Tento deň, ktorý oslavujeme 2. mája, ustanovil Sejm Poľskej republiky v roku 2002. Za touto iniciatívou stálo uznanie stáročnej snahy, práce a príspevku poľských diaspór a Poliakov žijúcich v zahraničí k znovuzískaniu nezávislosti Poľska, ako aj uznanie vernosti a spätosti s poľskosťou a pomoci vlasti v tých najťažších momentoch.

 

Podľa údajov poľského Ministerstva zahraničných vecí, počet Poliek a Poliakov, ako aj osôb poľského pôvodu žijúcich v zahraničí, predstavuje aktuálne 20 miliónov ľudí. Vďaka nim sa s poľskými symbolmi a tradíciami môžete stretnúť aj v tých najodľahlejších zákutiach sveta.

 

Táto skupina ostáva už roky jedným z najvýznamnejších adresátov poľskej zahraničnej politiky. Minister Jacek Czaputowicz vo svojom exposé v roku 2019 hovoril aj o šanci na aktívnu propagáciu poľských záujmov vďaka prítomnosti početnej poľskej spoločnosti v zahraničí, pričom zdôraznil, že „politika týkajúca sa poľských diaspór musí byť – nato, aby priniesla želané ovocie – nielen určená pre poľské diaspóry, ale musí sa uskutočňovať najmä s jej účasťou“.

 

Dnešné poľské diaspóry a Poliaci žijúci v zahraničí predstavujú nielen potomkov emigrantov z 19. storočia a utečencov, ktorí utiekli pred vojnou, ale aj ďalšie pokolenia dávnych poľských občanov, ktorí ostali na východnom pohraničnom území, vtedajších disidentov s rodinami či emigrantov cestujúcich za prácou. Bez ohľadu na dôvod opustenia krajiny si tieto osoby uchovali pamiatku na Poľsko, kultivujú jeho tradície a podporujú ho.

 

V tento výnimočný deň má poľský štát príležitosť vyjadriť svoju vďaku poľskému spoločenstvu na celom svete za jeho vernosť a spätosť s Poľskom a poďakovať sa za neustálu prácu v prospech spoločného dobra.

 

Pri príležitosti dnešného sviatku si môžete pozrieť a vypočuť gratuláciu ministra Jaceka Czaputowicza adresovanú poľským diaspóram a Poliakom žijúcim v zahraničí.

www.youtube.com/watch?v=x92PXrTvDho

 

Tlačový odbor

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky

 

---

 

Obchodzony od 2002 roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą jest świętem państwowym ustanowionym przez Sejm RP. W ten sposób uhonorowano miliony osób żyjących poza granicami naszego kraju, które przez wieki zabiegały o polską niepodległość, wspierały Polskę w najtrudniejszych momentach historii oraz aktywnie wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.

Według danych MSZ, liczba Polek i Polaków oraz osób polskiego pochodzenia żyjących na co dzień za granicą wynosi aktualnie około 20 milionów osób. Dzięki nim, na polską obecność, symbole i tradycje można natrafić nawet w najdalszych zakątkach świata.

Ta szczególna grupa pozostaje od lat jednym z najważniejszych adresatów polskiej polityki zagranicznej. Minister Jacek Czaputowicz w swoim exposé w 2019 roku wspominał m.in. o szansie na aktywną promocję polskich interesów, dzięki obecności licznej polskiej społeczności poza granicami kraju, zaznaczając przy tym, że: „polityka polonijna, by przynosić pożądane owoce, realizowana być musi nie tylko dla Polonii, ale przede wszystkim z jej udziałem”.

Dzisiejsza Polonia i Polacy za granicą to zarówno potomkowie emigrantów z XIX wieku i uchodźców uciekających przed wojnami, jak i kolejne pokolenia dawnych obywateli polskich, którzy pozostali na Wschodzie, niegdysiejsi dysydenci z rodzinami, czy emigranci zarobkowi. Niezależnie od powodu opuszczenia kraju, osoby te zachowały pamięć o Polsce, kultywując jej tradycje oraz wspierając ją w potrzebie.

W ten szczególny dzień, państwo polskie ma okazję wyrazić swoją wdzięczność wobec polskiej społeczności na całym świecie za jej wierność i przywiązanie do kraju pochodzenia oraz podziękować za nieustanną pracę na rzecz wspólnego dobra.

Z okazji dzisiejszego święta, zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania skierowanych do Polonii i Polaków za Granicą życzeń Ministra Jacka Czaputowicza.

www.youtube.com/watch?v=x92PXrTvDho

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

FaLang translation system by Faboba