Múzeum Varšavského geta je národná kultúrna inštitúcia, ktorú zriadilo Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky v roku 2018. V súčasnosti sa múzeum venuje vzdelávacej, výstavnej a vedeckej činnosti, medzinárodnej spolupráci, pričom získava zbierky materiálnych pamiatok a iných artefaktov, ktoré sú zaradené na prezentáciu v rámci stálej výstavy. Otvorenie sídla múzea a stálej výstavy pre verejnosť je naplánované v roku 2023.

 

 

Múzeum Varšavského geta v spolupráci so Spolkom tvorcov úžitkovej grafiky pri tejto príležitosti vyhlasujú medzinárodnú, súťaž rozdelenú na dve etapy o návrh vizuálnej identifikácie múzea. Prihlášky do prvého kola môžu záujemcovia posielať do 11. októbra 2019.

 

Podrobnosti o súťaži a jej pravidlá nájdete na stránke www.konkurs.1943.pl

 

 -------

Konkurs na projekt identyfikacji wizualnej Muzeum Getta Warszawskiego

 

Muzeum Getta Warszawskiego jest narodową instytucją kultury, powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 r. Obecnie Muzeum realizuje działalność edukacyjną, wystawienniczą, naukową, współpracę międzynarodową, pozyskuje zbiory pamiątek materialnych i innych artefaktów, które zostaną włączone do prezentacji w ramach wystawy stałej. Otwarcie siedziby Muzeum i wystawy stałej dla publiczności jest planowane w 2023 roku.

 

Muzeum Getta Warszawskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej ogłosiło międzynarodowy, dwuetapowy konkurs na projekt identyfikacji wizualnej Muzeum. Zgłoszenia do pierwszego etapu przyjmowane są do dnia 11 października 2019 r.

 

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są także na stronie: www.konkurs.1943.pl

 

FaLang translation system by Faboba