo najmä o obrazy o estetike, ktorá sa takmer dotýka gýču. Takto získané fotografie s nízkou hĺbkou ostrosti fotografie, navyše rozmazané  a rozostrené, boli následne ďalej upravené v programe Photoshop. Nakoniec vznikol súbor prímorských krajiniek, ktoré neraz hraničili s abstrakciou.

Cyklus Skrytý kód spočíva v získaní skrytej geometrickej farebnej štruktúry pomocou jednoduchého triku v programe Photoshop. Táto štruktúra je príznačná pre akýkoľvek dvojrozmerný obraz. V tomto konkrétnom prípade boli pretvorené diela svetových maliarov: Cézanna, Braquea, Richtera a iných.

Cyklus Goodbye! je pesimistickou víziou významných maliarskych diel postupne pohltených rozmazaným zdigitalizovaným svetom, ktorý je v tomto prípade reprezentovaný horizontálnou a vertikálnou neostrosťou.

Kým Skrytý kód môže naznačovať náhodu usporiadania – analógového a digitálneho, tak Goodbye! naznačuje postupné deštruktívne privlastňovanie si vizuálnej sféry modernými technológiami.

Cyklus Underworld je inšpirovaný do značnej miery prácami autora zo série Fantómové obrazy. Tieto práce sú svojim spôsobom hľadáčikom či optickým rozhraním. Ide o pokus preniknúť do inej skutočnosti, ktorá sa v tejto konkrétnej vizualizácii zdá byť už „za“ povrchom plátna. Takýto pohľad je dlhotrvajúcim procesom, a jeho odhaľovanie je s určitosťou útržkovité, zahmlené a rozmazané.

Cyklus Vášeň mal byť najprv časťou väčšej zbierky prác týkajúcej sa živlov, ale nakoniec sa stal samostatným cyklom. Je pokusom o vytvorenie „horiaceho“ obrazu, ktorý sa odvoláva na široko chápané mytologické/náboženské vnímanie pojmu pekla.

Cyklus Abstrakcia – Relaxácia je projektom veľkoformátových abstraktných obrazov, ktoré vznikajú zvyčajne ako mutácie prechodných foriem ostatných cyklov.

Cyklus Štylistický generátor je dôkazom toho, ako ľahko možno pomocou grafického programu vykonať štylisticky súvislé vizuálne systémy. Pre mnoho autorov bol kedysi individuálny maliarsky štýl cieľom samým v sebe, dnes ich správne použitý počítač vyrába sériovo.

Cyklus Replikácia je pokusom práve o transformáciu pornografie, ktorá sa pohybuje na hranici spoznania častí ľudského tela a sexuálneho aktu. Pôvod zdrojového materiálu sa dá vytušiť, avšak výsledný efekt má charakter skôr humanoidný ako ľudský.

FaLang translation system by Faboba